intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi Tư pháp quốc tế

Xem 1-20 trên 869 kết quả Đề thi Tư pháp quốc tế
 • Tài liệu tham khảo môn "tư pháp quốc tế"của tư pháp quốc tế thoả thuận xây dựng nên và đảm bảo thi hành trên cơ sở tự nguyện, binh đẳng để điều chỉnh các quan hệ giữa các chủ thể đó với nhau nhằm duy trì sự ổn định.

  doc7p manhquynh14 14-10-2011 2378 846   Download

 • Khái niệm về tư pháp quốc tế và nguồn của tư pháp quốc tế. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế Là quan hệ dân sự theo nghĩa rộng có yếu tố nước ngoài ( theo nghĩa rộng là bao gồm cả tố tụng dân sự).

  pdf57p 123tien0o0 29-10-2013 943 248   Download

 • Khái niệm quyền sở hữu trong tư pháp quốc tế Cơ sở pháp lý Phần VII bộ luật dân sự 2005 Nghị định 138/ Chính phủ Nghị quyết 19/ Quốc hội Quan hệ sở hữu được nghiên cứu trong tư pháp quốc tế là quan hệ có yếu tố nước ngoài.

  pdf22p print_12 23-08-2013 735 96   Download

 • Đối tượng điều chỉnh của Tư pháp quốc tế Đối tượng điều chỉnh của TPQT là các quan hệ pháp luật dân sự có yếu tố nước ngoài.  Các quan hệ pháp luật được xem là quan hệ pháp luật dân sự

  pdf7p 123tien0o0 29-10-2013 336 83   Download

 • Tài liệu gồm các câu hỏi thường gặp trong các kì thi môn Tư pháp quốc tế có kèm gợi ý trả lời chi tiết. Hi vọng với tài liệu này các bạn sẽ chuẩn bị trước kì thi thật hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc3p ngocthach281085 16-03-2017 1378 85   Download

 • Khái niệm về Tư pháp quốc tế và Giáo trình Tư pháp quốc tế, Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của một ngành luật là gì? Lấy ví dụ từ những ngành luật mà anh chị đã học?

  pdf9p 123tien0o0 29-10-2013 532 75   Download

 • Thừa kế được nghiên cứu trong tư pháp quốc tế là thừa kế có yếu tố nước ngoài. Tại Việt nam, yếu tố nước ngoài trong các quan hệ thừa kế được xác định theo điều 758 bộ luật dân sự, bao gồm 3 yếu tố

  pdf8p 123tien0o0 29-10-2013 323 66   Download

 • 1. Hãy cho biết lịch sử và các tên gọi khác của ngành luật Tư pháp quốc tế ? 2. Vì sao nói Tư pháp Quốc tế là một ngành luật ? 3. Cho biết đặc điểm của các quan hệ xã hội thuộc đối tượng điểu chỉnh của Tư pháp quốc tế?

  pdf6p butmaulam 29-10-2013 424 43   Download

 • Xung đột pháp luật về xác định, định danh là một nội dung trọng tâm trong Tư pháp quốc tế. Trong bối cảnh mở cửa và hội nhập, xung đột pháp luật về xác định, định danh càng hay xảy ra.

  pdf10p 123tien0o0 29-10-2013 137 34   Download

 • Tư pháp quốc tế là trong những môn học quan trọng trong chương trình đào tạo cử nhân,đây là môn học bắt buộc thuộc khối kiến thức chuyên ngành theo quy định khung của bộ GD-ĐT về chương trình đào tạo cử nhân.

  pdf20p 123tien0o0 29-10-2013 224 28   Download

 • Tham khảo tài liệu 'viện thống nhất tư pháp quốc tế roma - italia những nguyên tắc hợp đồng thương mại quốc tế principles of international commercial contracts', kinh tế - quản lý, luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf110p 123tien0o0 29-10-2013 105 13   Download

 • Trình bày khái niệm đặc điểm và lịch sử phát triển của công pháp quốc tế khai niệm: Công pháp quốc tế là hệ thống các nguyên tắc và quy phạm pháp luật do các quốc gia và các chủ thể khác

  doc18p ha2006 22-09-2012 952 352   Download

 • Tham khảo sách quảng cáo 'đề thi môn tư pháp quốc tế', khoa học xã hội, hành chính - pháp luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc3p manhquynh14 14-10-2011 2791 903   Download

 • Trình bày khái niệm . đặc điểm và lịch sử phát triển của công pháp quốc tế . Tại sao nói các nguyên tắc cơ bản của CPQT hiện đại là phơng tiện quan trọng để duy trì trật tự pháp lý QT.: Nêu ý nghĩa nguyên tắc dân tộc tự quyết đối với phong trào giải phóng dân tộc của các nước phụ thuộc và thuộc địa?

  pdf7p 123tien0o0 30-10-2013 595 108   Download

 • Các nhận định sau đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn tại sao?Quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam chỉ được điều chỉnh bởi các quy phạm xung đột trong Điều ước quốc tế mà Việt Nam

  pdf5p 123tien0o0 29-10-2013 220 25   Download

 • Tài liệu gồm các câu hỏi đúng/ sai, bài tập phân tích và bài tập giả định thường gặp trong các kì thi môn Tư pháp quốc tế. Tài liệu hữu ích cho các bạn ngành Luật. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc3p phamthithuhuyen9b 13-03-2017 245 24   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Tư pháp quốc tế là: Những vấn đề chung về Tư pháp quốc tế, Vấn đề xung đột pháp luật trong Tư pháp quốc tế, thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài của tòa án Việt Nam, công nhận và thi hành bản án, quyết định của tòa án, phán quyết của trọng tài nước ngoài,...

  pdf0p cobematxanh 01-12-2017 121 16   Download

 • "Bài giảng Tư pháp quốc tế - Bài 2: Chủ thể trong tư pháp quốc tế" thông tin đến các bạn với những kiến thức về khái quát về chủ thể trong tư pháp quốc tế; các loại chủ thể trong tư pháp quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

  pdf41p kequaidan9 16-12-2020 20 4   Download

 • "Bài giảng Tư pháp quốc tế - Bài 6: Tố tụng dân sự quốc tế" gồm 3 nội dung khái quát chung; thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài; công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam. Để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p kequaidan9 16-12-2020 32 5   Download

 • "Bài giảng Tư pháp quốc tế - Bài 5: Xung đột thẩm quyền trong tư pháp quốc tế" được biên soạn với các nội dung khái niệm xung đột thẩm quyền trong Tư pháp quốc tế; đặc trưng và nguyên tắc cơ bản của xung đột thẩm quyền; phương pháp giải quyết xung đột thẩm quyền xét xử theo các quy định của Điều ước quốc tế và pháp luật Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức, phục vụ học tập.

  pdf21p kequaidan9 16-12-2020 32 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đề thi Tư pháp quốc tế
p_strCode=dethituphapquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2