intTypePromotion=1

53 Câu hỏi thi vấn đáp học phần tư pháp quốc tế

Chia sẻ: Nguyen AAA | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
415
lượt xem
43
download

53 Câu hỏi thi vấn đáp học phần tư pháp quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Hãy cho biết lịch sử và các tên gọi khác của ngành luật Tư pháp quốc tế ? 2. Vì sao nói Tư pháp Quốc tế là một ngành luật ? 3. Cho biết đặc điểm của các quan hệ xã hội thuộc đối tượng điểu chỉnh của Tư pháp quốc tế?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 53 Câu hỏi thi vấn đáp học phần tư pháp quốc tế

  1. 53 CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP HỌC PHẦN TƯ PHÁP QUỐC TẾ 1. Hãy cho biết lịch sử và các tên gọi khác của ngành luật Tư pháp quốc tế ? 2. Vì sao nói Tư pháp Quốc tế là một ngành luật ? 3. Cho biết đặc điểm của các quan hệ xã hội thuộc đối tượng điểu chỉnh của Tư pháp quốc tế? Cho ví dụ cụ thể ? 4. Phân tích ưu và nhược điểm của phương pháp điều chỉnh của Tư pháp quốc tế? 5. Phân tích các nguyên tắc của Tư pháp Quốc tế ? 6. So sánh đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh giữa ngành luật Tư pháp Quốc tế với ngành luật Dân sự ? 7. Cho biết các loại nguồn của Tư pháp quốc tế. Chứng minh pháp luật quốc gia là nguồn cơ bản của Tư pháp quốc tế ? 8. Phân tích hiện tượng xung đột pháp luật và cho biết những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này ? 9. Trình bày vai trò của quy phạm xung đột và quy phạm thực chất trong điều chỉnh các quan hệ Tư pháp Quốc tế ?
  2. 10. Quy phạm xung đột một bên: khái niệm, đặc điểm và cho ví dụ minh họa. Quy phạm xung đột hai bên: khái niệm, đặc điểm và cho ví dụ minh họa ? 11. Hãy chứng minh quy phạm xung đột là quy phạm đặc thù của ngành luật Tư pháp quốc tế. Cho biết cấu trúc của quy phạm xung đột ? 12. Nêu các dạng hệ thuộc cơ bản của quy phạm xung đột và phạm vi áp dụng của từng dạng hệ thuộc đó ? 13. Hãy phân tích các hệ thuộc cơ bản của quy phạm xung đột ? Cho ví dụ minh họa? Trong các hệ thuộc cơ bản của quy phạm xung đột, theo bạn hệ thuộc nào là cơ bản nhất ? 14. Hãy cho biết những trường hợp pháp luật nước ngoài cần áp dụng và thể thức áp dụng pháp luật nước ngoài. Phân tích vấn đề này ở Việt Nam ? 15. Cho biết bản chất và ví dụ về lẩn tránh pháp luật. Quan điểm của bạn về vấn đề này. 16. Trình bày quy định của pháp luật Việt Nam về hiện tượng lẩn tránh pháp luật trong Tư pháp Quốc tế ? 17. Phân tích hiện tượng bảo lưu trật tự công cộng. Theo bạn, phạm vi bảo lưu trật tự công cộng có nên được xác định rõ ràng không? Bằng cách nào?
  3. 18. Trình bày quy định của pháp luật Việt Nam về hiện tượng bảo lưu trật tự công cộng trong Tư pháp Quốc tế ? 19. Phân tích hiện tượng dẫn chiếu ngược và dẫn chiếu đến pháp luật nước thứ ba. Cho ví dụ của bạn? 20. Trình bày quy định của pháp luật Việt Nam về hiện tượng dẫn chiếu ngược trong Tư pháp Quốc tế ? 21. Khái niệm pháp nhân nước ngoài và nội dung quy chế pháp lý của pháp nhân nước ngoài ở Việt Nam ? 22. Trình bày khái niệm người nước ngoài và quy chế pháp lý áp dụng cho người nước ngoài trong Tư pháp Quốc tế ? 23. Trình bày địa vị pháp lý của người nước ngoài trong Tư pháp Quốc tế ? 24. Trình bày các quy tắc thường được áp dụng để xác định quyền năng chủ thể của người nước ngoài trong Tư pháp Quốc tế ? 25. Trình bày các quy định của pháp luật Việt Nam về quyền sỡ hữu của người nước ngoài trong Tư pháp Quốc tế ? 26. Trình bày các nguyên tắc cơ bản thường được áp dụng để giải quyết xung đột pháp luật về quyền sở hữu trong Tư pháp Quốc tế ? 27. Trình bày nguyên tắc xác định thời điểm chuyển dịch rủi ro đối với tài sản mua bán trong Tư pháp Quốc tế ?
  4. 28. Trình bày quy chế pháp lý đặc biệt của Quốc gia với tư cách là chủ thể của Tư pháp Quốc tế ? 29. Trình bày định chế độ có đi có lại trong Tư pháp Quốc tế và việc áp dụng định chế độ đó trong quan hệ Tư pháp Quốc tế ? 30. Trình bày khái niệm và nội dung chế độ đãi ngộ tối huệ quốc (MFN) và ý nghĩa của chế độ đó trong quan hệ Tư pháp Quốc tế ? 31. Quy tắc giải quyết xung đột pháp luật về quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản giữa vợ và chồng trong tư pháp quốc tế ? 32. Điều kiện và thủ tục cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi ? 33. Các quy tắc giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế theo di chúc trong Tư pháp Quốc tế ? 34. Các quy tắc giải quyết xung đột pháp luật về thừa kế theo pháp luật trong Tư pháp Quốc tế ? 35. Cho biết cách thức giải quyết xung đột pháp luật về điều kiện kết hôn và nghi thức kết hôn theo pháp luật Việt Nam ? 36. Cho biết cách thức giải quyết xung đột pháp luật về ly hôn theo pháp luật Việt Nam ? 37. Trình bày khái niệm, nội dung các nguyên tắc cơ bản của tố tụng dân sự quốc tế ?
  5. 38. Hiện tượng đa phán quyết là gì? Những nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng đa phán quyết? 39. Cho biết các quy tắc xác định thẩm quyền xét xử theo pháp luật các nước ? 40. Cho biết quy tắc xác định thẩm quyền xét xử của tòa án Việt Nam theo các hiệp định tương trợ tư pháp ? 41. Cho biết và nhận xét những quy định về thẩm quyền chung của tòa án Việt Nam. Cho các ví dụ minh họa ? 42. Cho biết và nhận xét những quy định về thẩm quyền riêng biệt của tòa án Việt Nam. Cho các ví dụ minh họa ? 43. Cho biết cách thức xác định cấp tòa án có thẩm quyền ? 44. Phân tích các điều kiện để tòa án Việt Nam trả lại đơn kiện, đơn yêu cầu hoặc đình chỉ giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp đã có Tòa án nước ngoài giải quyết ? 45. Ủy thác tư pháp là gì và các con đường ủy thác tư pháp. Cho biết thực tế hiệu quả ủy thác tư pháp của Tòa án Việt Nam hiện nay ? 46. Như thế nào là bản án quyết định dân sự của tòa án nước ngoài? Cho biết quy trình công nhận và thi hành bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam và những trường hợp mà bản án quyết định nước ngoài sẽ không được công nhận và cho thi hành?
  6. 47. Trình bày các hình thức bảo hộ quyền tác giả trong tư pháp quốc tế ? 48. Nội dung các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền tác giả có yếu tố nước ngoài ? 49. Ý nghĩa và nội dung bảo hộ quyền tác giả có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam ? 50. Nội dung các quy định pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp có yếu tố nước ngoài ? 51. Nội dung cơ bản của các hiệp định về tương trợ tư pháp mà Việt Nam ký kết với Cộng hòa nhân dân Triều Tiên ? 52. Nội dung cơ bản của các hiệp định về tương trợ tư pháp mà Việt Nam ký kết với Cộng hòa nhân dân Lào ? 53. Nội dung cơ bản của các hiệp định về tương trợ tư pháp mà Việt Nam ký kết với Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ?
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2