Aren-Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
302
lượt xem
95
download

Aren-Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy tắcthếở vòng benzen * Khi vòng benzen có sẵn nhóm ankyl (hay các nhóm –OH, -NH2, -OCH3 …), pư thế vào vòng dễ dàng hơn và ưu tiên ở vị trí ortho và para. * khi vòng benzen có sẵn nhóm –NO2 (hoặc các nhóm –COOH, -SO3H …), pư thế vào vòng khó hơn và ưutiên ở vị tris meta

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Aren-Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên

 1. Chương 8: AREN – NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN
 2. BÀI 44 (tt)
 3. Dàn bài I- CẤU TRÚC, ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP CẤU TRÚC CỦA PHÂN TỬ BENZEN 1. ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN VÀ DANH PHÁP 2. II- TÍNH CHẤT VẬT LÝ NHIỆT ĐỘ NÓNG CHẢY, NHIỆT ĐỘ SÔI VÀ KHỐI LƯỢNG RIÊNG 1. MÀU SẮC, TÍNH TAN VÀ MÙI 2. III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC PHẢN ỨNG THẾ 1. PHẢN ỨNG CỘNG 2. PHẢN ỨNG OXI HÓA 3. III- ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG ĐIỀU CHẾ 1. ỨNG DỤNG 2.
 4. Kiểm tra bài cũ Viết tất cả đồng phân có cùng CTPT C7H8 và C8H18?
 5. III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC CH3 TRUNG TÂM PHẢN ỨNG
 6. III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC 1. PHẢN ỨNG THẾ a) Phản ứng halogen hóa * Benzen H Br Fe HBr + Br2 + khan benzen brombenzen
 7. III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC 1. PHẢN ỨNG THẾ a) Phản ứng halogen hóa • Ankylbenzen: * Thế ở nhân benzen (xt bột Fe):toluen phản ứng nhanh hơn benzen CH3 CH3 Br Fe HBr + Br2 + khan o-bromtoluen CH3 HBr + Br p-bromtoluen
 8. III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC 1. PHẢN ỨNG THẾ a) Phản ứng halogen hóa Ankylbenzen: * Thế ở nhánh (chiếu sáng) H2C - H CH2 - Br as HBr + Br2 + khan benzyl bromua hay C6H5 - : nhóm phenyl hay C6H5 CH2- : nhóm benzyl CH2
 9. III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC 1. PHẢN ỨNG THẾ b) Phản ứng nitro hóa * benzen NO2 H H2SO4 H2 O + HO - NO2 + nitrobenzen NO2 H2SO4, to H2 O + O2N HO - NO2 O2N + m-dinitrobenzen
 10. III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC 1. PHẢN ỨNG THẾ b) Phản ứng nitro hóa * Ankylbenzen CH3 CH3 NO2 H2SO4 dd H2O + + HNO3 o-nitrotoluen CH3 H2O + NO2 p-nitrotoluen
 11. III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC c) Quy tắc thế ở vòng benzen * Khi vòng benzen có sẵn nhóm ankyl (hay các nhóm –OH, -NH2, -OCH3 …), pư thế vào vòng dễ dàng hơn và ưu tiên ở vị trí ortho và para. * khi vòng benzen có sẵn nhóm –NO2 (hoặc các nhóm –COOH, -SO3H …), pư thế vào vòng khó hơn và ưu tiên ở vị trí meta.
 12. III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC d) Cơ chế phản ứng thế ở vòng benzen Các tiểu phân mang điện tích dương tạo thành do tác dụng của chúng với xúc tác mới là tác nhân tấn công trực tiếp vào vòng benzen.
 13. III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC 2. Phản ứng cộng Benzen và ankylbenzen không tham gia pư cộng • brom (không làm mất màu dung dịch brom). Cộng clo (chiếu sáng) • as C6H6Cl6 C 6H 6 + 3Cl2 •Cộng hidro (xt Ni hoặc Pt) Ni, to C6H12 C6H6 + 3H2
 14. III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC 3. Phản ứng oxi hóa a) Với dd KMnO4 Benzen không tác dụng dd KMnO4 • Ankylbenzen làm mất màu dd KMnO4 • KMnO4, H2O HCl C6H5 - C - OH C6H5CH3 C 6 H5 - C - O K o 80 - 100 C O O
 15. III- TÍNH CHẤT HÓA HỌC 3. Phản ứng oxi hóa b) Phản ứng cháy CnH2n - 6 + (3n - 3) O2 nCO2 + (n - 3)H2O 2 C6H6 + 15/2 O2 6CO2 + 3H2O
 16. IV- ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG Điều chế 1. * Benzen, toluen, xilen: tách ra bằng cách chưng cất nhựa than đá, dầu mỏ hoặc từ ankan, xicloankan. xt, to C 6H 6 + 4H 2 CH3[CH2]4CH3 xt, to C6H5CH3 + 4H2 CH3[CH2]5CH3 * eltylbenzen: xt, to C6H5CH2CH3 C6H6 + CH2 = CH2
 17. IV- ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG 2. Ứng dụng - Benzen: tổng hợp chất dẻo, cao su, tơ sợi, điều chế ra một số dẫn xuất khác… - Toluen sản xuất thuốc nổ TNT. - Benzen,toluen, xilen làm dung môi.
 18. CỦNG CỐ 1. Khi cho toluen tác dụng với clo ở điều kiện có chiếu sáng thì sản phẩm tạo thành là: a) o-clotoluen SAI RỒI b) m-clotoluen SAI RỒI c) p-clotoluen SAI RỒI d) Benzyl clorua ĐÚNG RỒI
 19. CỦNG CỐ NÊU QUY LUẬT THẾ Ở VÒNG BENZEN? NHÓM ANKYL * Khi vòng benzen có sẵn …………………… (hay các nhóm –OH, -NH2, -OCH3 …), pư thế vào vòng ………………………… và ưu tiên ở vị trí DỄ DÀNG HƠN …………….. Và …………… . ORTHO PARA NHÓM –NO2 * khi vòng benzen có sẵn …………………… (hoặc các nhóm –COOH, -SO3H …), pư thế vào vòng …………………..và ưu tiên ở vị trí KHÓ HƠN ………….. META

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản