intTypePromotion=1
ADSENSE

AJAX – Tương lai của Web 2.0 part 7

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

87
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Được xem là một cuộc cách mạng trên thế giới mạng, thế hệ web mới có những thay đổi quan trọng không chỉ ở nền tảng công nghệ mà còn cả ở cách thức sử dụng - hình thành nên môi trường cộng đồng, ở đó mọi người cùng tham gia đóng góp cho xã hội "ảo" chứ không chỉ "duyệt và xem". Được xem là một cuộc cách mạng trên thế giới mạng, thế hệ web mới có những thay đổi quan trọng không chỉ ở nền tảng công nghệ mà còn cả ở cách thức sử dụng - hình...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: AJAX – Tương lai của Web 2.0 part 7

  1. AJAX – Tương lai của Web 2.0 Web 2.0 không chỉ là công nghệ Được xem là một cuộc cách mạng trên thế giới mạng, thế hệ web mới có những thay đổi quan trọng không chỉ ở nền tảng công nghệ mà còn cả ở cách thức sử dụng - hình thành nên môi trường cộng đồng, ở đó mọi người cùng tham gia đóng góp cho xã hội "ảo" chứ không chỉ "duyệt và xem". Được xem là một cuộc cách mạng trên thế giới mạng, thế hệ web mới có những thay đổi quan trọng không chỉ ở nền tảng công nghệ mà còn cả ở cách thức sử dụng - hình thành nên môi trường cộng đồng, ở đó mọi người cùng tham gia đóng góp cho xã hội "ảo" chứ không chỉ "duyệt và xem". Web 2.0 là gì? Làm sao phân biệt đâu là Web 1.0 đâu là Web 2.0? Thuật ngữ "Web 2.0" đang trở nên thịnh hành và có phần được lăng xê quá mức. Thực chất, Web 2.0 có nghĩa là sử dụng web đúng với bản chất và khả năng của nó! Mục tiêu đầu tiên của những người tiên phong xây dựng Internet là nhằm kết nối các nhà nghiên cứu và các máy tính của họ với nhau để có thể chia sẻ thông tin hiệu quả. Khi bổ sung World Wide Web (năm 1990), Tim Berners-Lee cũng nhằm mục tiêu tạo phương tiện cho phép người dùng tự do đưa thông tin lên Internet và dễ dàng chia sẻ với mọi người (trình duyệt web đầu tiên do Berners-Lee viết bao gồm cả công cụ soạn thảo trang web). Tuy nhiên, sau đó web đã phát triển theo hướng hơi khác mục tiêu ban đầu. Tuy có một số ngoại lệ nhưng thế giới Web 1.0 (thế hệ web trước Web 2.0) chủ yếu gồm các website "đóng" của các hãng thông tấn hay các công ty nhằm mục đích tiếp cận độc giả hay khách hàng hiệu quả hơn. Nó là phương tiện phát tin hơn là phương tiện chia sẻ thông tin. Chỉ đến gần đây, với sự xuất hiện của nhiều kỹ thuật mới như blog (hay weblog), wiki... web mới trở nên có tính cộng đồng (và cộng tác) hơn và trở nên gần hơn với sự kỳ vọng và khả năng thực sự của nó. collection by traibingo 1
  2. AJAX – Tương lai của Web 2.0 KHÁI NIỆM Khái niệm Web 2.0 đầu tiên được Dale Dougherty, phó chủ tịch của OReilly Media, đưa ra tại hội thảo Web 2.0 lần thứ nhất do OReilly Media và MediaLive International tổ chức vào tháng 10/2004. Dougherty không đưa ra định nghĩa mà chỉ dùng các ví dụ so sánh phân biệt Web 1.0 và Web 2.0: "DoubleClick là Web 1.0; Google AdSense là Web 2.0. Ofoto là Web 1.0; Flickr là Web 2.0. Britannica Online là Web 1.0; Wikipedia là Web 2.0. v.v...". Sau đó Tim OReilly, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành OReilly Media, đã đúc kết lại 7 đặc tính của Web 2.0: 1. Web có vai trò nền tảng, có thể chạy mọi ứng dụng 2. Tập hợp trí tuệ cộng đồng 3. Dữ liệu có vai trò then chốt 5. Phần mềm được cung cấp ở dạng dịch vụ web và được cập nhật không ngừng 4. Phát triển ứng dụng dễ dàng và nhanh chóng 6. Phần mềm có thể chạy trên nhiều thiết bị 7. Giao diện ứng dụng phong phú Thoạt đầu, Web 2.0 được chú trọng tới yếu tố công nghệ, nhấn mạnh tới vai trò nền tảng ứng dụng. Nhưng đến hội thảo Web 2.0 lần 2 tổ chức vào tháng 10/2005, Web 2.0 được nhấn mạnh đến tính chất sâu xa hơn – yếu tố cộng đồng. CÔNG NGHỆ Thực tế, ứng dụng trên web là thành phần rất quan trọng của Web 2.0. Hàng loạt công nghệ mới được phát triển nhằm làm cho ứng dụng trên web "mạnh" hơn, nhanh hơn và dễ sử dụng hơn, được xem là nền tảng của Web 2.0. Kiến trúc công nghệ của Web 2.0 hiện vẫn đang phát triển nhưng cơ bản bao gồm: phần mềm máy chủ, cơ chế cung cấp nội dung, giao thức truyền thông, trình duyệt và ứng dụng. Cung cấp nội dung Bước phát triển đầu tiên và quan trọng nhất hướng đến Web 2.0 đó là cơ chế cung cấp nội dung, sử dụng các giao thức chuẩn hoá để cho phép người dùng sử dụng thông tin theo cách của mình (nghĩa là có khả năng tùy biến thông tin). Có nhiều giao thức được phát triển để cung cấp nội dung như RSS, RDF và Atom, tất cả đều dựa trên XML. Ngoài ra còn có các giao thức đặc biệt như FOAF và XFN dùng để mở rộng tính năng của website hay cho phép người dùng tương tác. collection by traibingo 2
  3. AJAX – Tương lai của Web 2.0 Dịch vụ web Các giao thức truyền thông 2 chiều là một trong những thành phần then chốt của kiến trúc Web 2.0. Có hai loại giao thức chính là REST và SOAP. REST (Representation State Transfer) là dạng yêu cầu dịch vụ web mà máy khách truyền đi trạng thái của tất cả giao dịch; còn SOAP (Simple Object Access Protocol) thì phụ thuộc máy chủ trong việc duy trì thông tin trạng thái. Với cả hai loại, dịch vụ web đều được gọi qua API. Ngôn ngữ chung của dịch vụ web là XML, nhưng có thể có ngoại lệ. Một ví dụ điển hình của giao thức truyền thông thế hệ mới là Object Properties Broadcasting Protocol do Chris Dockree phát triển. Giao thức này cho phép các đối tượng ảo (tồn tại trên web) tự biết chúng "là gì và có thể làm gì”, nhờ vậy có thể tự liên lạc với nhau khi cần. Phần mềm máy chủ Web 2.0 được xây dựng trên kiến trúc web thế hệ trước nhưng chú trọng hơn đến phần mềm làm việc ở "hậu trường". Cơ chế cung cấp nội dung chỉ khác phương thức cấp phát nội dung động (của Web 1.0) về danh nghĩa, tuy nhiên dịch vụ web yêu cầu tiến trình làm việc và dữ liệu chặt chẽ hơn. Các giải pháp phát triển theo hướng Web 2.0 hiện nay có thể phân làm 2 loại: hoặc xây dựng hầu hết tính năng trên một nền tảng máy chủ duy nhất; hoặc xây dựng ứng dụng "gắn thêm" cho máy chủ web, có sử dụng giao tiếp API. CỘNG ĐỒNG Công nghệ chỉ là "bề nổi" của Web 2.0, chính cộng đồng người dùng mới là yếu tố nền tảng tạo nên thế hệ web mới. Việc chuyển từ "duyệt và xem" sang "tham gia" là cuộc cách mạng thực sự, dĩ nhiên nhờ có sự phát triển công nghệ giúp hiện thực khả năng này nhưng ở đây muốn nhấn mạnh đến hành vi của người dùng đối với web. Hiện trạng phổ biến của các website thế hệ 1.0 đó là chứa nhiều thứ phiền toái và làm việc chậm chạp, dường như luôn muốn gửi đến người dùng thông điệp: đây là website của chúng tôi chứ không phải của bạn. Căn nguyên của vấn đề có thể là do chủ sở hữu các website cảm thấy họ "cho không" cái gì đó. Đôi khi chủ sở hữu website cho rằng càng làm khó người dùng thì họ càng được lợi! Điển hình như một số site cho bạn đọc đoạn đầu của bài viết rồi yêu cầu bạn phải đăng ký (có phí hay không) để đọc nốt phần còn lại. NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA WEB 2.0 collection by traibingo 3
  4. AJAX – Tương lai của Web 2.0 Dĩ nhiên, với sự phổ biến của các phần mềm • Quá kỳ vọng: Nhiều người cho máy chủ, trong đó có cả phần mềm miễn phí rằng Web 2.0 sẽ đặt dấu chấm hết như Apache thì người dùng có thể đưa lên cho ứng dụng cài đặt trên máy tính web bất kỳ thông tin gì. Tuy nhiên có nhiều yếu (ứng dụng desktop) và là giải pháp tố cản trở: kỹ năng tạo website, hạn chế của cho mọi vấn đề trong lĩnh vực nhà cung cấp dịch vụ Internet, việc bảo mật và phần mềm. Các ứng dụng Web 2.0 kiểm duyệt... yêu cầu kết nối Internet ổn định và nhanh để làm việc. Trừ khi kết nối Về cơ bản, Web 2.0 trao quyền nhiều hơn cho băng rộng được phủ khắp, còn người dùng và tạo nên môi trường liên kết không thì Web 2.0 chỉ là một bổ chặt chẽ các cá nhân với nhau. Giờ đây có sung cho cách thức chúng ta làm nhiều ví dụ cho thấy cộng đồng người dùng có việc (bên cạnh ứng dụng desktop). thể đóng góp thông tin giá trị khi họ có phương • Quá đơn giản: Web 2.0=Ajax! tiện thích hợp. Wikipedia có lẽ là ví dụ nổi Cũng như Web 2.0, Ajax được kỳ tiếng nhất. Tuy có nhiều học giả không đánh vọng quá nhiều, thậm chí nhiều giá cao Wikipedia, nhưng họ quên một điều người còn đánh đồng Ajax với quan trọng: nó đủ tốt, miễn phí và nhiều người Web 2.0. Thực chất, Ajax chỉ là có thể đọc. Ngoài ra còn có những ví dụ khác một trong số nhiều công nghệ nền như các site Reddit và Digg để cho người tảng của Web 2.0 và Ajax còn có dùng quyết định thông tin gì là quan trọng, hay những hạn chế. del.icio.us cho phép mọi người chia sẻ những • Quá chú trọng công nghệ: địa chỉ web hay. RSS, SOA, Ajax... hàng loạt công nghệ nổi đình nổi đám gần đây Web 2.0 cho phép mọi người có thể đưa lên được gắn liền với Web 2.0. Người mạng bất cứ thông tin gì. Với số lượng người ta hăm hở áp dụng các công nghệ tham gia rất lớn, đến mức độ nào đó, qua quá mới mà không quan tâm đến các trình sàng lọc, thông tin sẽ trở nên vô cùng giá tính chất quan trọng hơn: truyền trị. Ở đây có sự tương đồng với thuyết chọn thông, cộng tác, trí tuệ cộng đồng. lọc tự nhiên. KẾT LUẬN Thật sự, Web 2.0 không phải là cái gì đó hoàn toàn mới mà là sự phát triển từ web hiện tại. Nó vẫn là web như chúng ta dùng lâu nay, chỉ có điều giờ đây chúng ta làm việc với web theo cách khác. Các website không còn là những "ốc đảo" mà trở thành những nguồn thông tin và chức năng, hình thành nên môi trường điện toán phục vụ các ứng dụng web và người dùng. Không phải là viễn cảnh, Web 2.0 đã hiện hữu quanh chúng ta với hàng loạt website thế hệ mới. Xu hướng chuyển đổi sang Web 2.0 đang diễn ra mạnh mẽ và là xu thế tất yếu. collection by traibingo 4
  5. AJAX – Tương lai của Web 2.0 Tham khảo: • What is Web 2.0, OReilly • Web 2.0, Wikipedia • Web 2.0 Blog, web2.wsj.com Web Mail - bóng bẩy và mạnh mẽ hơn Kẻ tám lạng, người nửa cân", Microsoft và Yahoo đang xây dựng dịch vụ thư điện tử trên nền Internet (hay còn gọi là web mail) ngày một mạnh mẽ với những cập nhật mới để tiến tới có giao diện giống với phần mềm thư điện tử máy tính. "Kẻ tám lạng, người nửa cân", Microsoft và Yahoo đang xây dựng dịch vụ thư điện tử trên nền Internet (hay còn gọi là web mail) ngày một mạnh mẽ với những cập nhật mới để tiến tới có giao diện giống với phần mềm thư điện tử máy tính. PC World Mỹ tiến hành thử nghiệm với bản Beta của Windows Live Mail và Yahoo Mail collection by traibingo 5
  6. AJAX – Tương lai của Web 2.0 (hiện chỉ dành cho thành viên được mời) cũng như xem qua "tân binh" mã nguồn mở Zimbra. Cả 3 dịch vụ đều sử dụng kỹ thuật lập trình khá phổ biến hiện nay là Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) để cải tiến web mail chuẩn; ngay cả Gmail của Google cũng đã áp dụng. Giống với ứng dụng Ajax, các thư điện tử được thử nghiệm có thể lấy thông tin (preload) và cập nhật nội dung hiển thị một cách trực tiếp. Vì thế, khi mở thư, người dùng có thể đọc ngay nội dung chứ không còn phải chờ chương trình tải về. Và khi xóa thư, ứng dụng có thể cập nhật ngay lập tức dù lệnh xóa thư vẫn đang được xử lý ở chế độ nền. YAHOO MAIL Yahoo Mail đưa ra những tính năng giống với một chương trình thư điện tử trên máy tính, ví dụ có đầy đủ các phím tắt quen thuộc và khả năng dùng phím và để chọn cùng lúc nhiều thư. Dù chỉ là bản thử nghiệm beta nhưng ứng dụng này khá đẹp mắt và mạnh. Giao diện với vùng 3 cửa sổ tương tự như Outlook Express của Microsoft và Thunderbird của Mozilla. Yahoo Mail cũng bắt chước tính năng tab có trong nhiều trình duyệt, cho phép mở Chức năng léo-thả giúp sắp sếp thư nhiều thư trong một cửa sổ duy nhất và nhanh và dễ hơn trong Yahoo Mail và các chuyển qua lại giữa chúng mà không cần ứng dụng trên nền Ajax khác mở thêm cửa sổ mới. Bạn cũng có thể nhanh chóng duyệt chi tiết hộp thư đến Inbox nhờ vào thanh cuộn quen thuộc hoặc phím . Công cụ tìm kiếm của Yahoo Mail khá ấn tượng, "sờ" đến cả tập tin đính kèm trong thư và hiển thị một đoạn nhỏ tài liệu trong đó có từ mà bạn tìm. Yahoo Mail cũng tương tác một cách hợp lý với nút Back trên trình duyệt – đối với các ứng dụng Ajax đây thường là điểm rắc rối vì khi nhấn nút này, chương trình liên tục cập nhật một trang web. Ngược lại, Gmail giải quyết vấn đề này bằng cách vô hiệu hóa nút Back, trong khi Zimbra cảnh báo nếu sử dụng nút này thì sẽ bị "đẩy" ra khỏi chương trình. WINDOWS LIVE MAIL collection by traibingo 6
  7. AJAX – Tương lai của Web 2.0 Nếu không quen với các ứng dụng thư điện tử trên máy tính thì Windows Live Mail của Microsoft có thể thích hợp với bạn, nhưng ứng dụng này có phần giống với bản nâng cấp dịch vụ Hotmail hơn là một chương trình mới hoàn chỉnh. Giống như Yahoo Mail, Live Mail cho phép thực hiện kéo thả thư và nhấn chuột phải để in, chuyển tiếp và trả lời mà không cần mở chúng ra. Live Mail tập trung vào các công cụ, cho phép người dùng thêm các biểu tượng vui (emotion), định dạng thư điện Windows Live Mail của Microsoft hoạt tử và cũng tích hợp tính năng lịch làm động giống Outlook, với những tổ hợp việc, chống thư rác và tính năng chống phím tắt và trình đơn ngữ cảnh. giả mạo địa chỉ. Microsoft nhấn mạnh đây vẫn chỉ là bản tiền thử nghiệm. Trong bản beta kế tiếp, Microsoft hứa hẹn hộp thư đến Inbox sẽ có thêm thanh trượt, tính năng kiểm tra chính tả trực tiếp và trình đơn ngữ cảnh (nhấn phải chuột) được cải tiến. ZIMBRA Bản thử nghiệm Beta dịch vụ quản lý thư điện tử mã nguồn mở Zimbra vẫn còn khá "thô” với những biểu tượng nhỏ đầy bí ẩn và vài lỗi xảy ra trong quá trình thử nghiệm. Tuy nhiên, tính năng tìm kiếm và chống virus của Zimbra khá tốt, tính năng lịch làm việc tiện lợi, cho phép người dùng rê chuột qua các ngày trong thư điện tử để xem hoạt động đã được lên kế hoạch trong ngày đó. Nhưng sức mạnh thực sự của Zimbra là khả năng làm máy chủ truyền thông mạnh mẽ, cho phép công ty tích hợp cơ sở dữ liệu và người dùng có thể nhảy từ một tin nhắn có mã số đặt hàng đến đúng cơ sở dữ liệu tương ứng. Zimbra không cung cấp tài khoản cá nhân nhưng các nhà cung cấp dịch vụ băng rộng như Speakeasy đang có dự định sử dụng chương trình này để thay thế cho dịch vụ web mail hiện tại. Vào thời điểm này, Zimbra đã có bản dành cho các doanh nghiệp, còn Yahoo và Microsoft hy vọng sẽ giới thiệu giao diện mới đến hàng triệu người dùng vào nửa đầu năm 2006. collection by traibingo 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2