intTypePromotion=1

100 CUỐN SÁCH QUẢN TRỊ KINH DOANH HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

Chia sẻ: Vo Chi Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

1
762
lượt xem
158
download

100 CUỐN SÁCH QUẢN TRỊ KINH DOANH HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

2009, Jack Covert và Todd Sattersten, những chuyên gia có uy tín nhất về lĩnh vực sách kinh doanh đã tập hợp và lựa chọn 100 đầu sách kinh doanh hay nhất mọi thời đại, phân chia thành từng lĩnh vực chuyên biệt giúp người đọc nhanh chóng tìm được giải pháp cho những vấn đề đang phải đối mặt, như: con người, lãnh đạo, chiến lược,... Alpha Books trân trọng giới thiệu danh sách 100 cuốn sách quản trị kinh doanh này để giúp cho những độc giả bận rộn biết cách thức tiếp cận được với những cuốn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 100 CUỐN SÁCH QUẢN TRỊ KINH DOANH HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI

  1. The 100 Best Business Books of All Time 1 00 CUỐ N SÁCH QU Ả N TR Ị K INH DOANH HAY NHẤ T M Ọ I THỜ I Đ Ạ I T he 100 Best Business Books of All Time Tác giả: Jack Covert, Todd Sattersten, NXB Portfolio, 2009 Năm 2009, Jack Covert và Todd Sattersten, những chuyên gia có uy tín nhất về lĩnh vực sách kinh doanh đã tập hợp và lựa chọn 100 đầu sách kinh doanh hay nhất mọi thời đại, phân chia thành từng lĩnh vực chuyên biệt giúp người đọc nhanh chóng tìm được giải pháp cho những vấn đề đang phải đối mặt, như: con người, lãnh đạo, chiến lược,... Alpha Books trân trọng giới thiệu danh sách 100 cuốn sách quản trị kinh doanh này để giúp cho những độc giả bận rộn biết cách thức tiếp cận được với những cuốn sách hữu ích và cần thiết nhất. Trong danh sách này, nhiều cuốn đã được xuất bản tại Việt Nam và sẽ tiếp tục xuất bản trong tương lai. Liên hệ: http://www.bizspace.vn ⏐Tel: 84-4 3 722 6236 ⏐Fax: 84-4.3 722 6237
  2. 100 cuốn sách quản trị kinh doanh hay nhất m ọi thời ₫ại CON NGƯỜI Cải thiện cuộc sống, bản thân và thế mạnh của bạn 1. Flow ( tạm dịch: Dòng chảy) , M ihaly Csikzentmihalyi, H arper Perennial, 2008 2. Getting Things Done, Hoàn thành mọi việc – không hề khó, David Allen, Alpha Books, 2010 3. The Effective Executive, Nhà quản trị thành công, Peter Drucker, DT Books, 2009 4. How to Be a Star at Work (tạm dịch: Để trở thành ngôi sao chốn công sở), Robert E. Kelley, Crown Business, 1999 5. The 7 Habits of Highly Effective People, 7 Thói quen để thành đạt, Stephen R. Covey , Trẻ, 2008 6. How to Win Friends & Influence People, Đắc nhân tâm, Dale Carnegie, First News, 2008 7. Swim with the Sharks Without Being Eaten Alive, Bơi cùng cá mập mà không bị ăn thịt, Alpha Books , 2011 8. The Power of Intuition (tạm dịch: Sức mạnh của Trực giác), Gary Klein, Crown Business, 2004 9. What Should I Do with My Life? (tạm dịch: Tôi nên làm gì với cuộc đời mình?), Po Bronson, Ballantine Books, 2005 10. Oh, the Places You’ll Go (tạm dịch: Ôi, những nơi mà bạn sẽ tới), Dr. Seuss, Random House, 1990 11. Chasing Daylight ( tạm dịch: Săn đuổi sự thật) , Eugene O'Kelly, McGraw-Hill, 2007 LÃNH ĐẠO Nguồn cảm hứng. Sự thách thức. Lòng can ₫ảm. Sự thay ₫ổi 12. On Becoming a Leader, Hành trình trở thành nhà lãnh đạo, Warren Bennis, DT Books, 2008 13. The Leadership Moment (tạm dịch: Những bài học thực tiễn về lãnh đạo), Michael Useem, Crown Business, 1999 Liên hệ: http://www.bizspace.vn ⏐Tel: 84-4 3 722 6236 ⏐Fax: 84-4.3 722 6237 
  3. The 100 Best Business Books of All Time 14. The Leadership Challenge (tạm dịch: Thách thức Lãnh đạo), James M. Kouzes và Barry Z. Posner, Jossey-Bass, 2008 15. Leadership Is an Art (tạm dịch: Lãnh đạo là một nghệ thuật), Max De Pree, Crown Business, 2004 16. The Radical Leap (tạm dịch: Bước nhảy vượt trội), Steve Farber, Kaplan Publishing, 2009 17. Control Your Destiny or Someone Else Will (tạm dịch: Kiểm soát vận mệnh của bạn hay để người khác?), Noel M. Tichy và Stratford Sherman, Harper Paperbacks, 2005 18. Leading Change, Dẫn dắt sự thay đổi, John P. Kotter, Alpha Books, 2010 19. Questions of Character (tạm dịch: Những câu hỏi về tính cách), Joseph L. Badaracco, Jr., Harvard Business Press, 2006 20. The Story Factor (tạm dịch: Nhân tố thuyết phục), Annette Simmons và Doug Lipman, Basic Books, 2006 21. Never Give In! (tạm dịch: Không bao giờ từ bỏ), Winston Churchill, Hyperion, 2004 CHIẾN LƯỢC Tám sơ ₫ồ tổ chức giúp hoạch ₫ịnh tổ chức của bạn 22. In Search of Excellence, Kiếm tìm sự hoàn hảo, Thomas J. Peters và Robert H. Waterman, Jr, Alpha Books, 2011 23. Good to Great, Từ tốt đến vĩ đại, Jim Collins, Trẻ, 2007 24. The Innovator’s Dilemma (tạm dịch: Khó khăn của nhà cải cách), Clayton M. Christensen, Harper Paperbacks, 2003 25. Only the Paranoid Survive (tạm dịch: Chỉ những kẻ điên rồ sống sót), Andrew S. Grove, Crown Business, 1999 26. Who Says Elephants Can’t Dance?, Ai nói voi không thể khiêu vũ, Louis V. Gerstner, Jr , Alpha Books, 2010 27. Discovering the Soul of Service (tạm dịch: Khám phá linh hồn của dịch vụ), Leonard L. Berry, Free Press, 1999 28. Execution, Thực thi, Larry Bossidy và Ram Charan, Alpha Books, 2007 29. Competing for the Future (tạm dịch: Cạnh tranh cho tương lai), Gary Hamel và C. K. Prahalad, Harvard Business Press, 1996 Liên hệ: http://www.bizspace.vn ⏐Tel: 84-4 3 722 6236 ⏐Fax: 84-4.3 722 6237
  4. 100 cuốn sách quản trị kinh doanh hay nhất m ọi thời ₫ại MARKETING VÀ BÁN HÀNG Phương pháp tiếp cận và những cạm bẫy trong hành trình tạo lập khách hàng 30. Influence, Thuyết phục bằng tâm lý, Robert B. Cialdini, PhD, Alpha Books, 2009 31. Positioning (tạm dịch: Định vị), Al Ries và Jack Trout, McGraw-Hill, 2000 32. A New Brand World (tạm dịch: Thế giới thương hiệu mới), Scott Bedbury và Stephen Fenichell, Penguin, 2003 33. Selling the Invisible (tạm dịch: Bán thứ vô hình), Harry Beckwith, Business Plus, 1997 34. Zag, Khoảng cách, Marty Neumeier, Alpha Books, 2010 35. Crossing the Chasm (tạm dịch: Vượt qua vực thẳm), Geoffrey A. Moore, Alpha Books , 2011 3 6. Secrets of Closing the Sale, Nghệ thuật bán hàng bậc cao, Zig Ziglar, Trẻ, 2008 37. How to Become a Rainmaker, Để trở thành nhân viên bán hàng bậc thầy, Jeffrey J. Fox, Alpha Books, 2008 38. Why We Buy (tạm dịch: Tại sao chúng ta mua hàng), Paco Underhill, Simon & Schuster, 2008 39. The Experience Economy (tạm dịch: Nền kinh tế trải nghiệm), B. Joseph Pine II và James H. Gilmore, Harvard Business Press, 1999 40. Purple Cow (tạm dịch: Con bò tía), Seth Godin, Portfolio Hardcover, 2009 41. The Tipping Point, Điểm bùng phát, Malcolm Gladwell, Alpha Books, 2007 TÀI CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC Các con số tối quan trọng ẩn sau ván bài 42. Naked Economics, Đô-la hay lá nho, Charles Wheelan, Alpha Books, 2008 43. Financial Intelligence (tạm dịch: Trí tuệ tài chính), Karen Berman, Joe Knight và John Case, Harvard Business Press, 2006 44. The Balanced Scorecard, (tạm dịch: Thẻ điểm cân bằng cá nhân), Robert S. Kaplan và David P. Norton, Harvard Business Press, 1996 Liên hệ: http://www.bizspace.vn ⏐Tel: 84-4 3 722 6236 ⏐Fax: 84-4.3 722 6237 
  5. The 100 Best Business Books of All Time QUẢN LÝ Dẫn dắt và quản lý con người 45. The Essential Drucker, Tinh hoa quản trị, Peter Drucker, DT Books, 2008 46. Out of the Crisis (tạm dịch: Vượt qua khủng hoảng), W. Edwards Deming, The MIT Press, 2000, Alpha Books, 2011 47. Toyota Production System (tạm dịch: Hệ thống sản xuất Toyota), Taiichi Ohno và Norman Bodek, Productivity Press, 1988 48. Reengineering the Corporation, Tái lập công ty, Michael Hammer và James Champy, Trẻ, 2007 49. The Goal, Mục tiêu, Eliyahu M. Goldratt và Jeff Cox, First News, 2005 50. The Great Game of Business (Kinh doanh – Một cuộc chơi lớn), Jack Stack và Bo Burlingham, Alpha Books, 2011 51. First, Break all the Rules, Trước tiên hãy phá bỏ hết những lề thói tư duy thông thường, Marcus Buckingham và Curt Coffman, DT Books, 2009 52. Now, Discover Your Strengths (tạm dịch: Nào, hãy khám phá ưu thế của bạn), Marcus Buckingham, Simon & Schuster, 2006 53. The Knowing-Doing Gap (tạm dịch: Từ suy nghĩ đến hành động), Jeffrey Pfeffer và Robert I. Sutton, Harvard Business School Press, 2000 54. The Five Dysfunctions of a Team, Năm rối loạn chức năng ở một nhóm lãnh đạo, Patrick Lencioni, Trẻ, 2005 55. Six Thinking Hats, Sáu chiếc nón tư duy, Edward De Bono, Trẻ, 2008 TIỂU SỬ Bảy cuộc ₫ời. Những bài học vô tận 56. Titan (tạm dịch: Người khổng lồ), Ron Chernow, Vintage, 2004 57. My Years with General Motors (tạm dịch: Những năm tháng của tôi ở General Motors), Alfred P. Sloan, Jr, Crown Business, 1990 58. The HP Way, Đường lối lãnh đạo HP, David Packard, Alpha Books, 2006 59. Personal History (tạm dịch: Tiểu sử Katharine Graham), Katharine Graham, Vintage, 1998 Liên hệ: http://www.bizspace.vn ⏐Tel: 84-4 3 722 6236 ⏐Fax: 84-4.3 722 6237
  6. 100 cuốn sách quản trị kinh doanh hay nhất m ọi thời ₫ại 60. Moments of Truth (tạm dịch: Những khoảnh khắc của sự thật), Jan Carlzon, Harper Paperbacks, 1989 61. Sam Walton: Made in America, Sam Walton - Cuộc đời kinh doanh tại Mỹ, Sam Walton và John Huey, Alpha Books, 2006 62. Losing My Virginity, Richard Brandson – Đường ra biển lớn, Richard Branson, Alpha Books, 2011 KHỞI NGHIỆP Bảy hướng dẫn về niềm ₫am mê và thực tiễn thiết yếu cho bất cứ tổ chức mới nào 63. The Art of the Start, Khởi thuật, Guy Kawasaki, Alpha Books, 2007 64. The E-Myth Revisited, Để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả, Michael E. Gerber, Alpha Books, 2008 65. The Republic of Tea (tạm dịch: Đế chế trà), Mel Ziegler, Patricia Ziegler và Bill Rosenzweig, Crown Business, 1994 66. The Partnership Charter (tạm dịch: Thỏa thuận hợp tác), David Gage, Basic Books, 2004 67. Growing a Business (tạm dịch: Gây dựng doanh nghiệp), Paul Hawken, Simon & Schuster, 1988 6 8. Guerrilla Marketing, (tạm dịch: Marketing du kích) , Jay Conrad Levinson, Houghton Mifflin, 2007 69. The Monk and the Riddle (tạm dịch: Thầy tu và những điều bí ẩn), Randy Komisar và Kent Lineback, Harvard Business Press, 2001 CÂU CHUYỆN KINH DOANH Sáu câu chuyện cổ tích về cả thành công và thất bại 70. McDonald’s: Behind the Arches (tạm dịch: McDonald’s: Đằng sau những cổng vòm), John F. Love, Bantam, 1995 71. American Steel (tạm dịch: Ngành thép nước Mỹ), Richard Preston, Quill, 1992 72. The Force (tạm dịch: Mãnh lực), David Dorsey, Hay House, 1995 Liên hệ: http://www.bizspace.vn ⏐Tel: 84-4 3 722 6236 ⏐Fax: 84-4.3 722 6237 
  7. The 100 Best Business Books of All Time 73. The Smartest Guys in the Room (tạm dịch: Những kẻ thông minh nhất trong phòng), Bethany McLean và Peter Elkind, 2003 74. When Genius Failed (tạm dịch: Khi thiên tài thất bại), Roger Lowenstein, Random House, 2001 75. Moneyball (tạm dịch: Nghệ thuật chiến thắng những cuộc chơi gian lận), Michael Lewis, W. W. Norton & Company, 2004 SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI Hiểu biết về quá trình phát triển ý tưởng mới 76. Orbiting the Giant Hairball (tạm dịch: Bài học thức tỉnh và tăng cường sáng tạo), Gordon MacKenzie, Viking Adult, 1998 77. The Art of Innovation (tạm dịch: Nghệ thuật đổi mới), Tom Kelley with Jonathan Littman, Crown Business, 2001 78. Jump Start Your Business Brain (tạm dịch: Khai mở trí tuệ kinh doanh), Doug Hall, Clerisy Press, 2005 79. A Whack on the Side of the Head, Cú đánh thức tỉnh trí sáng tạo, Roger Von Oech, Alpha Books, 2009 80. The Creative Habit (tạm dịch: Thói quen sáng tạo), Twyla Tharp, Simon & Schuster, 2005 81. The Art of Possibility (tạm dịch: Vấn đề cũ – Cách nhìn mới), Rosamund Stone Zander và Benjamin Zander, Penguin, 2002 Ý TƯỞNG LỚN Tương lai của sách kinh doanh nằm ở ₫ây 8 2. The Age of Unreason (tạm dịch: Thời của những điều phi lý), Charles Handy, Harvard Business Press, 1991 83. Out of Control (tạm dịch: Ngoài tầm kiểm soát), Kevin Kelly, Basic Books, 1995 84. The Rise of the Creative Class (tạm dịch: Sự gia tăng của hàng ngũ sáng tạo), Richard Florida, Basic Books, 2004 85. Emotional Intelligence, Trí tuệ xúc cảm, Daniel Goleman, Alpha Books, 2010 86. Driven (tạm dịch: Chèo lái con đường sự nghiệp), Joel Litman, Mark L.Frigo, Strategy & Execution, LLC ,2008) Liên hệ: http://www.bizspace.vn ⏐Tel: 84-4 3 722 6236 ⏐Fax: 84-4.3 722 6237
  8. 100 cuốn sách quản trị kinh doanh hay nhất m ọi thời ₫ại 87. To Engineer is Human (tạm dịch: Để thiết kế nhân bản hơn), Henry Petroski, Vintage, 1992 88. The Wisdom of Crowds, Trí tuệ đám đông, James Surowiecki, Tri Thức, 2009 89. Made to Stick, Tạo ra thông điệp kết dính, Chip Heath và Dan Heath, Trẻ, 2008 NHẬN CHỨC VỤ Mọi người ₫ang tìm kiếm ₫iều gì... 9 0. The First 90 Days, 9 0 ngày đầu tiên làm sếp , Michael Watkins, Alpha Books, 2007 91. Up the Organization (tạm dịch: Nâng tầm tổ chức), Robert Townsend, Alfred Knopf, 1970 92. Beyond the Core (tạm dịch: Mở rộng thị trường) , Chris Zook, Harvard Business Press, 2004 93. Little Red Book of Selling, Bán hàng – không phải ai cũng biết, Jeffrey Gitomer, Alpha Books, 2009 94. What the CEO Wants You to Know (tạm dịch: CEO muốn bạn biết điều gì), Ram Charan, Crown Business, 2001 95. The Team Handbook (tạm dịch: Sổ tay làm việc nhóm), Peter Scholtes, Brian Joiner, và Barbara Streibel, Joiner/Oriel Inc, 1996 96. A Business and Its Belief, Kinh doanh và niềm tin, Thomas J. Watson, Jr, Tri Thức, 2010 97. Lucky or Smart?, May mắn hay thực tài?, Bo Peabody, Trẻ, 2006 98. The Lexus and the Olive Tree, Chiếc Lexus và cây Ô liu, Thomas L. Friedman, Phương Nam, 2009 99. Thinkertoys (tạm dịch: Phương pháp tư duy sáng tạo), Michael Michalko, Ten Speed Press, 2010 100. More Than You Know (tạm dịch: Biết mấy cũng không đủ), Michael J. Mauboussin, Columbia University Press, 2007 Liên hệ: http://www.bizspace.vn ⏐Tel: 84-4 3 722 6236 ⏐Fax: 84-4.3 722 6237 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2