intTypePromotion=1

10 ti n ích m r ng c n thi t cho Google Chrome Các extension ã khi n Chrome tr nên hoàn thi n

Chia sẻ: Hoang Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
63
lượt xem
4
download

10 ti n ích m r ng c n thi t cho Google Chrome Các extension ã khi n Chrome tr nên hoàn thi n

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các extension đã khiến Chrome trở nên hoàn thiện hơn với người dùng và làm thu hẹp khoảng cách với IE và Fire Fox. Từ lâu các extension (tiện ích mở rộng) đã có thể làm tăng khả năng làm việc và mức độ giải trí cho người dùng Chrome. Số lượng các extension có chất lượng tốt ngày càng được gia tăng. Với một số người các extension này có thể khá rắc rối và chướng mắt nhưng nếu chịu khó tìm hiểu và sử dụng thử những tiện ích này thì chúng có khả...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 10 ti n ích m r ng c n thi t cho Google Chrome Các extension ã khi n Chrome tr nên hoàn thi n

  1. 10 ti n ích m r ng c n thi t cho Google Chrome Các extension ã khi n Chrome tr nên hoàn thi n hơn v i ngư i dùng và làm thu h p kho ng cách v i IE và Fire Fox. T lâu các extension (ti n ích m r ng) ã có th làm tăng kh năng làm vi c và m c gi i trí cho ngư i dùng Chrome. S lư ng các extension có ch t lư ng t t ngày càng ư c gia tăng. V i m t s ngư i các extension này có th khá r c r i và chư ng m t nhưng n u ch u khó tìm hi u và s d ng th nh ng ti n ích này thì chúng có kh năng nâng cao tr i nghi m lư t web và i u hư ng trình duy t theo cách phù h p nh t v i b n, m t i u mà b n chrome g c r t khó có th th c hi n. Dư i ây là 10 trong s r t nhi u extension h u ích c a chrome mà các b n nên bi t n. 1. IE Tab ây là m t cách tuy t v i cho các nhà phát tri n Web và ngư i dùng nói chung có th xem trang web mà ch h tr trên IE ( c bi t là các trang n t Microsoft). Các trang web trư c ây ch có th làm vi c v i IE thì gi ây v i IE Tab, chúng ã có th hi n th chúng trên m t tab c a Chrome. c bi t IE Tab r t h u d ng i v i các trang web yêu c u y các ch c năng c a trình duy t IE như Outlook Webmail. M t l i th n a c a IE Tab so v i các extension khác là nó không hi n nh ng thông báo l i gây khó ch u cho ngư i dùng gi ng như IE th t. Ngoài ra, b n cũng có th c u hình extension này ng chuy n sang tab IE cho m t s trang web ư c ch nh. nó t B n có th t i IE Tab t i ây. 2. Web of trust (WOT)
  2. ây có th ví như m t máy quét m b o an ninh cho trình duy t c a b n, WOT là m t ng d ng có c ng ng r t l n trong lĩnh v c ánh giá và th m nh s ph bi n nguy hi m và tin c y c a các website ư c c p nh t c a h u h t các trang web. M c m t cách liên t c b i hàng tri u thành viên c a WOT và t nhi u ngu n tin c y khác. Web of Trust c nh báo cho ngư i dùng v các website c h i có th gây ra r i ro khi h truy c p. Nó là m t ti n ích n i ti ng c a Firefox và cũng là m t trong s các ti n ích ư c chuy n tr c ti p t Firefox sang Chrome. Bên c nh ó b n cũng ư c khuy n khích tham gia vào vi c ánh giá m c tin c y c a các trang web. Ti n ích này r t lí tư ng b o v b n kh i nh ng nguy hi m mà th gi i web mang l i. B n có th t i WoT t i ây. 3. Shareaholic Nói v các ti n ích m r ng mà không nh c n Shareaholic thì qu là m t thi u sót. Shareaholic tích h p n i dung web v i các site m ng xã h i gi ng như Twitter hay Facebook. N u b n là m t ngư i qu ng giao trên facebook thì ây là th b n c n thay th cho các extension khác v n c ng k nh và b t ti n. Vi c b n ph i làm ch ơn gi n là ch n vào ph n thích h p trong trình ơn menu như chia s , lưu ho c email trang mà b n ang ghé thăm trên Twitter, Facebook, Gmail… Ngoài ra nó còn có kh năng rút g n ư ng link b ng bit.ly. ây là m t extension có kh năng tùy bi n cao. B n có th t i Shareaholic t i ây.
  3. 4. Lastpass Lastpass không ch giúp b n qu n lý và lưu tr các m t kh u và thông tin cá nhân trên các trang web và m ng xã h i mà còn b o v chúng m t cách an toàn. Chưa có m t ti n ích nào c a Chrome vư t qua ư c nó v ch c năng này. B n có th truy c p cơ s d li u m t kh u c a h u h t các d ch v lưu tr m t kh u n i ti ng trên th gi i. Extension này s thay i liên t c các m t kh u và s d ng m t kh u nh p li u t bàn phím màn hình b o v b n kh i nguy cơ b ánh c p m t kh u. Ngoài ra LastPass cũng có th ng b hóa v i b t kì máy tính nào có cài LastPass. N u b n ý th c ư c vi c b o v m t kh u c a mình thì b n nên t i xu ng và s d ng nó ngay. B n có th t i Lastpass t i ây. 5. AdBlock, FlashBlock, FacebookBlock B n mu n ch n qu ng cáo hay các thành ph n flash gây khó ch u c a các trang web? Dư i ây là các extension s ph c v t t cho nhu c u c a b n. Flashblock: Ch n flash trên các trang web (có hai extension FlashBlocks v i tên gi ng nhau trên trang extension c a Chrome vì th ng nh m l n). AdBlock: Ch n các qu ng cáo hi n ra khi b n ang lư t web. Facebook Adblock: Giúp b n ch n các qu ng cáo trên Facebook. 6. VerticalTabs
  4. ây là m t ti n ích m r ng c c kì ơn gi n c a Chrome. Nó làm cho các tab ư c hi n i u hư ng. th theo chi u d c, em l i cho b n m t cái nhìn tr c quan và d dàng r ng và s dòng hi n th c a m i tab. Bên c nh ó, nó cũng B n có th tinh ch nh cung c p cho b n phím t t th c hi n m t s thao tác ơn gi n như óng ho c m các tab. B n có th t i Vertical Tabs t i ây. 7. RSS Subscription Extension Vi c thi u các b c feed là m t thi u sót l n c a Chrome so v i các trình duy t l n khác. Và extension này ra i bù p thi u sót ó b ng cách hi n th bi u tư ng RSS bên ph i c a thanh a ch . Sau khi cài t, b t c khi nào b n ghé thăm m t trang web có ch a n i dung RSS ho c Atom feed, bi u tư ng này s xu t hi n và ch c n b m vào c ư c tin RSS. B n có th ch n kênh feed c n xem ho c thêm feed nó là b n có th vào Google Reader, Bloglines, hay My Yahoo n u mu n. B n có th t i RSS Subscription Extension t i ây.
  5. 8. Docs PDF/PowerPoint Viewer Nhanh hơn nhi u so v i khi s d ng plug-in s n có, extension này c a google s hi n th các t p tin PDF ho c PowerPoint khi b n b m vào m t a ch d n n các t p tin này thay vì hi n th trang web thông thư ng. Nguyên t c ho t ng c a nó khá ơn gi n: Docs PDF/PowerPoint Viewer s chuy n các t p tin ó n Google Docs ngư i dùng có th xem ư c. M c dù b n s không có ư c y các tính năng như trên nh ng ph n m m chuyên d ng nhưng vi c nó có th hi n th t t các t p tin PDF và PowerPoint cũng em l i ít nhi u l i ích cho ngư i dùng. Hơn th n a t c hi n th c a nó cũng khá nhanh. B n có th t i Docs PDF/PowerPoint Viewer t i ây. 9. iMacros
  6. N u thư ng xuyên làm vi c v i Words hay Excel thì b n s hi u Macro là m t chương trình bao g m các l nh và hàm dùng thi hành các thao tác mà b n c n. Vi c này làm gi m các thao tác l p i l p l i giúp b n ti t ki m th i gian. Và v i iMacros, b n có th t o macro v i Chrome. iMacro cho phép b n ghi l i m t lo t thao tác v i chu t và text và ch y l i b t c lúc ch y macro b n có th m nó t c a s ho c gán phím t t cho nó. B n cũng có nào. th chia s macro thông qua m t liên k t trên trang web Có kho ng 20 macro thư ng ư c s d ng trên iMacro như: gi i nén d li u, i n vào thông báo s n có và lưu l i các trang web. B n có th t i iMacros t i ây. 10. Speed Tracer Speed Tracer là m t extension c a trình duy t Chrome giúp các nhà phát tri n web theo dõi hi u su t c a ng d ng web và làm cho chúng tr nên nhanh hơn. Nó s d ng công c th ng kê tích h p bên trong trình duy t xem ng d ng web t n bao nhi u th i gian th c hi n các ho t ng khác nhau. Các nhà phát tri n có th qu n lí, theo dõi trang web thông qua các bi u mà Speed Tracer cung c p tìm ra nguyên nhân gây ra ho t ng ch m. Có v như ây là m t công c dành cho nhà phát tri n hơn là dành cho ngư i dùng ph thông. B n có th t i Speed Tracer t i ây.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2