intTypePromotion=1
ADSENSE

AutoIt

Chia sẻ: Lê Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

152
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

AutoIt Là một ngôn ngữ script Giúp NSD giả lập tự động: Phím Kích chuột Tương tác với chương trình,file khác của máy tính. Có cấu trúc tựa BASIC Đơn giản , dễ học Nhỏ gọn Miễn phí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: AutoIt

 1. Smith Nguyen Studio. AutoIt Jellydn – Lớp 06T1 – Khoa CNTT Đai học Bách Khoa Đà Nẵng
 2. Smith Nguyen Studio. Nội dung n Giới thiệu về AutoIt n Các ví dụ mở đầu n Cú pháp n Một số thủ thuật n GUI và xử lý sự kiện n Lời kết
 3. Smith Nguyen Studio. Giới thiệu về AutoIt n AutoIt n Là một ngôn ngữ script n Giúp NSD giả lập tự động: n Phím n Kích chuột n Tương tác với chương trình,file khác của máy tính. n Có cấu trúc tựa BASIC n Đơn giản , dễ học n Nhỏ gọn n Miễn phí n Tips: nên gõ và thực thi lại các ví dụ khi học !!! n Tải tại và cài đặt AutoIt tại địa chỉ http://www.autoitscript.com/autoit3/
 4. Smith Nguyen Studio. Các ví dụ mở đầu n HelloWorld n Chuột phải ngoài desktop -> new -> AutoIt v3 Script
 5. Smith Nguyen Studio. Các ví dụ mở đầu n HelloWorld n Đặt tên là helloworld.au3
 6. Smith Nguyen Studio. Các ví dụ mở đầu n HelloWorld n Chuột phải lên file vừa tạo -> Edit Script
 7. Smith Nguyen Studio. Các ví dụ mở đầu n HelloWorld n SciTE sẽ được mở
 8. Smith Nguyen Studio. Các ví dụ mở đầu n HelloWorld n Bạn thêm vào cuối file helloworld.au3 n MsgBox(0, "Tutorial", "Hello World!") n Save n Kiểm tra cú pháp :Tool->SyntaxCheck Prod n Nhấn F5 (Tool -> Go) n Kết quả
 9. Smith Nguyen Studio. Các ví dụ mở đầu n Tương tác với notepad n Tạo file note.au3 như ví dụ trên n Vào Start -> Run : gõ notepad n Mở công cụ : AutoIt Window Info n Vào Start->Programs->AutoIt v3->AutoIt Window Info n Dùng để lấy thông tin của một cửa sổ ứng dụng
 10. Smith Nguyen Studio. Các ví dụ mở đầu n Tương tác với notepad n Kích chuột vào của sổ notepad sẽ được thông tin về title
 11. Smith Nguyen Studio. Các ví dụ mở đầu n Tương tác với notepad n Thêm vào cuối file note.au3 n Run("notepad.exe") n ; lệnh run sẽ gọi file notepad.exe n WinWaitActive("Untitled - Notepad") n ; đợi tới khi của sổ notepad kích hoạt(active) n ; title : Untitled - Notepad n Send("This is some text.") n ; gởi dòng text tới notepad
 12. Smith Nguyen Studio. Các ví dụ mở đầu n Tương tác với notepad n Chạy thử file ( Tool->Go hoặc F5) n Kết quả
 13. Smith Nguyen Studio. Các ví dụ mở đầu n Tương tác với notepad n Tiếp tục thêm vào cuối file note.au3 n WinClose("Untitled - Notepad") n ;tắt notepad với title:Untitled – Notepad
 14. Smith Nguyen Studio. Các ví dụ mở đầu n Tương tác với notepad n Khi tắt sẽ gặp thông báo -> lấy title
 15. Smith Nguyen Studio. Các ví dụ mở đầu n Tương tác với notepad n Tiếp tục thêm vào cuối file note.au3 n WinWaitActive("Notepad", "Do you want to save") n ;đợi thông báo tắt xuất hiện n Send("!n") n ; !n=Alt+N -> phím tắt của No trong lựa chọn thoát n Save và thực thi (F5)
 16. Smith Nguyen Studio. Cú pháp n Kiểu dữ liệu n AutoIt chỉ 1 kiểu dữ liệu gọi là Variant n Nó có thể chứa số hay chuỗi kí tự n Tùy thuộc vào lúc xử lý n Gồm những loại dữ liệu sau: n Int32 n Int64 n Double n String n Binary n Pointer
 17. Smith Nguyen Studio. Cú pháp n Biến n Định danh: n Bắt đầu với $ n Gồm chữ , số và _ n Ví dụ : $myvar , $my_var n Khai báo: n Dim n Ví dụ : Dim $var1 n Local n Global n Có thể không khai báo mà sử dụng trực tiếp n Ví dụ: $var1 = "create and assign"
 18. Smith Nguyen Studio. Cú pháp n Biến n Hằng n Dùng từ khóa const n Const $const1 = 1, $const2=12 n Phạm vi hoạt động n Global n Sử dụng toàn chương trình n Từ lúc khai báo n Local n Chỉ trong hàm n Hủy khi hàm kết thúc
 19. Smith Nguyen Studio. Cú pháp n Biến n Mảng n Truy cập phần tử qua chỉ số n $Array[0]="A” n Trong 1 mảng có thể chứa nhiều loại dữ liệu n $Array[0]=1 $Array[1]=true $Array[2]="Text" $Array[3]=$AnotherArray n Điều này không bị cấm nhưng không nên dùng
 20. Smith Nguyen Studio. Cú pháp n Macros n Là những biến chỉ đọc n Đặt bởi AutoIt n Tên của macro bắt đầu với @ n Không thể gán giá trị cho macro
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2