intTypePromotion=1

Bài 47. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG. ĐỊNH LUẬT GAY LUSSAC

Chia sẻ: Abcdef_51 Abcdef_51 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
217
lượt xem
39
download

Bài 47. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG. ĐỊNH LUẬT GAY LUSSAC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biết tổng hợp kiến thức của định luật Boyle-Mariotte và định luật Charles để tìm ra sự phụ thuộc lẫn nhau của ba đại lượng nhiệt độ, áp suất, thể tích của một lượng khí nhất định. - Biết cách suy ra quy luật phụ thuộc của thể tích vào nhiệt độ khi áp suất không đổi dựa vào phương trình trạng thái.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 47. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG. ĐỊNH LUẬT GAY LUSSAC

  1. Bài 47. PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÝ TƯỞNG. ĐỊNH LUẬT GAY LUSSAC A. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Biết tổng hợp kiến thức của định luật Boyle -Mariotte và định luật Charles để tìm ra sự phụ thuộc lẫn nhau của ba đại lượng nhiệt độ, áp suất, thể tích của một lượng khí nhất định. - Biết cách suy ra quy luật phụ thuộc của thể tích vào nhiệt độ khi áp suất không đổi dựa vào phương trình trạng thái. 2. Kỹ năng - Từ phương trình trạng thái suy ra các phương trình ứng với các quá trình đẳng nhiệt, đẳng áp, đẳng tích. - Vận dụng phương trình trạng thái của khí lý tưởng để giải các bài toán liên quan. B. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Đồ thị các quá trình đẳng nhiệt, đẳng tích, đẳng áp.
  2. 2. Học sinh - Ôn lại các định luật Boyle – Mariotte và Charles. 3. Gợi ý ứng dụng CNTT - Mô phỏng chuyển động của các phân tử khí trong các đẳng quá trình. C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ Hoạt động của giáo Hoạt động của học Bài ghi của HS viên sinh - Nêu câu hỏi về định - Phát biểu định luật luật Charles, khí lý Charles; khái niệm khí tưởng và nhiệt độ tuyệt lý tưởng, nhiệt độ tuyệt đối. đối. - Nhận xét câu trả lời - Nhận xét câu trả lời của HS. của bạn. Hoạt động 2: Phương trình trạng thái khí lý tưởng, định luật Gay Lussac
  3. Hoạt động của giáo Hoạt động của học Bài ghi của HS viên sinh Đặt vấn đề: Với một 1.Phương trình trạng thái khí lý khối khí xác định thì ba tưởng: đại lượng p, V, T liên Xét một khối khí biến đổi từ trạng hệ với nhau như thế thái 1 (p1, V1, T1) sang trạng thái 2 nào? (p2, V2, T2). - Hướng dẫn học sinh Chia quá trình thành hai đẳng quá xây dựng mối liên hệ - Thiết lập phương trình: đẳng nhiệt (1-2’) và đẳng tích p, V, T giữa hai trạng trình trạng thái theo (2’-2). thái thông qua trạng hướng dẫn của GV. thái trung gian. Từ đó Trong quá trình (1-2’), định luật đi đến phương trình Boyle-Mariotte cho ta: trạng thái. ' p1V1  p 2V2 (1) - Nhận xét cách làm Trong quá trình (2’-2), định luật của HS. Charles cho ta: Từ phương trình - ' trạng thái, hướng dẫn T p 2 T1 ' hay p 2  p 2 1 (2)  T2 p 2 T2 HS rút ra định luật Gay - Áp dụng phương Lussac. trình trạng thái cho p1V1 p2V2  Từ (1) và (2): quá trình đẳng áp, rút T1 T2 - Hướng dẫn HS trả lời ra định luật Gay câu hỏi C1. Vì các trạng thái 1 và 2 được chọn
  4. bất kỳ nên ta có thể viết: Lussac. - Trả lời câu hỏi C1. pV  const T Đây là phương trình trạng thái của khí lý tưởng. 2. Định luật Gay Lussac: Trong quá trình đẳng áp (p = const) thì phương trình trạng thái cho ta: V  const T Phát biểu định luật: Thể tích V của một lượng khí có áp suất không đổi thì tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối của khí. Hoạt động 3: Vận dụng, củng cố Hoạt động của giáo Hoạt động của học Bài ghi của HS viên sinh
  5. - Hướng dẫn HS trả lời - Trả lời câu hỏi và làm các câu hỏi trong SGK bài tập vận dụng. và các câu hỏi thực tế liên quan đến định luật, làm bài tập ở phần 3 SGK. Hoạt động 4: Hướng dẫn làm việc ở nhà Hoạt động của giáo Hoạt động của học Bài ghi của HS viên sinh - Nêu câu hỏi và bài tập - Ghi câu hỏi và bài tập về nhà. về nhà. - Hướng dẫn HS chuẩn - Chuẩn bị bài sau. bị bài sau. ----------------------------------------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản