intTypePromotion=3

Khóa luận/ Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng, triển khai và quản lý mô hình mạng

Chia sẻ: Nguyen Tran Hoang Hung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:135

0
217
lượt xem
62
download

Khóa luận/ Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng, triển khai và quản lý mô hình mạng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn được thực hiện trên môi trường giả lập (máy ảo) Vmware. Tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin tham khảo khi viết báo cáo đồ án tốt nghiệp viết đề tài tương tự. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận/ Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng, triển khai và quản lý mô hình mạng

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG<br /> KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> <br /> KHÓA LUẬN/ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> XÂY DỰNG, TRIỂN KHAI VÀ QUẢN<br /> LÝ MÔ HÌNH MẠNG<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn : Thầy NGUYỄN THÀNH LONG<br /> Cô DƢƠNG THỊ THÙY VÂN<br /> Ngƣời thực hiện: NGUYỄN TRẦN HOÀNG HƢNG<br /> NGUYỄN HÒA AN<br /> Lớp:10050302<br /> Khoá :14<br /> <br /> THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2014<br /> <br /> TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG<br /> KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> <br /> KHÓA LUẬN/ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP<br /> <br /> XÂY DỰNG, TRIỂN KHAI VÀ QUẢN<br /> LÝ MÔ HÌNH MẠNG<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn : Thầy NGUYỄN THÀNH LONG<br /> Cô DƢƠNG THỊ THÙY VÂN<br /> Ngƣời thực hiện: NGUYỄN TRẦN HOÀNG HƢNG<br /> NGUYỄN HÒA AN<br /> Lớp:10050302<br /> Khoá :14<br /> <br /> THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH,NĂM 2014<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập ở giảng đƣờng đại học đến nay,<br /> chúng em đã nhận đƣợc rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của quý Thầy Cô, gia đình<br /> và bạn bè. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, chúng em xin gửi đến quý Thầy Cô ở<br /> Khoa Công Nghệ Thông Tin – Trƣờng Đại Học Tôn Đức Thắng cùng với tri thức<br /> và tâm huyết của mình để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong<br /> suốt thời gian học tập tại trƣờng, cũng xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã ở bên và<br /> giúp đỡ trong thời gian qua.<br /> Chúng em xin chân thành cảm ơn Thầy Nguyễn Thành Long đã tận tâm<br /> hƣớng dẫn chúng em qua những buổi nói chuyện, thảo luận về đề tài khóa luận<br /> chúng em làm. Nếu không có những lời hƣớng dẫn, dạy bảo của thầy thì chúng em<br /> nghĩ khóa luận này của chúng em rất khó có thể hoàn thiện đƣợc. Một lần nữa,<br /> chúng em xin chân thành cảm ơn thầy.<br /> Khóa luận đƣợc thực hiện trong khoảng thời gian 4 tháng. Bƣớc đầu đi vào<br /> thực tế nên kiến thức của em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ. Do vậy, không tránh<br /> khỏi những thiếu sót là điều chắc chắn, chúng em rất mong nhận đƣợc những ý kiến<br /> đóng góp quý báu của quý Thầy Cô để kiến thức của em trong lĩnh vực này đƣợc<br /> hoàn thiện hơn.<br /> Sau cùng chúng em xin chúc quý thầy cô khoa Công Nghệ Thông Tin dồi<br /> dào sức khỏe, niềm tin để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao đẹp của mình là truyền đạt<br /> kiến thức cho thế hệ mai sau.<br /> TP. HCM, ngày 29 tháng 6 năm 2014<br /> Sinh viên thực hiện :<br /> Nguyễn Hòa An<br /> Nguyễn Trần Hoàng Hƣng<br /> <br /> ii<br /> <br /> CÔNG TRÌNH ĐƢỢC HOÀN THÀNH<br /> TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG<br /> Chúng tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng chúng tôi và<br /> đƣợc sự hƣớng dẫn khoa học của thầy Nguyễn Thành Long. Các nội dung nghiên<br /> cứu, kết quả trong đề tài này là trung thực và chƣa công bố dƣới bất kỳ hình thức<br /> nào trƣớc đây. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận<br /> xét, đánh giá đƣợc chính tác giả thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi rõ trong<br /> phần tài liệu tham khảo.<br /> Ngoài ra, trong luận văn còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng nhƣ số<br /> liệu của các tác giả khác, cơ quan tổ chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn<br /> gốc.<br /> Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách<br /> nhiệm về nội dung luận văn của mình. Trƣờng đại học Tôn Đức Thắng không<br /> liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do tôi gây ra trong quá trình<br /> thực hiện (nếu có).<br /> TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2014<br /> Tác giả<br /> (ký tên và ghi rõ họ tên)<br /> <br /> iii<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Trong xu hƣớng phát triển của xã hội ngày nay, công nghệ thông tin luôn có<br /> mặt ở bất cứ lĩnh vực, ngành nghề nào. Mạng lƣới công nghệ thông tin trên thế giới<br /> phát triển một cách chóng mặt, mọi ngƣời ai cũng muốn cập nhật thông tin một<br /> cách nhanh nhất và chính xác nhất. trên thực tiễn đó các doanh nghiệp cũng không<br /> thể thiếu việc áp dụng công nghệ thông tin vào doanh nghiệp của mình để quản lý<br /> và phát triển.<br /> Đối với các doanh nghiệp hiện nay đặc biệt là doanh nghiệp có nhiều chi<br /> nhánh ở những vị trí địa lý xa nhau thì việc quản lý và chia sẻ tài nguyên giữa các<br /> chi nhánh rất khó khăn và tốn chi phí nếu không có công nghệ thông tin.<br /> Việc sử dụng máy tính trong doanh nghiệp nhƣ một công cụ để phục vụ cho<br /> công việc ngày càng nhiều vì vậy cần máy chủ để quản trị hệ thống mạng trong<br /> doanh nghiệp là rất thiết thực để có một hệ thống quản lý tốt, an toàn, có độ bảo mật<br /> cao, chi phí hợp lý và thuận tiện trong việc trao đổi thông tin giữa các chi nhánh,…<br /> Với những lý do trên chúng tôi quyết định lựa chọn đề tài “Xây dựng, triển<br /> khai và quản lý mô hình mạng” vừa và nhỏ sử dụng Windows Server 2003 trên<br /> phần mềm máy ảo VMWare để thực hiện. Đề tài rất thực tế và phù hợp với các yêu<br /> cầu đặt ra hiện nay cho các tổ chức, doanh nghiệp và nó còn giúp chúng tôi có thêm<br /> kinh nghiệm, hiểu biết rõ hơn về mô hình mạng và dễ dàng thích nghi với môi<br /> trƣờng công việc sau này khi ra trƣờng.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản