Anh văn chuyên ngành lâm nghiệp: Thành lập ngân hàng hạt giống tại Sapa

Chia sẻ: Nguyễn Tài Năng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
241
lượt xem
76
download

Anh văn chuyên ngành lâm nghiệp: Thành lập ngân hàng hạt giống tại Sapa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực vật Việt Nam đa dạng và phong phú, với khoảng 12.000 chủng loại thực vật thượng đẳng. Một số loài cây quý hiếm, cây bản địa, cây có giá trị kinh tế đang bị đe doạ nghiêm trong và có nguy cơ bị tuyệt chủng. Do đó bảo tồn nguồn gen đang trở thành nhu cầu cấp thiết. Tuy đã có rất nhiều công trình nghiên cứu, đề tài lớn nhỏ về các loài cây nhưng vẫn hiểu rất ít về chúng. Đối với hạt giống, sự hiểu biết còn ít hơn, hiện nay chỉ biết bản chất tồn trữ của khoảng 3% loài...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Anh văn chuyên ngành lâm nghiệp: Thành lập ngân hàng hạt giống tại Sapa

  1. NONG LAM UNIVERSITY HO CHI MINH FORESTRY DEPARTMENT GRADE DH07QR NAME: VŨ THÀNH CÔNG STUDENT NUMBER: 07147008 Exercises SPECIALIZED ENGLISH SEED BANKS ESTABLISHMENT IN SAPA I.WHY CHOOSE THEMES: - Vietnam plant diversity and richness, with about 12,000 plants upper category of colleges. A number of rare species, native plants, trees have economic value are seriously threatened and at risk of extinction. Thus conserving genetic resources is becoming urgent need. - Although there are many research, on topics large and small plants but still understand very little about them. For seeds, less than understanding, currently only know the nature of about 3% of stored species exist in the world. - At present, Vietnam has not built up seed banks which have the ability to store and preserve seeds for a long time. - With adverse conditions such as climate change, forest exploitation rate as at present … not long several more plants will be extinct, needs a seed bank to protect genetic resources, especially genetic resources of indigenous trees are being degraded due to a number of plant species immigration. - Sapa has a relatively low temperature, suitable for storage of seeds and seed source is close to the forest trees in northern. II.MUC SPECIFICATIONS: - Building up the model in seed SaPa scale National.
  2. - Determine the nature of each type of seed-specific measures to preserve optimal. - Preservation of these precious genetic resources of plants native. III.BASIS THEORY: - For storage efficiency to understanding the nature of stored grain to determine the appropriate method of preservation. There are three types of storage: + Nature storage seeds orthodox or preferred dry seeds. + Nature storage seeds recalcitrant or preferred grain moisture. + Nature storage seeds intermediate. - Factors affecting the longevity of seeds during storage: + The relationship between temperature and grain moisture. + Characteristics, status of mature seeds. + Impact of air mode stored seeds. + Material storage. - SaPa bring nuances climate temperate and subtropical. Average air temperature annual SaPa is 15oC. Average annual rainfall between 1800 - 2200mm, most concentrated in the period from May to August, suitable for grain storage. THÀNH LẬP NGÂN HÀNG HẠT GIỐNG TẠI SAPA
  3. I.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: - Thực vật Việt Nam đa dạng và phong phú, với khoảng 12.000 chủng loại thực vật thượng đẳng. Một số loài cây quý hiếm, cây bản địa, cây có giá trị kinh tế đang bị đe doạ nghiêm trong và có nguy cơ bị tuyệt chủng. Do đó bảo tồn nguồn gen đang trở thành nhu cầu cấp thiết. - Tuy đã có rất nhiều công trình nghiên cứu, đề tài lớn nhỏ về các loài cây nhưng vẫn hiểu rất ít về chúng. Đối với hạt giống, sự hiểu biết còn ít hơn, hiện nay chỉ biết bản chất tồn trữ của khoảng 3% loài cây tồn tại trên thế giới. - Ở Việt Nam hiện nay chưa xây dựng được ngân hàng hạt giống nào có khả năng lưu trữ và bảo quản hạt trong thời gian dài. - Với những điều kiện bất lợi như: sự thay đổi của khí hậu, tốc độ khai thác rừng như hiện nay…thì không bao lâu nữa nhiều loài thực vật sẽ bị tuyệt chủng, cần có một ngân hàng hạt giống để bảo vệ nguồn gen, đặc biệt là nguồn gen của các cây bản địa đang bị suy thoái do tác động của một số loài thực vật nhập cư. - Sapa có nhiệt độ tương đối thấp, thích hợp với việc lưu trữ hạt và ở đây gần với nguồn hạt giống cây rừng ở phía Bắc II.MỤC TIÊU: - Xây dựng thành công mô hình hạt giống ở SaPa với quy mô Quốc Gia - Xác định được bản chất của từng loại hạt cụ thể để có biện pháp bảo quản tối ưu nhất. - Bảo quản nguồn gen quý của những loài thực vật bản địa III.CƠ SỞ LÝ THUYẾT: - Để tồn trữ hiệu quả cần hiểu biết về bản chất tồn trữ hạt để xác định được phương pháp bảo quản thích hợp. Có 3 loại bản chất tồn trữ: +Bản chất tồn trữ hạt chính thống, hay hạt ưa khô. +Bản chất tồn trữ hạt phản tính, hay hạt ưa ẩm. +Bản chất tồn trữ hạt trung gian.
  4. - Những yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ của hạt trong quá trình bảo quản: +Mối quan hệ giữa nhiệt độ và ẩm độ hạt +Đặc điểm, trạng thái chín của hạt +Ảnh hưởng của chế độ không khí trong tồn trữ hạt giống +Vật liệu bảo quản - SaPa có khí hậu mang sắc thái ôn đới và cận nhiệt đới. Nhiệt độ không khí trung bình hàng năm của SaPa là 15oC. Lượng mưa trung bình hàng năm khoảng 1800 – 2200mm, tập trung nhiều nhất vào khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8, thích hợp cho việc bảo quản hạt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản