intTypePromotion=3

Bài giảng Bảo vệ Rơle và tự động hóa: Chương 7 - Đặng Tuấn Khanh

Chia sẻ: Le Hải Hậu | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:25

0
70
lượt xem
27
download

Bài giảng Bảo vệ Rơle và tự động hóa: Chương 7 - Đặng Tuấn Khanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảo vệ cho mạng có dòng chạm đất lớn, bảo vệ cho mạng có dòng chạm đất nhỏ, bảo vệ điện áp thứ tự không, bảo vệ có hướng là những nội dung chính trong chương 7 "Bảo vệ dòng điện chống chạm đất" trong bài giảng Bảo vệ Rơle và tự động hóa. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bảo vệ Rơle và tự động hóa: Chương 7 - Đặng Tuấn Khanh

 1. Đại học quốc gia Tp.HCM Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM BẢO VỆ DÒNG ĐiỆN CHỐNG CHẠM ĐẤT Company LOGO GV : ĐẶNG TUẤN KHANH 1
 2. Chương 7: Bảo vệ dòng điện chống chạm đất Khi vận hành bình thường hoặc khi ngắn mạch giữa các pha thì  dòng không cân bằng sẽ nhỏ nên bảo vệ thứ tự không sẽ không  tác động.  Tuy nhiên, khi ngắn mạch chạm đất 1 pha hay 2 pha  thì thành phần thứ tự không  sẽ lớn nên bảo vệ phát hiện và tác  động 7.1  Bảo vệ cho mạng có dòng chạm đất lớn 7.2  Bảo vệ cho mạng có dòng chạm đất nhỏ 7.3  Bảo vệ điện áp thứ tự không 7.4  Bảo vệ có hướng 2
 3. 7.1. Bảo vệ mạng có dòng chống chạm đất lớn 7.1.1    Bảo  vệ  dòng  điện  cực  đại  thứ  tự  không 7.1.2  Bảo vệ cắt nhanh thứ tự không 3
 4. 7.1.1. Bảo vệ dòng cực đại TTK Nguyên tắc Dòng không cân bằng Dòng khởi động Độ nhạy Thời gian tác động 4
 5. Nguyên tắc Dựa vào thành phần thứ tự không I0 hay U0  Bảo vệ chống chạm đất là bảo vệ chống ngắn mạch một pha  chạm đất N(1) và hai pha chạm nhau chạm đất N(1,1). Nguyên tắc  dựa  vào  thành  phần  thứ  tự  không  là  I0  hoặc  U0  muốn  nhận  được tín hiệu I0 hay U0 thì phải dùng bộ lọc thứ tự không 5
 6. Dòng không cân bằng Khi vận hành bình thường các thành phần sinh ra dòng không  cân bằng là: I kcb = ? o   Thành phần 3I0 do tải sinh ra o   Dòng từ hóa không hình sin làm xuất hiện hài bậc ba o   Do tỷ số biến của BI không hoàn toàn giống nhau 6
 7. Dòng không cân bằng Sơ đồ nối rơ le vào bộ lọc dòng thứ tự không: 7
 8. Dòng không cân bằng Dòng không cân bằng được xác định theo hai trường hợp: o   Chế độ bình thường o   Chế độ ngắn mạch 8
 9. Dòng không cân bằng Ở  chế  độ  bình  thường,  mạch  BI  không  bão  hòa  nên  dòng  không  cân  bằng  có  thể  thực  nghiệm  hay  lấy  khoảng  0.2%  ­  4%  dòng điện định mức của BI I kcb = 0.1I lv ,max Khi có NM thì BI làm việc  ở đường cong của đường đặc tính  từ hóa nên dòng không cân bằng: I kcb ,max = kdn . f .I NM (3) 9
 10. Dòng khởi động Dòng khởi động: I kd = kat I kcb max 10
 11. Độ nhạy 3I 0min K nh = 1.3 − 1.5 I kd Dòng điện thứ tự không nhỏ nhất qua rơle khi NM ở  cuối vùng bảo vệ 11
 12. Chọn đặc tính Chọn đặc tính giống như bảo vệ 51 12
 13. Ví dụ A B C D E 1 2 4 F 3 13
 14. 7.1.2. Bảo vệ dòng cắt nhanh TTK Dòng khởi động Thời gian tác động Vùng bảo vệ 14
 15. 7.1.2. Bảo vệ dòng cắt nhanh TTK Dòng khởi động: I kd k at 3.I 0 max I 0max Dòng điện NM TTK lớn nhất tại cuối phần tử rơ  le bảo vệ. Xác định từ việc tính N(1) và N(1,1) 15
 16. 7.1.2. Bảo vệ dòng cắt nhanh TTK Thời gian tác động: gần bằng không Vùng bảo vệ 16
 17. 7.2. Bảo vệ mạng điện có dòng chạm đất nhỏ Ở mạng trung tính  không nối đất trực tiếp  khi chạm đất thì  dòng NM có giá trị nhỏ. Nó khép mạch với điện dung đường dây  so với đất cho nên nó phụ thuộc vào điện dung và điện trở quá độ  ở chỗ chạm đất. Có thể dùng dòng này để phát hiện chạm đất. Để thực hiện bảo vệ ta dùng bộ lọc: v   Đối với đường dây trên không dùng bộ lọc hình sao v     Đối  với  cáp  ngầm  cần  lưu  ý  là  dây  nối  đất  phải  nối  chui qua biến dòng điện pha không  để tránh tác động sai  khi có chạm đất mạch khác.  17
 18. 7.2. Bảo vệ mạng điện có dòng chạm đất nhỏ Dòng khởi động Độ nhạy Thời gian tác động 18
 19. Dòng khởi động I kd = kat .k xk .3U f ωCL kat : 1.2  kxk : 2­3 với bảo vệ cắt chậm, 4­5 với tác động nhanh Uf : điện áp pha  CL=Cđv .L: điện dung đường dây   19
 20. Độ nhạy I g min knh = I kd knh = 1.5 với đường dây trên không, 1.25 với cáp ngầm  Igmin  là  dòng  chạm  đất  nhỏ  nhất  đi  qua  bảo  vệ    khi  có  chạm đất ở cuối vùng bảo vệ 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản