intTypePromotion=1
ADSENSE

9 điều chú ý về thẻ nhớ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

102
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số lưu ý khi mua thẻ nhớ là phải chọn đúng loại, xác định dung lượng mình cần, kiểm tra tốc độ của thẻ. Bên cạnh đó, việc bảo mật dữ liệu trên thẻ nhớ cũng là điểm quan trọng. Hãy chắc chắn là bạn biết chính xác loại thẻ nhớ của máy ảnh, máy điện thoại di động, PDA và thiết bị chơi game trước khi bỏ tiền ra mua. Nhiều thiết bị sẽ không tương thích với một loại thẻ nhất định vì thế bạn phải kiểm tra trước để tránh mua nhầm một cách vô tình....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 9 điều chú ý về thẻ nhớ

  1. 9 i u chú ý v th nh
  2. M t s lưu ý khi mua th nh là ph i ch n úng lo i, xác nh dung lư ng mình c n, ki m tra t c c a th . Bên c nh ó, vi c b o m t d li u trên th nh cũng là i m quan tr ng. 1. ng mua nh m Hãy ch c ch n là b n bi t chính xác lo i th nh c a máy nh, máy i n tho i di ng, PDA và thi t b chơi game trư c khi b ti n ra mua. Nhi u thi t b s không tương thích v i m t lo i th nh t nh vì th b n ph i ki m tra trư c tránh mua nh m m t cách vô tình. Nên ki m tra xem thi t b c a mình có nh n th không và kích ho t m t s thao tác trên ó. Hi n nay có kho ng 6 lo i th chính có m t trên th trư ng, như SD, MMC, Memory Stick, CompactFlash, xD-Picture Card và SmartMedia. Tuy nhiên cũng theo s phát tri n công ngh mà hi n nay ngư i s có th b "lo n" vì có nhi u th h hay phiên b n. Ví d như SD còn có các lo i khác như miniSD, microSD (còn g i là TransFlash) và SD High-capacity (SDHC). Trong khi ó Memory Sticks thì có Memory Stick Pro Duo... Cùng s d ng m t công ngh , nhưng kích thư c và ki u dáng c a các phiên b n này khác nhau.
  3. 2. ng l i vào th nh i kèm M t vài thi t b dân d ng hi n nay bán có i kèm v i nhi u th nh , tuy nhiên, nó thư ng có dung lư ng th p. Ví d , các thi t b chơi game PSP c a Sony thư ng i kèm theo v i th 32 MB Memory Stick Pro Duo, và chúng thư ng h t nhanh chóng sau khi lưu m t vài game, bài hát hay nh. Hãy mua dung lư ng l n nh t mà "h u bao" b n cho phép vì như v y b n có th lưu tr nhi u hơn và ít ph i thay hơn. 3. Hãy thi t b xác nh dung lư ng Th nh v i dung lư ng l n không ch mang l i s thu n ti n cho thi t b mà còn là nh ng th b t bu c i v i m t vài thi t b . Ví d , máy nh s phân gi i cao s ng n nhi u dung lư ng. N u ch dùng th 32 MB, b n có th ch p 16 b c v i máy nh 4 Megapixel và 10 b c v i máy 6 "ch m". Vì th i v i máy nh s , quy t c chung là phân gi i càng cao, dung lư ng th nh càng ph i l n. Dung lư ng c a th l n cho phép b n lưu tr nhi u tin nh n, d li u văn b n, nh c, phim và hình nh hơn. M t bài MP3 trung bình chi m 4 MB b nh và m t b phim b ng hàng trăm l n bài hát ó. Do v y, d th y t i sao m t thi t b a phương ti n l i d y th nh n m c nào.
  4. 4. ng quên t c T c c a th nh thư ng ư c th hi n qua các con s : 10 MB/giây hay 20MB/giây - t c ghi tính trên giây, hay qua tính năng c p s nhân (như 60x hay 80x). Nh ng ký hi u hay thu t ng ó ch ra r ng thông tin hay d li u có th ư c ghi hay ư c cv it c nhanh th nào. T c càng nhanh có nghĩa là th nh càng d h i ph c d li u nhanh sau khi ghi. i u này c bi t quan tr ng i v i hình nh s . Th nh t c cao ng nghĩa v i vi c b n có th ch p m t b c nh nhanh hơn bình thư ng, c bi t trong các máy nh có phân gi i cao. Tuy nhiên, n u thi t b c a b n không ph i là lo i "top ten", t c "như chong chóng" thì cũng ch ng nên dùng th t c nhanh làm gì. 5. Không ph i t t c th nh u gi ng nhau Có r t nhi u nhà s n xu t khác nhau, các lo i này u tương t nhau v dung lư ng và tính năng. Nhưng không ph i th nào cũng gi ng nhau. Th nh ư c s n xu t theo nhi u chu n nên ngư i dùng có th mua m t chi c giá r và s d ng v i nhi u thi t b . Tuy nhiên, trư ng h p này hi m và ph n nhi u là may m n. L i khuyên là b n nên mua nh ng lo i th có nhãn hi u quen thu c và t các i lý phân ph i chính th c.
  5. 6. M t lo i th dùng trên nhi u thi t b Các thi t b khác nhau có th s d ng cùng m t lo i th , ví d , các máy PDA, laptop hay i n tho i di ng u có th s d ng th SD. Tuy nhiên, trong quá trình dùng, b n có th không truy nh p hay s d ng ư c các d li u lưu tr trên ó khi chuy n th sang m t thi t b khác do thi t b cá nhân ch h tr nh ng c u trúc file c bi t. Ví d , máy i n tho i không h tr MP3 không th ch y ư c các file mp3 trên th . 7. An toàn d li u trên th nh Khi nói n s an toàn c a d li u, th nh có m t vài i m thu n l i hơn so v i c ng hay CD/DVD, như ch ng s c t t hơn. Vì không có nhi u ph n tách r i, nên kh năng h ng khi rơi hay di chuy n c a th cũng ít hơn so v i m t c ng thông thư ng. Bên c nh ó, nó cũng ít b v và tr y xư c hơn so v i ĩa CD hay DVD. Nhưng cũng vì kích thư c nh nên ngư i dùng thư ng b m t th hơn là m t d li u nh l trên ó.
  6. 8. Chuy n d li u t th nh sang PC M t s PC và laptop ã ư c tích h p u c th b n chuy n n i dung tr c ti p sang máy tính. N u thi t b c a b n không h tr tính năng này, có th s d ng u c th c l p thay vì s d ng v i cáp n i USB chuy n t i d li u. Ph n l n, u c th lo i này h tr r t nhi u chu n th nh khác nhau. 9. Ch t lư ng d li u xác nh dung lư ng th Thi t b c a b n càng ph c t p hay càng t ti n, thì dung lư ng th nh càng ph i l n. Ví d , các máy nh s nhi u ch m c n nhi u dung lư ng th nh hơn so v i máy nh ít ch m. PDA t ti n v i y tính năng a phương ti n s c n nhi u dung lư ng hơn n u b n mu n s d ng h t các tính năng ó. Ch t lư ng c a d li u là y u t cu i cùng xác nh b n c n dung lư ng bao nhiêu. Quy t c chung là ch t lư ng càng t t, dung lư ng càng chi m nhi u. Ví d , b c nh có phân gi i cao c n nhi u b nh hơn so v i b c nh kém ch t lư ng, nh c s nén ch t lư ng cao s chi m dung lư ng hơn so v i MP3 nén ch t lư ng trung bình.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2