10 Hiển thị hiệu lực

Chia sẻ: Pht_npower Pht_npower | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
77
lượt xem
12
download

10 Hiển thị hiệu lực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn sẽ xem xét các Trang Web trong các chế độ hiển thị của FP để hình dung được những thông báo nào có hiệu lực trong mỗi chế độ hiển thị . 1. Mở FP Mục Open bên Trái , nhấp GardenCo Mặc định hiện ra chế độ hiển thị Folders List .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10 Hiển thị hiệu lực

  1. BÀI   10   NGÀY  26.11.2008  UTBINH  SOẠN KS NGUYỄN TRƯỜNG SINH Bạn sẽ xem xét các Trang Web trong các chế độ hiển thị của FP để hình dung được  những thông báo nào có hiệu lực trong mỗi chế độ hiển thị . 1. Mở FP > Mục Open bên Trái , nhấp GardenCo > Mặc định hiện ra chế độ hiển thị  Folders List .  2.   Nhấp nút Remote  Website   đáy màn hình. Do Website nầy chưa xuất bản nên chế  độ hiển thị này sẽ trống . • Nhấp nút Remote Website Properties trong Thanh Công Cụ  của chế độ này ( Góc Phải trên )  > Nhấp vào từng Tab để xem các tùy chọn xuất  bản mà bạn có thể thiết lập > Nhấp Nút Cancel để kết thúc . (H1). 1
  2. 2
  3. 3.   Nhấp Nút Report , hiện ra báo cáo Site Summary . Nhấp xổ xuống hiện ra Danh     sách các báo cáo . Bên Phải trên là Thanh Công Cụ . Để con trỏ trên mỗi Nút của  Thanh này để xem các Lệnh có hiệu lực .(H2). 3
  4. • Hiện ra Hộp thông báo hỏi bạn muốn để FP kiểm tra các liên kết không ? >  Chọn Don’t ask me this again > Yes . (H3). 4
  5. • FP sẽ kiểm tra từng liên kết nội và cho biết trạng thái  tốt và xấu của chúng  bằng cách đặt 1 dấu kiểm màu xanh lá cây hoặc dấu chéo   màu đỏ trước  mỗi liên kết . Nhấp xổ xuống của Hyperlinks  > Chọn Site Summary để trở lại  báo cáo mặc định. (H4). 5
  6. 5    ấ  Nh   p Nút Hyperlinks    , vì chưa có Trang nào được chọn nên màn hình hiện chữ :  Select a page from the Folder List to View hyperlinks to and from that page . (H5). • Trong Folders List , nhấp Tập tin : index.htm > Tất cả các liên kết dẫn đến  hoặc xuất phát từ Trang này hiển thị như bản đồ nầy . (H6). 6
  7. • Nhấp Phải vào tập tin : contact.htm > Chọn mục Move to Center > Bạn đã di  chuyển tập tin này vào tâm điểm của cấu trúc . ( Bạn nên chú ý các biểu  tượng khác nhau cho các loại liên kết ) . (H7). 7
  8. • Nhấp dấu + kế bên biểu tượng Tập tin để thấy các liên kết khác xuất phát từ  Trang Web ứng với Tập Tin và sau đó nhấp dấu – để thu gọn phần hiển thị  liên kết . (H8). 6   Nhấp Nút Task   : Hiển thị 1 danh sách gợi nhớ về những gì cần được thực hiện trong Website đang  mở   .  Các   Tác   vụ  sẽ   tự   động   tạo   ra   khi  bạn   sử   dụng   Witzard   của   FP   để   tạo   1  Website . Chúng cũng có thể được tạo bằng thủ công bởi bất kỳ ai làm với FP  8
  9. • Nhấp đúp vào tác vụ có tiêu đề : Investigate FrontPage   để mở HT Task  Details . • Hàng Assigned to nhập tên đăng nhập : utbinh. • Đọc phần mô tả ( Description ) và nghiên cứu chi tiết Tác vụ > Ok . (H9). • Nhấp Phải vào tác vụ Investigate FrontPage > Chọn Mark Complete > Cột  Status   (   Trạng   thái   )     của   Tác   vụ   sẽ   chuyển   từ   Not   Started     thành  Completed . (H10). 9
  10. • Có thể cho hiển thị các Tác vụ hoàn thành trước đây : Nhấp Phải vùng nền  danh sách tác vụ > Chọn Show History . • Nhấp đúp Tác vụ có tiêu đề : Finish the book   để mở nó > Ok .Đọc phần  Description > Ok. MỜI XEM TRANG WEB ONE PAGE CÓ CÁC BÀI VIẾT TRƯỚC TỪ 1 ĐẾN 9  TRÊN HOST FREE WWW.110MB.COM VÀ HOST MUA UTBINH.COM : http://utbinhutbinh.110mb.com/site261108/index.htm http://utbinh.com/ANOV08/site261108/index.htm Links thực tập Frontpage 2003 http://utbinh.com/ANOV08/121108/site121108/index.htm http://kimtrang.110mb.com/site121108/index.htm http://utbinhutbinh.110mb.com/site141108/indexB.htm http://utbinh.com/ANOV08/site141108/indexB.htm http://utbinh.com/ANOV08/site161108/index.htm http://utbinhutbinh.110mb.com/site161108/index.htm http://utbinh.com/ANOV08/site151108/index.htm http://utbinhutbinh.110mb.com/site151108/index.htm http://utbinhutbinh.110mb.com/GardenCo/index.htm http://utbinhutbinh.110mb.com/site261108/index.htm http://utbinh.com/ANOV08/site261108/index.htm   10
Đồng bộ tài khoản