Hệ thống ối đất

Xem 1-20 trên 78 kết quả Hệ thống ối đất
 • Ecodial là phần mềm được sử dụng cho việc thiết kế, lắp đặt mạng điện phía hạ áp. Hỗ trợ người thiết kế giải quyết khối lượng lớn các bài toán về kinh tế - kỹ thuật khá phức tạp và tốn nhiều thời gian. trong đây mình xin giới thiệu đến các bạn file gốc hướng dẫn và giới thiệu phần mềm này bằng tiếng việt. Tên các thiết bị 2. Sự lựa chọn chính theo báo cáo của Cenelec TR50480 3. Kiểu hệ thống nối đất 4. Kiểu tổn thất MBA 5.

  pdf57p vanbinh_21 19-12-2012 423 176   Download

 • Ngày nay, với những ứng dụng của khoa học kỹ thuật tiên tiến, thế giới của chúng ta đã và đang một ngày thay đổi, văn minh và hiện đại hơn. Sự phát triển của kỹ thuật điện tử đã tạo ra hàng loạt những thiết bị với các đặc điểm nổi bật nhƣ sự chính xác cao, tốc đọ nhanh, gọn nhẹ là nhữnh yếu tố rất cần thiết góp phần cho hoạt động của con ngƣời đạt hiệu quả cao.

  pdf59p chieuwindows23 01-06-2013 60 27   Download

 • Khởi nguồn từ dịch vụ thoại đắt tiền cho một số ít ngƣời đi xe, đến nay với sự ứng dụng ngày càng rộng rãi các thiết bị thông tin di động thế hệ ba, thông tin di động có thể cung cấp nhiều hình loại dịch vụ đòi hỏi tốc độ số liệu cao cho người sử dụng kể cả các chức năng camera, MP3 và PDA.

  pdf57p until_you9x 12-10-2013 163 75   Download

 • 1.1. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức và thống nhất của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là thứ của cải vô giá mà cha ông ta đã sáng tạo, giữ gìn và bảo vệ trong suốt quá trình phát triển lịch sử của đất nƣớc. Vì vậy, nó có vai trò cực kì quan trọng trong đời sống cộng đồng và đời sống của mỗi con ngƣời Việt Nam.

  pdf108p cancer23 07-08-2012 187 64   Download

 • Chiếu sáng đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống hiện nay, nếu thiếu ánh sáng con ngƣời chìm trong bóng tối, mọi công việc và sinh hoạt trong đời sống sẽ hết sức khó khăn. Trong công cuộc đổi mới đất nƣớc song song với quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa thì việc xây dựng cơ sở hạ tầng cũng đƣợc tiến hành.

  pdf49p htc_12 14-05-2013 106 54   Download

 • Đầu tiên chúng em xin gởi lời cảm ơn và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh. Giảng viên trực tiếp giảng dạy môn Phân Tích và Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin.Thầy đã truyền đạt cho chúng em những kiến thức vô cùng quý báu, không chỉ là những kiến thức về môn học mà thầy còn truyền đạt cho chúng em những kiến thức làm ngƣời.

  pdf79p vinamilkvietnam 10-08-2012 85 40   Download

 • Các nguyên lý cơ bản của hệ điều hành 1.1 Sự tiến hoá của hệ điều hành hiện đại a. Khái niệm hệ điều hành Hệ điều hành (Operating System - OS, d-ới đây viết tắt tiếng Việt là HĐH) là một hệ thống các ch-ơng trình (và dữ liệu - tham số hệ thống) đ-ợc cài đặt sẵn (d-ới dạng các file trên đĩa từ - băng từ) thực hiện hai chức năng cơ bản: - Chức năng của một hệ thống quản trị tài nguyên: Quản trị, phân phối công việc cho hệ thống thiết bị...

  pdf23p vitconmengu 14-08-2011 114 35   Download

 • Hiện nay đất nước ta đang trong thời kỳ đổi mới, thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, ngành kỹ thuật điện tử là sự phát triển của kỹ thuật điều khiển và tự động hoá. Hệ truyền động động cơ là một bộ phận quan trọng không thể thiếu được trong mọi quá trình tự động hoá.

  pdf13p and_12 08-08-2013 48 12   Download

 • Những gì Back in Time thực hiện là tích hợp các tính năng t N ack c tốt nhất từ h phần mềm này và gom chúng vào một phiên b hoàn thi hai m m o bản iện. Back in T Time có các tính năng tr rong Timeva và Flyba Nếu đã t ault ack. từng sử dụng một trong hai g phần mềm này, khi đó bạn sẽ khô cách xa nhiều đối vớ Back In ti m đ ông ới ime. Cài đặt Để Back In time chạy được trong hệ thống củ bạn, bạn có thể...

  pdf6p vinhlactran 08-01-2010 54 8   Download

 • Hệ thống điều khiển. 1.1.Khái niệm hệ thống điều khiển: Trong công nghiệp yêu cầu tự động hoá ngày càng tăng, đòi hỏi kỹ thuật điều khiển phải đáp ứng đ-ợc những yêu cầu đó. Để giải quyết đ-ợc nhiệm vụ điều khiển ng-ời ta có thể thực hiện bằng hai cách: thực hiện bằng Rơle, khởi động từ ... hoặc thực hiện bằng ch-ơng trình nhớ.

  pdf17p vitconsieuquay 18-08-2011 152 84   Download

 • Các yêu cầu trình bày một LVTN Cấu trúc một luận văn tốt nghiệp Một số điểm chú ý Sử dụng Microsoft Word cho soạn thảo LVTN Ứng dụng Power Point trong báo cáo luận án tốt nghiệp 7/3/2009 Trình bày báo cáo tốt nghiệp 2 Slice 2 Các yêu cầu trình bày LVTN Mục tiêu trình bày Ðối tượng tham khảo Bố cục/nội dung của một luận văn Hình thức trình bày Qui chế về trình bày luận văn,

  pdf15p muaythai5 24-08-2011 185 60   Download

 • Trong xu hƣớng của thời đại hiện nay, việc áp dụng khoa học công nghệ vào tất cả các ngành nghề, các lĩnh vực là một trong những công việc thiết thực và cần làm để đạt đƣợc hiệu quả làm việc cũng nhƣ chất lƣợng hàng hóa. Các ứng dụng của công nghệ thông tin đang ngày càng mở rộng và phát triển không ngừng. Công nghệ cao đang là mục tiêu của hầu hết các quốc gia, các ngành nghề và từng con ngƣời trên thế giới.

  pdf95p samsung_12 06-05-2013 144 56   Download

 • Với bất kỳ một hệ thống mạng nào cũng cần phải có giám sát và quản lý chặtchẽ. Và với một hệ thống mạng với nhiều server và rất nhiều client, các thiết bị mạng:printer, switch, router, modem… ngƣời quản trị mạng không thể giám sát và quản lý bằng cách tới từng thiết bị để xem chúng có hoạt động hay không, có vấn đề gì trụctrặc với chúng.

  pdf76p chieu_mua 27-08-2012 117 55   Download

 • Môi trƣờng mạng Internet phát triển rộng rãi cùng với sự hỗ trợ của các phƣơng tiện đa truyền thông đã đem lại nhiều thuận lợi và cơ hội cho con ngƣời trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong giao lƣu, hợp tác, kinh doanh, ... Nhƣng đồng thời, nó cũng đặt ra nhiều thách thức trong việc đảm bảo an toàn cho các thông tin đƣợc truyền giao qua các phƣơng tiện truyền thông nhƣ: nguy cơ sử dụng trái phép và xuyên tạc bất hợp pháp thông tin lƣu chuyển trên mạng....

  pdf46p chieuwindows23 01-06-2013 104 53   Download

 • Trên thực tế, có rất nhiều ngƣời phải thất nghiệp hay phải làm việc không đúng với chuyên môn là khá phổ biến, họ thấy khó khăn trong việc đáp ứng những yêu cầu của nghề đặt ra, không cảm thấy hứng thú và muốn gắn bó với nghề nghiệp mà mình đã chọn. Điều này đã gây nên sự lãng phí nhân lực rất lớn và phân bố nhân lực không hợp lý.

  pdf23p mobile_12 27-12-2013 92 43   Download

 • Trong giai đoạn hiện nay, đất nƣớc đang đòi hỏ i phải có những đổi mới, nâng cao chất lƣợng giáo dục và đào tạo.

  pdf107p muathi2013 18-05-2013 78 28   Download

 • Tự định nghĩa thời gian kết lƣơng thích hợp với tình hình thực tế của công ty. Xử lý trƣờng hợp kỳ lƣơng không phải bắt đầu từ ngày 1 của tháng. Xử lý trƣờng hợp kỳ lƣơng chỉ tính cho nhóm nhân viên đƣợc chỉ định. Tự định nghĩa công thức lƣơng thích hợp với cách tính lƣơng đang áp dụng tại công ty. Khái niệm “công thức lƣơng trong 01 cell” hỗ trợ ngƣời dùng chủ động và dễ dàng quản lý cài đặt hệ thống công thức lƣơng trong công ty.

  pdf31p phuc_bmt 22-06-2012 112 27   Download

 • Hệ điều hành (Operating System - OS, d-ới đây viết tắt tiếng Việt là HĐH) là một hệ thống các ch-ơng trình (và dữ liệu - tham số hệ thống) đ-ợc cài đặt sẵn (d-ới dạng các file trên đĩa từ - băng từ) thực hiện hai chức năng cơ bản: - Chức năng của một hệ thống quản trị tài nguyên: Quản trị, phân phối công việc cho hệ thống thiết bị để hệ thống thiết bị hoạt động hiệu quả nhất, - Chức năng của một máy tính mở rộng (máy tính ảo): Phục vụ nh...

  pdf0p 986753421 25-05-2012 63 19   Download

 • Tác động của độc chất đối với cơ thể sống 2.1. Đặc điểm chung (Các nguyên lý về độc học môi tr-ờng) 2.1.1. Khái niệm về độc chất Có rất nhiều hóa chất tồn tại trong môi tr-ờng. Một số chất trong chúng là các chất độc, số khác là những chất không độc. Các chất độc hoá học do công nghiệp thải vào không khí, n-ớc và đất. Từ môi tr-ờng, chúng thâm nhập vào chu trình thức ăn của con ng-ời.

  pdf22p hoa_maudo 29-08-2011 67 17   Download

 • Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, hầu hết các ứng dụng tin học đã đƣợc áp dụng trong mọi lĩnh vực nghiên cứu khoa học cũng nhƣ đời sống con ngƣời. Nó đã trở thành công cụ hữu ích và mở ra hƣớng đi mới cho con ngƣời trong các hoạt động, quản lý, lƣu trữ và xử lý thông tin. Tạo điều kiện tốt và hiệu quả cao cho con ngƣời trong mọi lĩnh vực.

  pdf69p samsung_12 06-05-2013 33 11   Download

Đồng bộ tài khoản