intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng CAD/CAM/CNC: Bài 4 - ĐH Bách khoa TP. HCM

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

88
lượt xem
22
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bài giảng bài 4 sẽ giới thiệu một số mô hình hóa hình học như: Mô hình hoá 2D, mô hình hoá khung dây 3D, mô hình mặt 3D, mô hình hoá khối 3D. Cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết của bài học này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng CAD/CAM/CNC: Bài 4 - ĐH Bách khoa TP. HCM

 1. 4. MÔ HÌNH HOÁ HÌNH HỌC NỘI DUNG    4.1. Đặt vấn đề    4.2. Mô hình hoá 2D   –  í hơ K    4.3. Mô hình hoá khung dây 3D    gCnNờC/ MAC/ DAC  : c ọh  nô M    4.4. Mô hình mặt 3D     4.5. Mô hình hoá khối 3D Đ KrBTHư
 2. 4.1. ĐẶT VẤN ĐỀ Một cảnh có thể chứa các vật  thể khác nhau: Mây, cây, đá, nhà,  nội thất, v.v… Có nhiều cách khác nhau để thể  hiện các vật thể đó.   –  í hơ K    gCnNờC/ MAC/ DAC  : c ọh  nô M  Mô hình 2D  Mô hình  khung dây 3D  Mô hình mặt 3D  Mô hình khối 3D Đ KrBTHư
 3. 4.2. Mô hình 2D  • Trong  không  gian  hai  chiều  (2D)  một  vật  thể  bất  kỳ  có  thể  được  biểu  diễn  bằng  điểm, đường thẳng, đường cong thông qua  các hình chiếu, mặt cắt,…   –  í hơ K • Việc  thực  hiện  các  bản  vẽ  trong  không     gCnNờC/ MAC/ DAC  : c ọh  nô M gian 2D rất đơn giản.  Đ KrBTHư
 4. KrBTHư Đ    gCnNờC/ MAC/ DAC  : c ọh  nô M   –  í hơ K Thí dụ một mô hình 2D
 5. Thí dụ biểu diễn một mô hình  2D model 3D model   –  í hơ K    gCnNờC/ MAC/ DAC  : c ọh  nô M 2D model 3D model Đ KrBTHư
 6. • Nhờ  có  máy  tính  và  ứng  dụng  các  phần  mềm  đồ  họa,  các  bản  vẽ  2D  được  hình  thành  với  tốc  độ  nhanh  hơn,  chính  xác  hơn, rõ ràng hơn, và đặc biệt là dễ chỉnh  lý, sửa chữa hơn. • Tuy nhiên, so với vẽ trong không gian 3D,    –  í hơ K nó có một số nhược điểm sau:    gCnNờC/ MAC/ DAC  : c ọh  nô M Không  thể  tự  tạo  ra  các  hình  chiếu  phụ  thông qua hình chiếu có trên màn hình.  Các hình  ảnh như hình chiếu trục  đo, hình  chiếu  thẳng  chỉ  là  giả  tạo  và  khi  vẽ  thì  không có liên hệ gì với nhau cả. Đ KrBTHư
 7. Các công cụ dựng mô hình 2D • Để  xây  dựng  mô  hình  2D  người  thiết  kế  dùng các công cụ sau (Ví dụ AutoCAD): – vẽ (draw),    –  í hơ K – chỉnh lý (modify),    gCnNờC/ MAC/ DAC  : c ọh  nô M – tuỳ biến màn hình (transformation). Đ KrBTHư
 8. Các công cụ vẽ  • Gồm việc sử dụng các lệnh  để tạo nên các phần tử  đơn  giản  như  đường  thẳng  (LINE),  đường  tròn  (CIRCLE),  cung tròn (ARC), ellipse, spline, point.  • Việc vẽ có thể được thực hiện theo hai cách:    –  í hơ K Vẽ phác ­ vẽ trước khi cho kích thước    gCnNờC/ MAC/ DAC  : c ọh  nô M Vẽ chính  xác  ­  khi vẽ phải chỉ ra tọa  độ của  đối  tượng cần vẽ Vẽ  phác  là  một  công  cụ  vẽ  nhanh  chóng  vì  không  yêu  cầu độ chính xác cao. • Việc vẽ chính xác ngay từ đầu có ưu điểm là có thể cho  bản vẽ  đúng kích thước, nhưng tốc  độ chậm hơn so với  Đ KrBTHư vẽ phác.
 9. • Thí  dụ  vẽ  một  đường  thẳng  được  thực  hiện như sau – a)Vẽ phác: • 1. Dùng lệnh Line 30.0 • 2. Pick hai điểm điểm bất kỳ 50.0 • 3. Cho kích thước 10   –  í hơ K 10 – b) Vẽ chính xác:    gCnNờC/ MAC/ DAC  : c ọh  nô M • Nhập  số  chỉ  tọa  độ  của  hai  điểm  tạo  nên  đường  thẳng. (50, 30) • 1. Điểm đầu: X1 , Y1. (10,10) • 2. Điểm sau: X2 , Ỳ 2 (50,30) (10, 10) Đ KrBTHư
 10. Các công cụ chỉnh lý (Modify) • Để  chỉnh  lý  hình  ảnh,  có  nhiều  công  cụ.  Các  công  cụ  thông  dụng  là:  Erase,  Offset,  Copy,  Move,  Mirror,  Array,  Break,  Chamfer, Fillet, Trim, Extend, Rotate,... Thí    –  í hơ K dụ trong AutoCAD chỉnh lý gồm các công     gCnNờC/ MAC/ DAC  : c ọh  nô M cụ sau Đ KrBTHư
 11. Công cụ tuỳ biến màn hình • Gồm các công cụ phóng to thu nhỏ (Zoom), di chuyển  (Pan) trong không gian 2D. • Thí dụ trong AutoCAD có các công cụ Zoom sau: – Zoom[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale(X/ XP)/Window/:]   –  í hơ K    gCnNờC/ MAC/ DAC  : c ọh  nô M • Với công cụ Zoom, Pan, người dùng có thể phóng  to,  thu  nhỏ  hình  ảnh  theo  tỉ  lệ  mong  muốn,  di  chuyển hình  ảnh trên màn hình  đến vị trí cần thiết  giống như ta đưa tờ giấy vẽ trên mặt bàn khi thực  hiện bản vẽ bằng tay.   Đ KrBTHư
 12. Tạo lớp • Để  thực  hiện  nhiều  hình  vẽ  có  những  chức năng khác nhau trên cùng một không  gian  vẽ,  một  công  cụ  rất  hữu  ích  là  tạo  lớp.   –  í hơ K • Lớp 1.  Bản vẽ chi tiết không kích thước     gCnNờC/ MAC/ DAC  : c ọh  nô M • Lớp 2.  Bản vẽ phôi • Lớp 3.  Kích thước • Tuỳ theo nhu cầu của người dùng lớp này  hay  lớp  kia  có  thể  cho  thể  hiện  trên  bản  vẽ.  Đ KrBTHư
 13. KrBTHư Đ    gCnNờC/ MAC/ DAC  : c ọh  nô M   –  í hơ K Thí dụ một danh sách các lớp trong AutoCAD  Tạo lớp
 14. Tạo thư viện các phần tử đồ họa • Để thực hiện bản vẽ phức  tạp  nhanh  chóng,  cần  phải  tạo ra các thư viện phần tử  đồ  họa.  Đây  là  những  bản    –  í hơ K vẽ chi tiết mẫu mà khi cần,     gCnNờC/ MAC/ DAC  : c ọh  nô M ta gọi ra  để chèn vào các vị  trí  cần  thiết  trên  bản  vẽ.  Thư  viện  có  thể  chứa  các  chi  tiết  chuẩn  với  kích  thước  cố  định  hoặc  các  chương trình con (macro).   Đ KrBTHư
 15. • Bằng cách dùng  macro tham số ta có thể  khai báo để tạo ra những vật thể tương tự  với các tham số tùy ý. • Các  hệ  thống  CAD  còn  có  những  macro  modify  tổng  thể  ­  thí  dụ  các  macro  liên    –  í hơ K quan  đến  kích  thước  của  bản  vẽ.  Khi  ta     gCnNờC/ MAC/ DAC  : c ọh  nô M tay  đổi tính chất, thí dụ kiểu chữ,  độ lớn  của  nét  chữ  thì  sau  khi  cập  nhật,  toàn  bộ  các  chữ  và  số  ghi  kích  thước  trên  bản  vẽ  sẽ thay đổi theo. Đ KrBTHư
 16. 4.3. MÔ HÌNH KHUNG DÂY Mô  hình  khung  dây  mô  tả  một  phần  tử  3D.  Chúng  gồm  tập  hợp  các  đỉnh, và các cạnh (đường thẳng, cung tròn,  đường tròn và  đường spline, …)  nối  với  nhau,  đủ  xác  định  một  vật  thể  và  có  thể  quan  sát.  Thí  dụ  một hình tứ diện như trên hình sau   –  í hơ K    gCnNờC/ MAC/ DAC  : c ọh  nô M Các đỉnh Các cạnh Dạng cạnh Đ KrBTHư
 17. MÔ HÌNH KHUNG DÂY Thí dụ một hình côn   –  í hơ K    gCnNờC/ MAC/ DAC  : c ọh  nô M Các đỉnh Các cạnh Dạng cạnh Đ KrBTHư
 18. MÔ HÌNH KHUNG DÂY Thí dụ một hình cầu   –  í hơ K    gCnNờC/ MAC/ DAC  : c ọh  nô M Các đỉnh Các cạnh Đ KrBTHư
 19. MÔ HÌNH KHUNG DÂY Thí dụ một hình cầu Các đỉnh Các cạnh Đ KrBTHư   –  í hơ K    gCnNờC/ MAC/ DAC  : c ọh  nô M
 20. MÔ HÌNH KHUNG DÂY Các ràng buộc khi xây dựng mô hình khung  dây: ­ Mỗi đỉnh phải có 3 giá trị toạ độ X, Y, Z   –  í hơ K ­ Các cạnh phải khép kín    gCnNờC/ MAC/ DAC  : c ọh  nô M Đ KrBTHư
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2