16 tín hiệu cảnh báo nguy cơ bị bệnh tiểu đường

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
43
lượt xem
3
download

16 tín hiệu cảnh báo nguy cơ bị bệnh tiểu đường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bệnh tiểu đường là một bệnh phổ biến và tỷ lệ phát sinh bệnh rất cao trên toàn thế giới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 16 tín hiệu cảnh báo nguy cơ bị bệnh tiểu đường

  1. 16 tín hi u c nh báo nguy cơ b b nh ti u ư ng B nh ti u ư ng là m t b nh ph bi n và t l phát sinh b nh r t cao trên toàn th gi i. T l m c b nh ti u ư ng Trung Qu c trong kho ng 2-4% dân s . Cho n nay, s ngư i m c b nh ti u ư ng nư c này lên t i 30 tri u và có xu th tăng lên t ng năm, tr thành b nh nguy hi m th 3 sau b nh tim m ch và ung thư.
  2. M t m i, s t cân nhanh là m t trong nh ng bi u hi n c a ti u ư ng. nh: Inmagine Ti u ư ng là b nh mãn tính nh hư ng n cơ quan trong cơ th con ngư i. Ngư i m c b nh ti u ư ng có th d n n mù lòa, b nh tim, suy th n, au th n kinh, chân tay b ho i t ph i c t i, d n n hôn mê và các bi n ch ng c a nó gây nh hư ng nghiêm tr ng n ch t lư ng cu c s ng. Trong các b nh c a con ngư i thì b nh ti u ư ng ư c coi là b nh mãn tính và phát sinh b nh nhi u nh t. Có m t s bi u hi n c a b nh ti u ư ng c n cao c nh giác: 1. Thèm nư c, thèm ăn, i ti u nhi u, ngư i m t m i
  3. 2. Gi m cân mà không tìm th y nguyên nhân, c bi t là gây béo phì th i gian u và d n d n b gi m cân. 3. D b gh l , m n nh t nh t là phát sinh vào mùa ông. 4. i ti u nhi u l n d n n vi c lây viêm nhi m sang ư ng ru t, ph i và các b ph n khác. 5. n , bên ngoài b ph n sinh d c thư ng ng a ngáy và d n n nhi m trùng. 6. Có c m giác b ngăn ch n, au bu t, viêm dây th n kinh ngo i vi. 7. B c th y tinh th ho c th l c suy y u. 8. Th nh tho ng i kh p khi ng, au bu t chân. 9. Chân tay l loét, v t thương không lành ư c. 10. ng ti u khi i i ti u, b tiêu ch y ho c táo bón. 11.Cơ th b phù.
  4. 12. Giai o n u có th b xơ v a ng m ch, au th t ng c, nh i máu cơ tim. 13.Cơ th tăng n 4kg. 14. T t huy t áp do ói b ng, ho ng s , ra nhi u m hôi. 15. Ngư i có th béo phì ho c g y y u i. 16. Gia ình cũng có m t s ngư i b ti u ư ng tu i 40
Đồng bộ tài khoản