intTypePromotion=1

Bài dịch mục HELP của phiên bản Ecodial

Chia sẻ: NGUYỄN VĂN BÌNH | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:57

0
572
lượt xem
197
download

Bài dịch mục HELP của phiên bản Ecodial

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ecodial là phần mềm được sử dụng cho việc thiết kế, lắp đặt mạng điện phía hạ áp. Hỗ trợ người thiết kế giải quyết khối lượng lớn các bài toán về kinh tế - kỹ thuật khá phức tạp và tốn nhiều thời gian. trong đây mình xin giới thiệu đến các bạn file gốc hướng dẫn và giới thiệu phần mềm này bằng tiếng việt. Tên các thiết bị 2. Sự lựa chọn chính theo báo cáo của Cenelec TR50480 3. Kiểu hệ thống nối đất 4. Kiểu tổn thất MBA 5. Hệ số đồng thời Ks 6. Trạng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài dịch mục HELP của phiên bản Ecodial

 1. Bài dịch mục HELP của phiên bản Ecodial 4.2 Nguyễn Văn Bình ------- Nội dung: 1. Tên các thiết bị 2. Sự lựa chọn chính theo báo cáo của Cenelec TR50480 3. Kiểu hệ thống nối đất 4. Kiểu tổn thất MBA 5. Hệ số đồng thời Ks 6. Trạng thái công tắc chuyển mạch và chế độ vận hành 7. Sự chọn lọc của thiết bị bảo vệ 8. Kiểm tra ứng suất nhiệt của cáp 9. Sự chọn lọc của thiết bị bảo vệ chống dòng rò (page 12) 10. Sự phân tầng 11. Máy cắt và bộ ngắt mạch có thể kéo ra được: (page 14) 12. Cơ chế vận hành bằng điện cho máy cắt và bộ ngắt mạch (page 15) 13. Điều khiển mở bộ ngắt mạch (page 16) 14. Việc cắt mạch có thể nhìn thấy được: (page 17) 15. Phân loại các thiết bị dòng điện rò (page 18) 16. Loại bảo vệ dòng điện rò (page 19): 17. Bảo dòng điện rò có độ nhạy cao (page 20) 18. Bảo dòng điện rò có độ nhạy trung bình (page 21) 19. Điện áp cho phép lớn nhất rơi trên tải (page 22) 20. Dung sai điện áp rơi (page 23) 21. Phương pháp lắp đặt cáp. (page 24) 22. Tiết diện dây tối đa cho phép (page 25) 23. Sóng hài bậc ba (page 26) 24. Hướng dẫn sử dụng và các giải pháp thay thế (page:27) 25. Giảm hệ số thêm vào cho hệ thống dây dẫn (page:28) 26. Yêu cầu bảo vệ quá tải cho mạch an toàn (page: 29) 27. Hệ số công suất ngắn mạch trên đầu đường dây ra của máy biến áp: (page: 30)
 2. 28. Tính trở kháng pha nguồn hạ thế dựa trên dòng ngắn mạch 3 pha cực đại (page:31) 29. Tính trở kháng dây trung tính nguồn hạ thế dựa trên dòng ngắn mạch 1 pha cực tiểu (page: 32) 30. Tính toán trở kháng PE nguồn hạ thế dựa trên dòng sự cố giữa pha và dây PE (LEF) (page 33) 31. Tính toán trở kháng PE nguồn hạ áp, dựa trên dòng sự cố giữa 2 pha (page 34) 32. Tính nhất quán của các thông số đầu vào nguồn hạ thế (page 35) 33. Các hình thức điều chỉnh các tụ bù hạ thế (page 36) 34. Các loại tụ bù hạ áp (page 37) 35. Ngưỡng công suất phản kháng (page 38) 36. Sự phối hợp của CB và contactor (page 39) 37. Cấp độ tác động của bảo vệ quá nhiệt (page 40) 38. Dòng khởi động của động cơ (page 41) 39. Tần số quá độ của bộ biến tốc (page 42) 40. Khả năng cắt đơn cực ở điện áp dây trong hệ thống IT (page 43) 41. Khả năng cắt đơn cực ở điện áp pha trong hệ thống TN (page 44)
 3. 1. Tên thiết bị (page 4): Theo tiêu chuẩn IEC 81346-2, thành phần tiền tố của tên thiết bị được xác định như bảng dưới. Tiêu chuẩn này xác định những tiền tố (bảng dưới) phụ thuộc vào loại thiết bị. Mã IEC 81346-2 định nghĩa Ví dụ Tên các thiết bị Truyền tải hạ thế (
 4. Lưu trữ năng lượng điện Tụ điện Bộ tụ CA
 5. 2. Sự lựa chọn chính theo báo cáo của Cenelec TR50480 (page: 5): - Sự thay đổi hệ số điện áp: Điện áp định mức Hệ số điện áp 100V- 1000V Cmax=1.1 Cmin=0.95 - Sự loại bỏ hệ số không tải m: Hệ số không tải m được loại bỏ trong tất cả các công thức tính toán của Cenelec TR50480. - Tính toán dòng ngắn mạch với 2 MBA nối song song: Cenelec TR50480 sử dụng phương pháp tổng trở Z để tính dòng ngắn mạch của hệ thống 2 MBA lắp song song. + nT là tổng số máy biến áp vận hành đồng thời. + Số mạch đầu vào bằng số thanh dẫn nối giữa máy biến áp và tủ điện chính. + Số mạch đầu ra bằng số mạch cáp ra từ tủ điện chính. - Sự tác động của động cơ KĐB tới dòng ngắn mạch: Cenelec TR50480 xác đ ịnh hệ số KM để tính trở kháng của motor theo bảng sau. Loại nguồn cấp Động cơ Tổng công suất định mức Giá trị KM của các động cơ vận hành
 6. đồng thời Nguồn cung cấp Không có > 25% tổng công suất định 5. ∑ SrT qua MBA trung – bộ chỉnh mức của các máy biến áp 5. ∑ SrT + 1,1. SrM hạ thế lưu
 7. 3. Các loại hệ thống nối đất (page 6): + Hệ thống TN-S: + Hệ thống TN-C: Không cho phép sử dụng hệ thống này ở những môi trường dễ bắt lửa, cháy nổ. + Hệ thống TT:
 8. + Hệ thống IT:
 9. 4. Kiểu tổn thất MBA: (page 7) - Loại MBA dầu: Tổn thất trong MBA dầu được xác định bởi tiêu chuẩn EN 50464-1 cho: + Tổn thất ở chế độ không tải (P0) + Tổn thất ở chế độ có tải (Pk) Sự phân loại này có hiệu lực đối với máy biến áp dầu khoáng và dầu thực vật. - Loại MBA khô: MBA khô có 2 khả năng tổn thất: bình thường và giảm tổn thất.
 10. 5. Hệ số đồng thời Ks: (page 8) Tiêu chuẩn IEC 60439-1 xác định giá trị của Ks nếu có thông tin chính xác về tủ điện, BTS. Ecodial dùng giá trị này để tính dòng cho các BTS và thanh góp. - Thanh góp tủ điện Số mạch ra Ks 1 1 2,3 0.9 4,5 0.8 6-9 0.7 >=10 0.6 - Sự phân bố BTS Số mạch ra Ks 1 1 2,3 0.9 4,5 0.8 6-9 0.7 10-40 0.6 >40 0.5 Hệ số đồng thời và chế độ vận hành Với sự phân phối bằng BTS và thanh góp, có thể đặt giá trị hệ số đồng thời cho mỗi chế độ vận hành. Có thể chọn tham số Ks từ 0-1.
 11. 6. Trạng thái công tắc chuyển mạch và chế độ vận hành: (page 9) Tính năng này xác định vị trí ON/OFF của CB và công tắc trong các chế độ vận hành. Ecodial có thể quản lý tất cả các tình trạng của công tắc phụ thuộc vào chế độ vận hành. Có thể lắp đặt bởi nhiều nguồn, cũng có thể cắt tải ở từng chế độ vận hành. Ví dụ như khi CB đóng thì mạch đầu cuối của CB được cung cấp dòng làm việc. Khi CB mở, mạch đầu cuối không được cung cấp dòng làm việc. Khi một phần tử của mạng điện không được cung cấp dòng điện để vận hành, nó sẽ có màu xanh dương.
 12. 7. Sự chọn lọc của thiết bị bảo vệ: (page 10) - Nguyên lý Instantaneous setting of the downstream protective device: Đ ặc tuyến cắt tức thời của thiết bị bảo vệ phía dưới. Vùng thăm dò. Vùng tính toán lại Dòng giới hạn của sự chọn lọc (tai giá Chọn lại CB để xác định dòng giới hạn phù trị mà các đường đặc tuyến giao nhau). hợp (đả m bảo sự chọn lọc) - Sự chọn lọc một phần và toàn phần Nếu “Tripping curve” của thiết bị bảo vệ cuối nguồn cắt ”Non-tripping curve” của thiết bị bảo vệ đầu nguồn thì đây gọi là sự chọn lọc một phần và giá trị dòng tại điể m mà 2 đường đặc tính giao nhau gọi là dòng giới hạn. Nếu dòng giới hạn thấp hơn dòng ngắn mạch (có thể xảy ra của thiết bị bảo vệ cuối nguồn), thì đó là sự chọn lọc không hoàn toàn.
 13. Nếu dòng giới hạn cao hơn dòng ngắn mạch lớn nhất (của thiết bị bảo vệ cuối nguồn), thì đó là sự chọn lọc toàn phần. - Ý nghĩa để đạt được sự chọc lọc toàn phần Nếu các đường đặc tuyến cắt nhau trong “Vùng thăm dò”, cần phải cài đặt lại thiết bị bảo vệ (có thể điều chỉnh được) để đạt được yêu cầu chọn lọc. Ví dụ: Bằng cách điều chỉnh thời gian trễ để đạt được yêu cầu về sự chọn lọc. Nếu đường cong nằ m trong “Vùng tính toán lại”, cần phải tăng định mức của thiết bị đầu nguồn. Trong trường hợp này, Ecodial vẫn giữ dòng làm việc Ib và hỏi có đặt lại thiết bị để tránh chọn dây lớn hơn.
 14. 8. Kiểm tra ứng suất nhiệt của cáp: (page 11) - Nguyên lý: Ecodial kiểm tra ứng suất nhiệt cho tất cả các dây trong cáp: dây pha, dây trung tính, dây bảo vệ, dây PEN. Ứng suất nhiệt trong khoảng thời gian cho phép nếu: Isd thấp hơn giá trị dòng ngắn mạch (IEC 60364) Trong điều kiện khác, Ecodial kiể m tra với: Ứng suất nhiệt trong mỗi mạch dây trong cáp không cắt đường cong của thiết bị bảo vệ. Dòng thiết đặt cho CB Ứng suất nhiệt của dây trung tính, và dây PE Ứng suất nhiệt của dây pha
 15. -Thước đo cần thiết nếu cáp không được bảo vệ về ứng suất nhiệt: Nếu những điều kiện ở trên không được thỏa mãn, có 2 cách để mạch hoạt động được: + Lắp đặt thiết bị có thể điều chỉnh được với Isd có thể đặt thấp hơn Ikmin. + Tăng tiết diện dây dẫn.
 16. 9. Sự chọn lọc của thiết bị bảo vệ chống dòng rò (page 12) - Nguyên lý: Sự chọn lọc của thiết bị bảo vệ chống dòng rò đạt được nếu thỏa điều kiện: + Độ nhạy của thiết bị đầu nguồn lớn hơn 2 lần độ nhạy của thiết bị bảo vệ cuối nguồn. + Thời gian cắt của thiết bị bảo vệ đầu nguồn bằng 1.4 thời gian cắt của thiết bị bảo vệ cuối nguồn. Dòng ngắn mạch nhỏ nhất ≥ 2  Sự chọn lọc về dòng đạt yêu cầu ≥ 1.4  Sự chọn lọc thời gian đạt yêu cầu Đường xanh dương: Đặc tính It của thiết bị bảo vệ cuối nguồn Đường màu đỏ: Đặc tính It của thiết bị bảo vệ đầu nguồn.
 17. - Sự chọn lọc một phần: Khi các điều kiện độ nhạy không thỏa, thì chỉ gọi là sự chọn lọc một phần. Tuy nhiên nếu thời gian cắt của điều kiện chọn lọc không thỏa, thì sẽ không có sự chọn lọc giữa 2 thiết bị bảo vệ chống dòng rò (mặc dù điều kiện sự chọn lọc của độ nhạy được thỏa mãn.
 18. 10. Sự phân tầng: (page 13) Thiết lập tham số riêng và mặc định Trên tab các thông số dự án, trong khu vực để lựa chọn thiết bị, có thể yêu cầu hệ thống thiết lập sự phân tầng cho tất cả các thiết bị bảo vệ cuối cùng, tức là những tải đó có dòng ngược ngay lập tức.Nó thì nằm trên các mạch cuối mà số lượng outgoes lớn nhất,vì vậy sự phân tầng có thể cung cấp những lợi ích lớn nhất. Ngoài ra, có một tham số riêng cho từng máy cắt trong hệ thống, trong số các thuộc tính máy cắt, để kích hoạt hoặc tắt hệ thống cần thử thiết lập sự phân tầng. Thử tìm một giải pháp phân tầng Khi sự phân tầng được yêu cầu cho một máy cắt, Ecodial tìm kiế m một giải pháp phân tầng với các bộ ngắt mạch dòng ngược. Nếu Ecodial không thể tìm thấy một giải pháp phân tầng với máy cắt dòng ngược, một thông điệp cảnh báo được hiển thị trong cửa sổ thông báo và sự phân tầng không được đề xuất Giới hạn sự phân tầng Những cấu hình này trong hệ thống điện chắc chắn không thể phân tầng: • máy cắt mà được chọn cho tầng được cung cấp bởi hai mạch song song, • máy cắt mà được chọn cho tầng và máy cắt dòng ngược thì nằ m đối diện nhau ở giữa là một máy biến áp LV / LV. Máy cắt nằm ở dưới các máy biến áp song song MV / LV
 19. Các máy cắt nằm đối diện nhau ở giữa là 1 máy biến áp LV/LV Một vài cấu hình khác mà không được thử sự phân tầng. Khi một máy cắt được cung cấp bởi nhiều máy cắt mà hoạt động theo các chế hoạt đông khác nhau. Ecodial sẽ không thử để tìm một giải pháp phân tầng.
 20. 11. Máy cắt và bộ ngắt mạch có thể kéo ra được: (page 14) Nếu một máy cắt hoặc bộ chuyển mạch này được yêu cầu, Ecodial chỉ lựa chọn những thiết bị mà có thể được ngắt kết nối từ một khung (kiểu có thể kéo ra hoặc phiên bản kéo ra được) hoặc theo kiểu cơ bản (kiểu gắm vào), tức là sự kéo ra không phụ thuộc vào hệ thống tủ phân phối mà chúng được lắp đặt. Nếu sự kéo ra không yêu cầu, Ecodial đề xuất các giải pháp mà không cần dùng đến tính năng này vào tính toán. Trong vùng kết quả, Ecodial cho biết một kiểu kéo ra có tồn tại cho từng thiết bị hay không. Ví dụ về các loại máy cắt có thể kéo ra được: Máy cắt Drawout Masterpact NT (trên một khung). Máy cắt Compact NSX có thể kéo ra (trên một khung).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2