intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài báo cáo đồ án tốt nghiệp: Thiết kế Phân xưởng Reforming Xúc tác với năng suất 820000 tấn/năm và mô phỏng phân xưởng phân tách sản phẩm bằng phần mềm ProII

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

624
lượt xem
213
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau bốn tháng thực hiện đề tài Thiết kế Phân xưởng Reforming Xúc tác với năng suất 820000 tấn/năm vàmô phỏng phân xưởng phân tách sản phẩm bằng phần mềm ProII, được sự giúp đỡ tận tình của các giảng viên bộ môn đặc biệt là Tiến Sĩ Nguyễn Đình Lâm, đến nay tôi đã cơ bản hoàn thành đồán này.Đồ án có sử dụng các sốliệu từ Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất và tham khảo các số liệu khác từ quá trình reforming....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài báo cáo đồ án tốt nghiệp: Thiết kế Phân xưởng Reforming Xúc tác với năng suất 820000 tấn/năm và mô phỏng phân xưởng phân tách sản phẩm bằng phần mềm ProII

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG KHOA HOÁ KỸ THUẬT NGÀNH CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC-DẦU VÀ KHÍ ----- ----- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG REFORMING XÚC TÁC NĂNG SUẤT 820000 TẤN/NĂM VÀ MÔ PHỎNG PHÂN XƯỞNG PHÂN TÁCH SẢN PHẨM BẰNG PHẦN MỀM PROII SVTH : LÊ TRUNG CƯỜNG GVHD : TS. NGUYỄN ĐÌNH LÂM LỚP : 02H5 ĐÀ NẴNG 2007
 2. NỘI DUNG ĐỀ TÀI ----- ----- TỔNG QUAN VÀ BIỆN LUẬN ĐỀ TÀI TÍNH CÂN BẰNG VẬT CHẤT TÍNH CÂN BẰNG NHIỆT TÍNH TOÁN THIẾT BỊ PHẢN ỨNG TÍNH TOÁN LÒ ĐỐT MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH TÁCH SẢN PHẨM
 3. Tổng Quan Và Biện Luận Đề Tài NGUYÊN LIỆU - SẢN PHẨM [Christine TRAVERS, École de Catalyse Cinetique et Raffinage-Catalytic Reforming, IFP]
 4. Tổng Quan Và Biện Luận Đề Tài REFORMATE TRONG XĂNG THƯƠNG PHẨM [Christine TRAVERS, École de Catalyse Cinetique et Raffinage-Catalytic Reforming, IFP]
 5. Tổng Quan Và Biện Luận Đề Tài REFORMATE TRONG XĂNG THƯƠNG PHẨM [Christine TRAVERS, École de Catalyse Cinetique et Raffinage-Catalytic Reforming, IFP]
 6. Tổng Quan Và Biện Luận Đề Tài VỊ TRÍ PHÂN XƯỞNG REFORMING [Christine TRAVERS, École de Catalyse Cinetique et Raffinage-Catalytic Reforming, IFP]
 7. Tổng Quan Và Biện Luận Đề Tài CÁC PHẢN ỨNG CỦA QUÁ TRÌNH [Christine TRAVERS, École de Catalyse Cinetique et Raffinage-Catalytic Reforming, IFP]
 8. Tổng Quan Và Biện Luận Đề Tài CÁC PHẢN ỨNG CỦA QUÁ TRÌNH [Christine TRAVERS, École de Catalyse Cinetique et Raffinage-Catalytic Reforming, IFP]
 9. Tổng Quan Và Biện Luận Đề Tài CÁC PHẢN ỨNG CỦA QUÁ TRÌNH [www.uop.com]
 10. Tổng Quan Và Biện Luận Đề Tài CÁC PHẢN ỨNG CỦA QUÁ TRÌNH [www.uop.com]
 11. Tổng Quan Và Biện Luận Đề Tài ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH Các phản ứng thu nhiệt mạnh. Người ta chia xúc tác thành 3 ÷ 4 tầng. Có các lò đốt xen kẽ. Các phản ứng không xảy ra cùng một lúc. Các phản ứng không xảy ra với tốc độ như nhau.
 12. Tổng Quan Và Biện Luận Đề Tài ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH [Pierre LEPRINCE (1998), Le Raffinage du Pétrole-Procédés de Transformation, Éditons Technip, Paris]
 13. Tổng Quan Và Biện Luận Đề Tài ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH N + 2. A KW = 12,6 − 100 [www.uop.com]
 14. Tổng Quan Và Biện Luận Đề Tài ĐỘNG HỌC CỦA QUÁ TRÌNH [Christine TRAVERS, École de Catalyse Cinetique et Raffinage-Catalytic Reforming, IFP]
 15. Tổng Quan Và Biện Luận Đề Tài GIỚI THIỆU XÚC TÁC [Christine TRAVERS, École de Catalyse Cinetique et Raffinage-Catalytic Reforming, IFP]
 16. Tổng Quan Và Biện Luận Đề Tài TÁI SINH XÚC TÁC Đuổi hydrocarbon khỏi xúc tác bằng khí trơ. Thổi không khí nóng vào để đốt cốc. Tiến hành clo hoá xúc tác. Sấy xúc tác. Đuổi O2 bằng N2, tiến hành hydro hoá.
 17. Tổng Quan Và Biện Luận Đề Tài ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH Nhiệt độ: T = 490 ÷ 525 0C. Áp suất: P = 12 ÷ 25 bar (đối với tầng xúc tác SR). P = 3 ÷ 10 bar (đối với tầng xúc tác CCR). Tỷ lệ H2/RH: H2/RH = 5 ÷ 7 (đối với tầng xúc tác SR). H2/RH = 1,5 ÷ 4 (đối với tầng xúc tác CCR). Tốc độ truyền nguyên liệu: LHSV = 1,5 ÷ 2,5 h-1.
 18. Tổng Quan Và Biện Luận Đề Tài SO SÁNH CÔNG NGHỆ SR VÀ CCR SR CCR P (bar) 12 ÷ 15 3 ÷ 10 H2/RH 5÷7 1,5 ÷ 4 Xúc tác Pt-Re Pt-Sn Thời gian tái sinh 6 ÷ 12 tháng 2 ÷ 10 ngày C5+ (%m) 75 ÷ 84 85 ÷ 92 RON 98 ÷ 101 100 ÷ 103 H2 (%m) 1,5 ÷ 2 2 ÷ 3,6
 19. Tổng Quan Và Biện Luận Đề Tài SO SÁNH CÔNG NGHỆ SR VÀ CCR [Christine TRAVERS, École de Catalyse Cinetique et Raffinage-Catalytic Reforming, IFP]
 20. Tổng Quan Và Biện Luận Đề Tài SO SÁNH CÔNG NGHỆ SR VÀ CCR [Christine TRAVERS, École de Catalyse Cinetique et Raffinage-Catalytic Reforming, IFP]
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2