Bài 47: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG. ĐỊNH LUẬT GAY LUY -XÁC

Chia sẻ: Paradise7 Paradise7 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
153
lượt xem
18
download

Bài 47: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG. ĐỊNH LUẬT GAY LUY -XÁC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biết cách tổng hợp kết quả của định luật Bôi-lơ-Ma- ri -ốt và định luật Sáclơ để tìm ra phương trình thể hiện sự phụ thuộc lẫn nhau của ba đại lượng: thể tích, áp suất, nhiệt độ của một lượng khí xác định. - Biết cách suy ra qui luật của sự phụ thuộc thể tích một lượng khí có áp suất không đổi vào nhiệt độ của nó, dựa vào phương trình trạng thái.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 47: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG. ĐỊNH LUẬT GAY LUY -XÁC

  1. Bài 47: PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG. ĐỊNH LUẬT GAY LUY -XÁC 1. MỤC TIÊU 1.1. Kiến thức: - Biết cách tổng hợp kết quả của định luật Bôi-lơ-Ma- ri -ốt và định luật Sác- lơ để tìm ra phương trình thể hiện sự phụ thuộc lẫn nhau của ba đại lượng: thể tích, áp suất, nhiệt độ của một lượng khí xác định. - Biết cách suy ra qui luật của sự phụ thuộc thể tích một lượng khí có áp suất không đổi vào nhiệt độ của nó, dựa vào phương trình trạng thái. 1.2. Kĩ năng: - Vận dụng phương trính suy ra các quá trình đó là các định luật. - Vận dụng giải các bài tập liên quan. 2. CHUẨN BỊ 2.1. Giáo viên: - Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm theo nội dung câu 1-6 SGK. - Vẽ hình trong SGK. 2.2. Học sinh: - Ôn lại các định luật chất khí đã học. 2.3.Gợi ý ứng dụng CNTT. - Chuẩn bị hình ảnh các nhà bác họcliên quan đến chương này.
  2. - Mô phỏng các đẳng quá trình, các định luật. 3. TIẾN TRÌNH DẠY, HỌC Hoạt động 1 (...phút): Kiểm tra bài cũ Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên -Phát biểu định luật Sác –lơ? Nhiệt -Nêu câu hỏi về định luật Sác –lơ và độ tuyệt đối? nhiệt độ tuyệt đối. -Yêu cầu HS trả lời. -Nhận xét câu trả lời của bạn. -Nhận xét câu trả lời. Hoạt động 2 (...phút): Phương trình trạng thái,định luật Gay luy-xác. Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Đọc SGK phần 1, tìm hiểu bài toán. - Yêu cầu HS đọc SGK. - Gợi ý: nếu cả ba đại lượng thay đổi thì quan hệ các đại lượng như thế - Xây dựng phương trình thông qua nào? trạng thái trung gian. - Hướng dẫn HS xây dựng mối liên - Ghi nhận công thức (47.4). hệ thông qua trạng thái trung gian. - Tìm ra định luật từ phương trình - Nhận xét cách làm của HS. trạng thái.Ghi nhận cộng thức (47.5). - Từ phương trình trạng thái cho HS
  3. - Trả lời câu hỏi c1 rút ra định luật Gay luy- xác. - Nêu câu hỏi c1. Hoạt động 3 (...phút): Vận dụng,củng cố. Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Trả lời câu hỏi trắc nghiệm theo nội - Nêu câu hỏi. dung câu 1-6 SGK. - Yêu cầu HS làm bài tập vận dụng - Làm bài tập phần 3 SGK. phần 3 SGK - Đánh giá nhận xét kết quả giờ dạy. - Nhận xét bài làm của bạn. - Kể chuyện về các nhà bác học. Hoạt động 4 (...phút): Hướng dẫn về nhà. Hoạt động của Học sinh Trợ giúp của Giáo viên - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. - Nêu câu hỏi và bài tập về nhà. - Những chuẩn bị cho bài sau - Yêu cầu: HS chuẩn bị bài sau. 4. RÚT KINH NGHIỆM

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản