10 sự thật đáng ngạc nhiên về cholesterol

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
43
lượt xem
4
download

10 sự thật đáng ngạc nhiên về cholesterol

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nói đến cholesterol mọi người đều liên hệ ngay tới thực phẩm béo ngậy và các bệnh tim mạch nhưng đó chỉ là một phần nổi bật của cholesterol. 10 sự thật sau vẫn sẽ làm bạn phải ngạc nhiên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10 sự thật đáng ngạc nhiên về cholesterol

  1. 10 s th t áng ng c nhiên v cholesterol Nói n cholesterol m i ngư i u liên h ngay t i th c ph m béo ng y và các b nh tim m ch nhưng ó ch là m t ph n n i b t c a cholesterol. 10 s th t sau v n s làm b n ph i ng c nhiên. N ng cholesterol cao “m c nh” iv im ts ngư i nh: Inmagine N u b n thân có n ng cholesterol cao, ó có th
  2. m t ph n do di truy n. Nhưng i v i m t s gia ình, LDL cholesterol (có h i) s n m trong m c không t t cho s c kho . Ch ng b nh cao cholesterol trong máu do di truy n ( FH - familial hyporcholesterolemia) nh hư ng n kho ng 1/500 ngư i và có th làm tăng n ng cholesterol t 300 mg/dL lên n 600 mg/dL d n t i nguy cơ s m m c b nh au tim. Ngư i m c ch ng b nh cao cholesterol trong máu do di truy n “th a hư ng” 2 gien khi m khuy t (m t gien t cha và m t gien t m ). N ng cholesterol cao vư t m c 1000 mg/dL m t vài ngư i ( t l là 1 trên 1 tri u) có th gây ch t s m, thư ng là trư c năm 20 tu i. Nh ng ng m ch b t c ngh n trông gi ng như bơ LDL cholesterol t t tích t trong thành ng m ch làm t c ngh n ng m ch, ngăn c n s lưu thông
  3. máu và t o nên nh ng c c máu. T ó ng m ch dày lên, tr nên c ng và b t u có màu vàng c a cholesterol. N u b n có th nhìn vào bên trong nh ng ng m ch b t c ngh n do cholesterol, b n s th y chúng gi ng như ư c bao ph b i m t l p bơ ông l nh dày. B n có th t nh n bi t n ng cholesterol cao Thông thư ng, b n ch bi t r ng mình có n ng cholesterol cao n u bác s thông báo như v y. Nhưng hàm lư ng cholesterol trong cơ th cao cũng có th ư c nhìn th y m t cách rõ ràng qua nh ng n t màu vàng trên da b n (b nh u vàng). Nh ng n t này có l n khác nhau và có th ư c tìm th y kh p cơ th , bao g m khu u tay, u g i, mí m t (m c dù không ph i t t c nh ng n t m c mí m t là do cholesterol cao). B nh u vàng có xu hư ng xu t hi n nh ng ngư i già, nh ng ngư i m c b nh
  4. ái tháo ư ng và ngư i m c ch ng b nh cao cholesterol trong máu do di truy n. N ng cholesterol có th quá th p Ai cũng bi t cholesterol cao là không t t nhưng cholesterol r t th p cũng có th gây nh ng nh hư ng x u n s c kho . Các chuyên gia khuyên r ng b n nên gi n ng cholesterol dư i m c 200mg/dL, m c trung bình i v i ngư i l n. Tuy nhiên, dư i m t m c nh t nh như 160mg/dL có th d n t i nh ng nguy cơ v s c kho , bao g m c b nh ung thư. Có ph i là nh ng v n s c kho gây ra n ng cholesterol th p hay ngư c l i? Hay chúng ch ng có liên quan gì? i u ó hi n nay chưa ư c làm rõ. Các nghiên c u cho th y m t s ph n ang mang thai có n ng cholesterol th p d non. Cholesterol th p th m chí còn liên quan n ch ng lo âu và tr m c m. N ng cholesterol c a chúng ta ang gi m
  5. Cu i cùng cũng có m t tin t t! Trong khi b n cho r ng n ng cholesterol ang tăng lên cùng v i b nh béo phì thì th c ra n ng cholesterol c a con ngư i ang gi m. L y ví d như vào u nh ng năm 1960 có t i 33% s ngư i tu i t 20 n 74 có n ng cholesterol cao (t c là trên 240 mg/dL) và n ng trung bình là 222 mg/dL. Nhưng t năm 2003 n 2006, kho ng 16% ngư i tu i ó có n ng cholesterol cao và n ng trung bình là 200 mg/dL. 50 năm trư c, cao cholesterol chưa ư c nhìn nh n như m t v n s c kho nghiêm tr ng. Hi n nay n ng cholesterol nhìn chung ang gi m ch y u b i con ngư i nh n th c rõ ràng hơn v s nguy hi m c a nó, t ó áp d ng nh ng ch ăn u ng t t hơn cho s c kho và ki m tra n ng cholesterol thư ng xuyên hơn. T p th d c làm tăng lư ng cholesterol t t
  6. Các bác sĩ thư ng khuyên r ng t p th d c có th làm gi m n ng cholesterol m t cách t nhiên. Nhưng m t nghiên c u g n ây trên Journal of Lipid Research cho bi t t p th d c có th nh hư ng n n ng cholesterol theo nh ng cách khác nhau tuỳ theo gi i tính và ch ng t c. Trong s nh ng ngư i tham gia cu c nghiên c u ( ã ư c theo dõi su t 9 năm); ho t ng th ch t tương ương v i m t gi v n ng nh ho c n a gi v n ng v a ph i m i tu n có th làm tăng lư ng cholesterol t t (HDL) trong t t c các nhóm tham gia. Nhưng cholesterol x u (LDL) l i ch gi m ph n , và t ng n ng cholesterol trong cơ th ch gi m nh ng ph n M g c Phi. Th c ph m không ch a cholesterol v n có th làm tăng n ng cholesterol Hãy c n th n v i nh ng th c ph m không ch a cholesterol. Cholesterol ư c t o ra t gan ng v t
  7. và nó ư c tìm th y trong nh ng th c ph m t ng v t như th t, tr ng, s a. M t s s n ph m nh t nh có th không ch a ho c ch a ít cholesterol, tuy nhiên, i u ó không có nghĩa là chúng t t iv i n ng cholesterol c a b n. Nhi u th c ph m chiên và nư ng công nghi p ch a ch t béo trans làm tăng n ng cholesterol, thư ng th y nh t là trong d u th c v t ư c hydro hoá m t ph n. Ch t béo trans, cùng v i ch t béo bão hoà, là th ph m chính c a s tăng n ng cholesterol do th c ăn, nhưng chúng s không ư c ghi vào danh m c thành ph n trên bao bì. Hãy c danh m c thành ph n và ký hi u dinh dư ng c n th n, nhìn thông tin ch t béo cũng như thông tin v cholesterol trư c khi cho r ng m t s n ph m gì là t t cho s c kho . N ng cholesterol cao có th gây ra ch ng li t dương
  8. Bên c nh vi c gây h i cho tim, cao cholesterol còn có th gây ra m t lo t nh ng v n v s c kho khác. M t nghiên c u năm 2005 Thu i n cho th y nh ng ngư i àn ông có n ng cholesterol kho ng 270mg/dL hay cao hơn có nguy cơ m c b nh ung thư tinh hoàn cao g p 4,5 l n nh ng ngư i àn ông có n ng cholesterol kho ng 220 hay th p hơn. Hơn n a, n ng cholesterol cao còn liên quan n nguy cơ cao v ch ng li t dương, suy th n, và th m chí là b nh Alzheimer (ch ng b nh thoái hoá d n t ch c não làm suy gi m trí nh ). M t nghiên c u năm 2009 ã ch ra r ng ch ăn u ng v i hàm lư ng cholesterol cao cũng làm tăng nguy cơ m c b nh xơ gan hay ung thư gan.
Đồng bộ tài khoản