intTypePromotion=1

7 lỗi “chết người” khi quay phim

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
491
lượt xem
176
download

7 lỗi “chết người” khi quay phim

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với cuộc sống số hiện nay, quay phim là một việc khá đơn giản. Tuy nhiên, nếu không chú ý, những tay máy không chuyên có thể mắc vào vài lỗi trong số 7 điều nên tránh sau. Các lỗi này những người mới bắt đầu cầm máy quay rất dễ gặp phải và chúng sẽ “giết” chết cái đẹp cũng như bố cục của đoạn phim mà người quay mong đợi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 7 lỗi “chết người” khi quay phim

  1. 7 l i “ch t ngư i” khi quay phim
  2. V i cu c s ng s hi n nay, quay phim là m t vi c khá ơn gi n. Tuy nhiên, n u không chú ý, nh ng tay máy không chuyên có th m c vào vài l i trong s 7 i u nên tránh sau. Các l i này nh ng ngư i m i b t u c m máy quay r t d g p ph i và chúng s “gi t” ch t cái p cũng như b c c c a o n phim mà ngư i quay mong i. Xin lưu ý dư i ây là 7 i u nên tránh khi quay phim: 1. ”Săn u ngư i” – luôn t ch th vào trung tâm khung hình Không ít ngư i suy nghĩ khá “chân ch t” khi cho r ng ch th ph i xu t hi n (tươi cư i, bu n t i, làm trò…) ngay v trí trung tâm khung hình. B n ng quên r ng ch th chính là nhân v t chính cho o n phim. M i frame hình t p trung vào ch và ch th nhưng m i frame hình này l i có v th riêng và là không gian sáng t o y thách th c cho ngư i c m máy. 2. L m d ng tính năng zoom màn hình Zoom màn hình là m t tính năng thú v . Nhưng n u tính năng này b l m d ng nó s khi n o n phim b r t áng ti c.
  3. 3. "M c r " v i máy quay – luôn ng m t ch thay vì tìm các góc quay thú v khác nhau L i này xu t hi n khi ngư i c m máy quá chăm chú vào ng kính và thao tác mà quên m t mình c n ph i di chuy n l y hình t nh ng góc khác n a. ng bao gi cho phép b n thân và chi c máy quay c a mình “m c r ” m t ch tr phi b n mu n o n clip c a mình là m t ví d tiêu bi u cho m t-góc-quay-t -nh t.
  4. 4. Lia máy trên m i c nh quay Quét qua toàn c nh s ki n là m t cách t t gi i thi u không gian và b u không khí chung c a câu chuy n o n phim chuy n th . Nhưng ây tuy t i không th là m t kĩ thu t ph i s d ng nhi u. Ai c n m t câu gi i thi u “cà lăm” mãi khi mà n i dung chính câu chuy n m i là i u ư c trông i nh t ?! 5. ”Làm cao” – quay m i th ngang t m m t Ch l y hình vùng cao ngang t m m t là l i d x y ra nh t trong s 7 i u nên tránh này. Hãy thay i t m cao ó không l t nh ng i u thú v kh i khung hình c a b n và b n s th y r ng kinh nghi m này r t áng giá.
  5. 6. ”Quay t a” – ch l y hình t ng o n ng n 2-3 giây Hãy t tin th c hi n các o n phim th c th . ng nghĩ r ng b n s “ráp” các clip này sau trên máy tính. i u ó òi h i tay ngh c a b n ph i áng n m t chút nhưng cũng không m b o s t i h t không khí và di n bi n c a s ki n ch v i nh ng hi u ng chuy n c nh. Do v y, ng t p cho mình thói “quay t a” các clip ch vài giây khá tai h i này.
  6. 7. ”H u c nh chói lóa” – quá nhi u ánh sáng r i vào h u c nh thay vì ph i chi u sáng ch th N u không lưu ý i u này, b n s ph i d khóc d cư i khi xem l i o n phim ng p tràn ánh sáng mà gương m t ch th thì t i s m v y. Sơ su t này k t h p v i l i s 3 nói trên s giúp b n có m t o n phim xem mà mu n n th và… “h t thu c ch a”! Do v y, ng bao gi l p c 2 l i này trên cùng m t o n phim. N u ch ng may ã r i sáng không t t cho ch th , hãy nhanh chóng l y hình t các góc quay khác nhau s a sai sau này.
  7. M t l n n a xin b n ng quên trên ây là 7 i u nên tránh khi quay phim. Và n u ch ng may b n ph m các l i này, ng t ti mà hãy xem ó là m t kh i u t t khi b n ã nh n ra i u c n c i thi n. M t khi ã nh n ra sơ su t, b n ch có th ti n b và t tin hơn mà thôi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2