Bài 12: Da Flash 1

Chia sẻ: Pham Duy Dao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
55
lượt xem
6
download

Bài 12: Da Flash 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rê vẽ Hình Ellip – Giữ Shift rê vẽ Hình Vuông . Rê vẽ Hình Chữ Nhật – Giữ Shift rê vẽ Hình Vuông...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 12: Da Flash 1

  1. Bài 13 ngày 22.6.2006       Soạn theo KS Dương Trung Hiếu 1.   OVAL TOOL (O) :    Rê vẽ Hình Ellip – Giữ Shift rê vẽ Hình Vuông . ( Hình 1 ). 2.   RECTANGLE TOO ® :    • Rê vẽ Hình Chữ Nhật – Giữ Shift rê vẽ Hình Vuông ( Hình 2 ). • Có tam Giác đen nhỏ nhấp vào > Poly Star Tool vẽ Đa Giác . 3.   SELECTION TOOL (V) : Mủi tên Đen   • Nhấp lên Đối Tượng > Hiện Chấm Liti báo cho biết đã được chọn. • Rê ĐT. • Giữ Shift nhấp chọn nhiều ĐT cùng một lúc. • Rê vẽ vùng bao chọn tất cả ĐT > Phím Delete > Xóa hết ĐT. 1
  2. • Rê vẽ lấy 1 phần ĐT. ( Hình 3 ). 4.   SUB SELECTION TOOL (A) : Mủi tên trắng .   Rê bao ĐT hiện các nút > Rê nút tạo hình. ( Hình 4 ). 5.   FREE TRANSFPORM TOOL (Q) : Làm co dãn , xoay ĐT.   • Nhấp lên hiện các nút > Rê 1 góc thu nhỏ lại . • Giữ Shift rê nút , phóng to thu nhỏ vẫn giữ đúng tỉ lệ. • Giữ Alt rê nút bên hông thu đều khoảng cách , nút đáy cũng vậy. • Để trỏ 1 góc . Hiện mủi tên xoay > Giữ Shift và xoay. • Di chuyển tâm và xoay. • Để con trỏ song song với cạnh > Rê tạo giống phối cảnh. • Xóa tất cả ĐT > Selection Tool rê bao hết > Delete. ( Hình 5 ). 6.   ERASER TOOL (E) :    Mở các loại tẩy > Chọn 1 loại > Rê tẩy . CTRL+A + Delete xóa hết. 7.   Chọn màu cho VIỀN – Chọn Màu cho NỀN :    • Chọn màu Viền : Hộp Stroke Color . • Chọn màu nền : Hộp Fill Color – Có thể chọn màu Gradient ở đáy. 2
  3. • Phím V > Nhấp lên Viền > Chọn màu Viền – Size – Kiểu viền . ( Hình 6 ). • Chọn màu nền cũng giống vậy . ( Hình 7 ). 8.   GRADIENT TRANSFORM (F) :   • Nhấp trong nền > Hiện ra đường bao ĐT. • Rê mủi tên thu nhỏ màu Gradient lại – Giản ra. • Để con trỏ lên nút tròn – xoay ĐT. • Dời tâm để xoay. 3
  4. • Thay màu Gradient : Menu Window > Color Mixer > Cột Phải Color hiện ra >  Chọn đổi màu > rê Nút Color Stop đổi dạng Gradient . ( Hình 8 ). Các công cụ khác đã viết trong bài TOOL 1 và TOOL 2. 4
Đồng bộ tài khoản