5 thói quen nguy hiểm làm dạ dày “xuống cấp”

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
54
lượt xem
5
download

5 thói quen nguy hiểm làm dạ dày “xuống cấp”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có rất nhiều những thói quen xấu trong sinh hoạt và ăn uống dẫn tới bệnh dạ dày như đau, viêm loét, ung thư… Vậy hãy tránh xa những thói quen sau nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 5 thói quen nguy hiểm làm dạ dày “xuống cấp”

  1. 5 thói quen nguy hi m làm d dày “xu ng c p” Có r t nhi u nh ng thói quen x u trong sinh ho t và ăn u ng d n t i b nh d dày như au, viêm loét, ung thư… V y hãy tránh xa nh ng thói quen sau nhé. 1. Ăn trư c khi ng B t c lo i th c ph m nào, k c th c ph m d tiêu hóa như s a, hoa qu … cũng có th làm h ng d dày. Vì thành ph n protein có trong th c ph m s kích thích quá trình ti t axit và d ch v trong d dày. Th c ăn chưa k p tiêu hóa h t s phân h y và lên men trong d dày, d n t i y b ng và au d dày.
  2. 2. Ăn không úng b a Ăn v t nhi u quên b a chính hay th i gian gi a các b a ăn không c nh chính là nguyên nhân gây viêm loét d dày. n m t gi c nh, d dày theo thói quen s ti t axit tiêu hóa th c ăn. N u không b sung th c ăn k p th i, lư ng axit s n sinh s “ph n l i” chính ch nhân c a mình, t ó gây ra căn b nh
  3. viêm loét d dày thư ng g p. 3. L m d ng thu c gi m au Chúng ta thư ng có thói quen vi n t i thu c gi m au ngay c khi ch là nh ng cơn au ơn thu n như au u, au cơ, au kh p… mà không h bi t r ng thu c gi m au gây tác h i không nh cho d dày. Các lo i thu c gi m au u có tác d ng kìm hãm s s n xu t niêm m c b o v thành d dày, gây ch y máu d dày, th m chí v t loét xu t hi n su t th i gian dài mà không bi u hi n tri u ch ng nào. Do v y, n u cơn au không th c s nghiêm tr ng,
  4. b n không nên l m d ng thu c gi m au. Ch nên s d ng thu c gi m au khi có s tư v n c a các bác s . nh: Inmagine 4. Hút thu c quá nhi u Thu c lá, ngoài vi c gây ra nh ng t n thương cho ph i và các cơ quan hô h p, thu c lá còn gây ra nh ng di ch ng n ng n cho d dày. Thành ph n các ch t nicotine trong thu c lá có th làm thu h p các
  5. m ch máu thành d dày, t ó làm t n thương l p niêm m c d dày và làm gi m tính năng ti t d ch v tiêu hóa th c ăn c a d dày. 5. Ăn quá nhanh Ăn quá nhanh thư ng gây nên hi n tư ng khó tiêu hoá vì khi lư ng th c ăn ư c “n p” vào quá nhanh, não b chưa k p nh n tín hi u t d dày và k t qu là d dày không k p ti t d ch và co bóp tiêu hoá th c ăn. Thói quen ăn nhanh lâu ngày có th d n t i b nh au d dày.
Đồng bộ tài khoản