intTypePromotion=1

Báo cáo đồ án tốt nghiệp: " Xây dựng hệ thống thông tin quản lý xuất nhập hàng tại coong ty Công Nghiệp Chế Biến"

Chia sẻ: Cung Ru | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

0
96
lượt xem
15
download

Báo cáo đồ án tốt nghiệp: " Xây dựng hệ thống thông tin quản lý xuất nhập hàng tại coong ty Công Nghiệp Chế Biến"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'báo cáo đồ án tốt nghiệp: " xây dựng hệ thống thông tin quản lý xuất nhập hàng tại coong ty công nghiệp chế biến"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo đồ án tốt nghiệp: " Xây dựng hệ thống thông tin quản lý xuất nhập hàng tại coong ty Công Nghiệp Chế Biến"

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Quản Lý Xuất Nhập Hàng Tại Công Ty Công Nghiệp Chế Biến Thực Phẩm Quốc Tế – Chinh nhánh Nha Trang SVTH : Đinh Trọng Vinh LỚP : Tin học 40 MSSV : 8D15078 GVHD: Bùi Thị Hoà
 2. Đồ án XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ XUẤT NHẬP HÀNG TẠI CÔNG TY CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM QUỐC TẾ - CHI NHÁNH NHA TRANG Nội dung chính:  Giới thiệu bài toán  Các bước tiến hành xây dựng hệ thống thông tin quản lý  Phân tích và thiết kế hệ thống  Xây dựng chương trình  Đánh giá hệ thống
 3. GIỚI THIỆU BÀI TOÁN  Tiến hành xây dựng đồ án với những nhiệm vụ cần thực hiện:  Khảo sát và phân tích hiện trạng.  Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý để xây dựng một số chức năng: - Quản lý giao dịch nhập hàng hoá. - Quản lý giao dịch xuất hàng hoá.  Lựa chọn môi trường cài đặt và giới thiệu các công nghệ có liên quan.  Xây dựng chương trình.  Đánh giá hệ thống.  Từ những yêu cầụ đặt ra ta xác định mục tiêu là tiến hành phân tích, thiết kế và cài đặt chương trình.  Hệ thống quản lý được cài đặt trong môi trường MicroSoft VisualBasic với hệ quản trị CSDL SQL Server.
 4. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ  Khảo sát và phân tích hiện trạng.  Phân tích và thiết kế hệ thống : Xây dựng sơ đồ phân rã chức năng, biểu đồ luồng dữ liệu, mô hình thực thể, mô hình tổ chức dữ liệu, mô hình vật lý dữ liệu, mô hình từ điển dữ liệu.  Cài đặt chương trình.
 5. PHÂN TÍCH - THIẾT KẾ BÀI TOÁN  Biểu đồ phân rã chức năng (BPC).  Biểu đồ luồng dữ liệu.  Mô hình thực thể.  Mô hình tổ chức dữ liệu.  Giao diện chương trình.
 6. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG Qua quá trình khảo sát, phân tích – thiết kế và cài đặt chương trình, bài toán cơ bản đã hoàn thành và đạt được những mục tiêu sau đây: + Những kết quả đạt được: - Hệ thống đáp ứng được những yêu cầu cơ bản trong công tác cập nhật, xử lý xuất nhập hàng một cách nhanh chóng, chính xác như cập nhật dữ liệu, tìm kiếm thông tin, báo cáo tổng hợp xuất, nhập tồn hàng. - Giao diện thân thiện và dễ dàng cho người sử dụng. + Nhứng tồn tại của chương trình: - Hệ thống chỉ mới phát triển bằng ngôn ngữ MicroSoft VisualBasic, lưu trữ dữ liệu bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MicroSoft SQL Server và chạy trên máy đơn. - Một số phần xử lý Tiếng Việt còn chưa tốt. - Chưa xây dựng được hệ thống bảo mật cơ sở dữ liệu và phân quyền người sử dụng.
 7. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG (TT) Qua quá trình khảo sát, phân tích – thiết kế và cài đặt chương trình, bài toán cơ bản đã hoàn thành và đạt được những mục tiêu sau đây: + Hướng phát triển chương trình: - Phát triển hệ thống: Xây dựng hệ thống thương mại điện tử Web bằng công nghệ ASP (Active Server Pages) hoặc ASP.net, lưu trữ dữ liệu bằng hệ quản trị CSDL SQL Server hoặc Oracle và chạy trên mạng. - Bảo mật cơ sở dữ liệu và phân quyền người sử dụng: ta sẽ phân cấp ra 3 mức người sử dụng. Addmin: có quyền thêm, sửa, xoá database, phân cấp, phân quyền cho người sử dụng. User mức 1: có quyền thêm dữ liệu vào database. User mức 2: chỉ được quyền xem mà không được thực hiện bất cứ thao tác gì trên database. Đặt database trên máy chủ để dễ dàng quản trị và bảo mật hơn.
 8. SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG Sơ đồ phân rã tổng thể: HOẠT ĐỘNG GIAO DỊCH XUẤT NHẬP HÀNG Quản Quản Thống Tìm lý lý kê kiếm nhập xuất và báo hàng hàng cáo
 9. SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG (TT) Sơ đồ chức năng chi tiết: QUẢN LÝ NHẬP HÀNG Chọn Ghi Lập Lập Cập Khớp Thanh nhà nhận đơn phiếu nhật đơn với toán cung nhà đặt nhập danh hàng cấp cung hàng hàng mục về thích cấp hàng hợp mới
 10. SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG (TT) Sơ đồ chức năng chi tiết: QUẢN LÝ XUẤT HÀNG Ghi Giải Lập Giải Cập Thanh nhận quyết phiếu quyết nhật toán khách đơn xuất xuất danh hàng đặt hàng hàng mục mới hàng hàng
 11. SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG (TT) Sơ đồ chức năng chi tiết: THỐNG KÊ VÀ BÁO CÁO Thống Thống Thống Thống kê kê kê kê hàng hàng hàng nhập nhập xuất tồn xuất chi tiêt
 12. SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG (TT) Sơ đồ chức năng chi tiết: TÌM KIẾM Tìm Tìm Tìm Tìm kiếm kiếm kiếm kiếm phiếu phiếu phiếu phiếu nhập xuất TT(thu) TT (chi) hàng hàng
 13. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh: Thông tin về hàng BAN QUẢN NHÀ CUNG Đơn đặt hàng LÝ CẤP Từ chối Thống kê Hoá đơn Báo cáo Phiếu trả tiền HOẠT ĐỘNG Hàng hoá Yêu cầu thống kê Thông báo hoá đơn sai GIAO DỊCH XUẤT NHẬP Yêu cầu tìm kiếm ĐĐH/ PTT HÀNG Thông tin về hàng Đơn đặt hàng Từ chối Hoá đơn KHÁCH Phiếu trả tiền HÀNG Yêu cầu tìm kiếm ĐĐH/ PTT Hàng hoá
 14. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU (TT) Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh: Thông tin về hàng Danh mục hàng Thông tin về hàng Đơn đặt hàng Đơn đặt hàng Quản Quản Từ chối lý lý xuất Từ chối nhập hàng hàng KHÁCH NHÀ CUNG Phiếu N/X HÀNG CẤP Hoá đơn Hoá đơn Phiếu trả tiền Phiếu trả tiền Phiếu TT Thông báo HĐ sai Thông báo HĐ sai Y/c tìm kiếm Y/c tìm kiếm Tìm kiếm BAN QUẢN Thống LÝ kê Y/c tìm kiếm Y/c tk
 15. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU (TT) Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Chức năng quản lý nhập hàng: Thông tin về hàng, NCC NHÀ CUNG Từ chối CẤP Nhà cung cấp Đơn đặt hàng Chọn Lập đơn NCC Thông tin Thông báo đặt hàng NCC Ghi nhận hoá đơn Hoá NCC mới sai đơn Đơn đặt hàng T/t về NCC được chọn Khớp đơn với hàng về Phiế BAN QUẢN Lập phiếu u trả Danh mục hàng LÝ nhập hàng tiền Phiếu nhập hàng Cập nhật DM hàng Thanh Lập báo Lập phiêu toán cáo thanh toán Phiếu TT
 16. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU (TT) Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Chức năng quản lý xuất hàng: Thông tin về hàng hoá Thông tin về KH Giải KHÁCH Đơn đặt hàng m ới quyết đơn HÀNG đặt hàng Từ chối Ghi nhận KH mới Đơn ĐH Hoá Hoá đã được đơn đơn giải quyết Khách hàng Đơn đặt hàng Thông báo Phiế Lập phiếu hoá đơn sai u xuất hàng phát Phiế Phiếu Danh mục hàng hàng u trả xuất hàng Giải quyết tiền Phiếu xuất hàng xuất hàng Cập Lập phiếu nhật DM thanh toán Phiếu TT hàng Thanh toán Lập báo BAN QUẢN cáo LÝ
 17. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU (TT) Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Chức năng thống kê: Yêu cầu thống kê BAN QUẢN Yêu cầu thống kê LÝ Thống kê Yêu Yêu Thống kê hàng nhập cầ u cầ u hàng xuất Phiếu N/X Lập nhật ký Thống kê nhập xuất hàng tồn chi tiết
 18. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU (TT) Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Chức năng tìm kiếm: Y/c tìm kiếm PN BAN QUẢN Y/c tìm kiếm PTT LÝ Tìm kiếm Tìm kiếm phiếu nhập phiếu TT hàng Phiếu N/X Phiếu TT Tìm kiếm Tìm kiếm phiếu xuất phiếu TT hàng Y/c tìm kiếm PX KHÁCH Y/c tìm kiếm PTT HÀNG
 19. MÔ HÌNH THỰC THỂ DỮ LIỆU HUYỆN KHÁCH HÀNG ĐƯỜNG KHO Mã huyện Mã KH Mã đường Mã kho Tên huyện Họ KH Tên đường Tên kho Mã tỉnh Tên KH DT kho Tên giao dịch Fax kho Số nhà KH Số nhà kho DT khách hàng NGÂN HÀNG Thủ kho Fax KH Mã NH Mã đường TỈNH Tên NH Tài khoản Mã tỉnh ST nợ có thể Tên tỉnh Mã huyện Mã nước Mã đường Mã NH DÒNGNXHÀNG Mã PNXH NX HÀNG NƯỚC Mã hàng Mã PNXH Mã nước Số lượng NXH Mã DDH Tên nước ĐƠN D HÀNG Đơn giá NXH Mã kho Mã DDH Ngày NXH Mã KH Ngày HTT Ngày DH DÒNG ĐƠN DH Ngày lập PNX HÃNG SX Hạn ngày giao Mã DDH Mã HSX Mã hàng Tên HSX MẶT HÀNG Số lượng DH Mã nước Mã hàng Đơn giá DH Tên hàng SL tồn TT THANH TOÁN SL tồn TD Mã PTT DV TÍNH Má HSX NHÓM Mã PNXH Mã DVT Mã DVT Mã nhóm Ngày TT Tên DVT Mã nhóm Tên nhóm Số tiền
 20. MÔ HÌNH TỔ CHỨC DỮ LIỆU NUOC(MaNuoc, TenNuoc) TINH(MaTinh, TenTinh, MaNuoc) HUYEN(MaHuyen, TenHuyen, MaTinh) DUONG(MaDuong, TenDuong) HANG SX(MaHSX, TenHSX, MaNuoc) DVTINH(MaDVT, TenDVT) NHOM(MaNhom, TenNhom) MATHANG(MaHang, TenHang, SLTonTT, SLTonTD, MaDVT, MaHSX, MaNhom)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2