intTypePromotion=3

Bài 17: Máy quang phổ - Quang phổ liên tục

Chia sẻ: THUY TIEN | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

0
307
lượt xem
75
download

Bài 17: Máy quang phổ - Quang phổ liên tục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chiết suất của một môi trường trong suốt nhất định đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng đó. Chiết suất của một môi trường trong suốt nhất định đối với ánh sáng có bước sóng dài nhỏ hơn chiết suất của môi trường đó đối với ánh sáng có bước sóng ngắn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 17: Máy quang phổ - Quang phổ liên tục

 1. Sở GD-ĐT Lâm Đồng. Trường THPT Đạ Tông BÀI 17 BÙI VĂN KHOA
 2. MÁY QUANG PHỔ-QUANG PHỔ LIÊN TỤC KIẾN THỨC LIÊN QUAN 1.Hiện tượng tán sắc ánh sáng? 2.Sự phụ thuộc của chiếc suất môi trường vào ánh sáng đơn sắc? 3.Mỗi ánh sáng đơn sắc có bước sóng nhất định. 4.Công thức n = c/v λ = Tv
 3. MÁY QUANG PHỔ-QUANG PHỔ LIÊN TỤC 1. Chiết suất của môi trường và bước sóng ánh sáng - Chiết suất của một môi trường trong suốt nhất định đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng đó. n=c/v =cT/λ - Chiết suất của một môi trường trong suốt nhất định đối với ánh sáng có bước sóng dài nhỏ hơn chiết suất của môi trường đó đối với ánh sáng có bước sóng ngắn.
 4. MÁY QUANG PHỔ-QUANG PHỔ LIÊN T ỤC Sự phụ thuộc của chiếc suất môi trường vào bước sóng ánh sáng Màu Bước Sóng Chiếc suất λ (μm) n Tia đỏ 0,6563 1,3311 Tia vàng 0,5893 1,3330 Tia tím 0,4047 1,3428
 5.   HOAÏT ÑOÄNG CUÛA MAÙY QUANG phæ  C J S L1 P L L2 F  Quang  phæ 
 6. MÁY QUANG PHỔ-QUANG PHỔ LIÊN TỤC 2. Máy quang phổ: a. Công dụng - Máy quang phổ là dụng cụ dùng để phân tích chùm sáng có nhiều thành phần thành những thành phần đơn sắc khác nhau. -Nói khác đi, nó dùng để nhận biết các thành phần cấu tạo của một chùm sáng phức tạp do một nguồn sáng phát ra.
 7. CÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña m¸y quang  phæ l¨ng kÝnh Buång  ¶nh C J S1 S F S L1 P L2 L F 2  Quang  èng   L¨ng  phæ cña  chuÈn  kÝnh nguån J trùc
 8. MÁY QUANG PHỔ-QUANG PHỔ LIÊN TỤC b. Cấu tạo : • Gồm 3 bộ phận chính: - Ống chuẩn trực: Gồm thấu kính hội tụ L1 và khe S tại tiêu diện L1 .Tạo ra chùm tia song song . - Lăng kính P: Làm tán sắc chùm tia song song từ L1 chiếu tới thành nhiều chùm tia đơn sắc song song. • - Buồng ảnh: Gồm thấu kính hội tụ L2 và kính ảnh tại tiêu diện ảnh của L2 .Thu ảnh quang phổ.
 9. MÁY QUANG PHỔ-QUANG PHỔ LIÊN TỤC c. Hoạt động : - Nếu nguồn J phát ra áng sáng đơn sắc có bước sóng λ1, λ2, λ3 … thì trên kính ảnh F ta thu được các vạch màu S1, S2, S3 … - Mỗi vạch màu ứng với một thành phần ánh sáng đơn sắc do nguồn S phát ra. - Tập hợp các vạch màu đó tạo ra quang phổ của nguồn J.
 10. quang phæ liªn tôc C J S L1 P L L2 F  Quang  phæ liªn  tôc 5000C 30000C
 11. MÁY QUANG PHỔ-QUANG PHỔ LIÊN TỤC 3. Quang phổ liên tục a. Định nghĩa -Quang phổ liên tục là một dải sáng có màu biến đổi liên tục theo chiều từ đỏ đến tím. b. Nguồn phát sinh - Các vật rắn, lỏng hoặc khí có khối lượng riêng lớn bị nung nóng sẽ phát ra quang phổ liên tục.
 12. MÁY QUANG PHỔ-QUANG PHỔ LIÊN TỤC c. Đặc điểm - Quang phổ liên tục không phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng. - Chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng. - Nhiệt độ của nguồn sáng càng cao thì quang phổ liên tục càng mở rộng về phía ánh sáng có bước sóng ngắn (ánh sáng tím)
 13. MÁY QUANG PHỔ-QUANG PHỔ LIÊN TỤC d. Ứng dụng - Dựa vào quang phổ liên tục để xác định nhiệt độ của các vật sáng do bị nung nóng. (Bằng cách so sánh độ sáng của vạch màu ở bước sóng nào đó của nguồn với độ sáng của vạch màu tương ứng của nguồn nhiệt có nhiệt độ biết trước)
 14. MÁY QUANG PHỔ-QUANG PHỔ LIÊN TỤC BÀI TẬP Chọn câu phát biểu đúng trong câu sau A.Quang phổ liên tục của một vật phụ thuộc vào bản chất của vật nóng sáng. B. Quang phổ liên tục không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng. C. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng. D. Quang phổ liên tục phụ thuộc cả nhiệt độ và bản chất của vật nóng sáng.
 15. MÁY QUANG PHỔ-QUANG PHỔ LIÊN TỤC BÀI TẬP Chọn câu phát biểu sai trong câu sau A.Các vật rắn, lỏngvà khí đều có khả năng phát ra quang phổ liên tục. B.Các vật rắn, lỏng và khí có khối lượng riêng lớn (tỉ khối lớn) khi bị nung nóng sẽ phát ra quang phổ liên tục. C.Quang phổ liên tục là dải màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. D. Đối với ánh sáng có bước sóng dài thì chiếc suất môi trường là nhỏ.Với ánh sáng có bước sóng ngắn thì chiếc suất môi trường lớn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản