intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Chi tiết máy: Chương 3 - TS. Phấn Tấn Hùng

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

88
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Chi tiết máy - Chương 3: Truyền dẫn cơ khí trong máy" cung cấp cho người học các kiến thức: Chức năng yêu cầu phân loại, hộp giảm tốc, các bộ truyền có chi tiết trung gian, hộp tốc độ, truyền động vô cấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chi tiết máy: Chương 3 - TS. Phấn Tấn Hùng

  1. Chi tiӃt máy TS Phan Tҩn Tùng Chѭѫng 3 TRUYӄN DҮN CѪ KHÍ TRONG MÁY 1. Chӭc năng Yêu cҫu Phân loҥi • Chӭc năng: truyӅn cӝng suҩt và biӃn ÿәi chuyӇn ÿӝng tӯ ÿӝng cѫ ÿӃn bӝ phұn công tác • Phân loҥi: 1. Nguyên lý làm viӋc: truyӅn ÿӝng ma sát, ăn khӟp 2. Khҧ năng thay ÿәi tì sӕ truyӅn:phân cҩp, vô cҩp, giҧm tӕc, tăng tӕc 1. Khҧ năng che chҳn: bӝ truyӅn trong, bӝ truyӅn ngoài • Yêu cҫu: 1. Ĉӝ tin cұy và tuәi thӑ phù hӧp 2. Phҥm vi thay ÿәi tӕc ÿӝ phù hӧp 3. HiӋu suҩt cao 1 4. Kích thѭӟc nhӓ gӑn
  2. Chi tiӃt máy TS Phan Tҩn Tùng 2. Hӝp giҧm tӕc • Hӝp giҧm tӕc bánh răng trө 1 cҩp • Hӝp giҧm tӕc bánh răng nón 1 cҩp • Hӝp giҧm tӕc bánh răng trө 2 cҩp khai triӇn • Hӝp giҧm tӕc bánh răng trө 2 cҩp ÿӗng trөc • Hӝp giҧm tӕc 2 cҩp phân ÿôi cҩp nhanh 2
  3. Chi tiӃt máy TS Phan Tҩn Tùng • Hӝp giҧm tӕc nón trө • Hӝp giҧm tӕc trөc vít • Ĉӝng cѫ - giҧm tӕc 3
  4. Chi tiӃt máy TS Phan Tҩn Tùng 3. Các bӝ truyӅn có chi tiӃt trung gian • Bӝ truyӅn ÿai •Bӝ truyӅn xích 4
  5. Chi tiӃt máy TS Phan Tҩn Tùng 5
  6. Chi tiӃt máy TS Phan Tҩn Tùng 4. Hӝp tӕc ÿӝ Hӝp tӕc ÿӝ xe ô tô Hӝp tӕc ÿӝ máy tiӋn 6
  7. Chi tiӃt máy TS Phan Tҩn Tùng 7
  8. Chi tiӃt máy TS Phan Tҩn Tùng 5. TruyӅn ÿӝng vô cҩp • BiӃn tӕc ÿai BiӃn tӕc xích 8
  9. Chi tiӃt máy TS Phan Tҩn Tùng • BiӃn tӕc ma sát 9 HӂT CHѬѪNG 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2