BÀI 05 :NGUỒN TUYẾN TÍNH VÀ NGUỒN XUNG

Chia sẻ: Vũ Việt Dũng Vũ Việt Dũng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
757
lượt xem
103
download

BÀI 05 :NGUỒN TUYẾN TÍNH VÀ NGUỒN XUNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ổn áp không hồi tiếp Ổn áp có hồi tiếp Ổn áp dương điện áp ra cố định Ổn áp âm điện áp ra cố định Ổn áp 3 chân điều chỉnh được

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI 05 :NGUỒN TUYẾN TÍNH VÀ NGUỒN XUNG

 1. MÔN : ĐIỆN TỬ CƠ BẢN LEANING BY DOING
 2. BÀI 05 :NGUỒN TUYẾN TÍNH VÀ  NGUỒN XUNG  Nguyên lý hoạt động của nguồn tuyến tính  Các IC tích hợp nguồn tuyến tính thông dụng  Các mạch ổn áp rời thông dụng  Nguyên lý nguồn xung Logo  Các sơ đồ cấu trúc nguồn xung  Một số mạch nguồn xung cơ bản  Phương pháp sửa chữa nguồn xung ATX www.themegallery.com Khoa Sơ Cấp Nghề www.ispace.edu.vn
 3. NGUỒN TUYẾN TÍNH Ổn áp không hồi tiếp Ổn áp có hồi tiếp Ổn áp dương điện áp ra cố định Ổn áp âm điện áp ra cố định Ổn áp 3 chân điều chỉnh được Logo www.themegallery.com Khoa Sơ Cấp Nghề www.ispace.edu.vn
 4. ỔN ÁP KHÔNG CÓ HỒI TiẾP Dùng diode Zener Dùng Transistor Logo www.themegallery.com Khoa Sơ Cấp Nghề www.ispace.edu.vn
 5. ỔN ÁP CÓ HỒI TiẾP IN OUT Logo www.themegallery.com Khoa Sơ Cấp Nghề www.ispace.edu.vn
 6. IC ỔN ÁP CỐ ĐỊNH IC Ổn áp dương Logo IN 2 3 OUT 79XX IC Ổn áp âm 1 www.themegallery.com Khoa Sơ Cấp Nghề www.ispace.edu.vn
 7. ỔN ÁP ĐiỀU CHỈNH ĐƯỢC Logo www.themegallery.com Khoa Sơ Cấp Nghề www.ispace.edu.vn
 8. BÀI TẬP THỰC HÀNH Ráp mạch ổn áp rời có hồi tiếp và không hồi tiếp: Ráp mạch ổn áp dương và ổn áp âm Ráp mạch ổn áp điều chỉnh được LM317 Logo www.themegallery.com Khoa Sơ Cấp Nghề www.ispace.edu.vn
 9. NGUỒN XUNG Sơ đồ cấu trúc nguồn xung Phương pháp sửa chữa nguồn xung Logo www.themegallery.com Khoa Sơ Cấp Nghề www.ispace.edu.vn
 10. SƠ ĐỒ CẤU TRÚC NGUỒN XUNG Khái niệm Sơ đồ nguyên lý mạch nguồn xung Chỉnh AC 220v lưu Công suất Tải Logo Hồi tiếp Mạch nối tiếp www.themegallery.com Khoa Sơ Cấp Nghề www.ispace.edu.vn
 11. MỘT SỐ MẠCH NGUỒN XUNG  Sơ đồ nguyên lý mạch nguồn xung Chỉnh AC 220v lưu Tải Công suất Logo Hồi tiếp Mạch song song www.themegallery.com Khoa Sơ Cấp Nghề www.ispace.edu.vn
 12. PHƯƠNG PHÁP SỬA CHỮA MẠCH  NGUỒN XUNG ATX Mạch chỉnh lưu FUSE Logo D4 D1 220vAC 300vDC + D3 D2 R1 C1 150vDC RTH SW 220V/110V + C2 R2 0v www.themegallery.com Khoa Sơ Cấp Nghề www.ispace.edu.vn
 13. PHƯƠNG PHÁP SỬA CHỮA MẠCH  NGUỒN XUNG Mạch nguồn cấp trước 5v Standby D2 300vDC Vcc (12 ÷ 16vDC) L1 L3 R1 5v standby T1 Logo D3 L4 L2 R2 DZ D1 C www.themegallery.com Khoa Sơ Cấp Nghề www.ispace.edu.vn
 14. PHƯƠNG PHÁP SỬA CHỮA MẠCH  NGUỒN XUNG Mạch nguồn cấp trước 5v Standby Logo www.themegallery.com Khoa Sơ Cấp Nghề www.ispace.edu.vn
 15. PHƯƠNG PHÁP SỬA CHỮA MẠCH  NGUỒN XUNG Mạch nguồn cấp trước 5v Standby Logo www.themegallery.com Khoa Sơ Cấp Nghề www.ispace.edu.vn
 16. PHƯƠNG PHÁP SỬA CHỮA MẠCH  NGUỒN XUNG Mạch nguồn chính B+ R1 Logo C1 Q1 R2 R3 L Q2 C2 R4 C3 www.themegallery.com Khoa Sơ Cấp Nghề www.ispace.edu.vn
 17. PHƯƠNG PHÁP SỬA CHỮA MẠCH  NGUỒN XUNG Mạch nguồn chính Logo www.themegallery.com Khoa Sơ Cấp Nghề www.ispace.edu.vn
 18. BÀI TẬP THỰC HÀNH Dò mạch nguồn xung Đo các điện áp trên mạch nguồn xung ATX Sửa chữa mạch nguồn xung Logo www.themegallery.com Khoa Sơ Cấp Nghề www.ispace.edu.vn
 19. HỎI VÀ ĐÁP LEANING BY DOING

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản