intTypePromotion=3

Bài giảng Chương 1: Bản chất của lãnh đạo - PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
115
lượt xem
24
download

Bài giảng Chương 1: Bản chất của lãnh đạo - PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo bài giảng Chương 1: Bản chất của lãnh đạo do PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn thực hiện sau đây để hiểu rõ hơn về bản chất của lãnh đạo, tự khám phá những tiềm năng về lãnh đạo của bản thân; sự thay đổi mô hình người lãnh đạo trong thời đại mới; phân biệt lãnh đạo và quản trị; sự phát triển của các lý thuyết lãnh đạo từ trước tới nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 1: Bản chất của lãnh đạo - PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn

 1. CHƯƠNG 1 BẢN CHẤT CỦA LÃNH ĐẠO Giảng viên: PGS.TS Nguyễn Trường Sơn
 2. NỘI DUNG  Giúp người học hiểu rõ về bản chất của lãnh đạo, tự khám phá những tiềm năng về lãnh đạo của bản thân.  Sự thay đổi mô hình người lãnh đạo trong thời đại mới.  Phân biệt lãnh đạo và quản trị.  Sự phát triển của các lý thuyết lãnh đạo từ trước tới nay. 2 PGS.TS Nguyễn Trường Sơn 24/04/2013 4:02 CH
 3. Định nghĩa lãnh đạo  Trong khoảng thời gian 2 phút, bạn hãy viết quan niệm của bạn về lãnh đạo! 3 PGS.TS Nguyễn Trường Sơn 24/04/2013 4:02 CH
 4. Một số định nghĩa về lãnh đạo  Là một quá trình trong đó một đối tượng thuyết phục cấp dưới hành động theo như mong muốn.  Là việc hướng dẫn và điều phối công việc của các thành viên trong nhóm.  Là mối liên hệ giữa các cá nhân trong đó những người khác đồng ý làm theo vì họ tự nguyện chứ không phải bị ép buộc.  Là các hành động tập trung nguồn lực tạo ra các cơ hội như mong muốn.  … 4 PGS.TS Nguyễn Trường Sơn 24/04/2013 4:02 CH
 5. Định nghĩa lãnh đạo  Hãy so sánh quan niệm của bạn với một định nghĩa sau đây: “Lãnh đạo là một quá trình ảnh hưởng đến một nhóm có tổ chức nhằm đạt được các mục đích của tổ chức đó”.  Một số hàm ý cần nghiên cứu  Lãnh đạo là một quan hệ ảnh hưởng qua lại giữa người lãnh đạo và người phục tùng.  Lãnh đạo vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật.  Lãnh đạo đòi hỏi vừa phải có lý trí vừa phải có cảm xúc.  … 5 PGS.TS Nguyễn Trường Sơn 24/04/2013 4:02 CH
 6. Các yếu tố liên quan đến khái niệm lãnh đạo Ảnh Thay đổi hưởng Tương lai mong đợi, mục đích Người LÃNH ĐẠO chia xẻ phục tùng Trách nhiệm cá … nhân 6 PGS.TS Nguyễn Trường Sơn 24/04/2013 4:02 CH
 7. Khung xem xét khái niệm lãnh đạo Người lãnh đạo Việc lãnh đạo Người Tình Phục tùng huống 7 PGS.TS Nguyễn Trường Sơn 24/04/2013 4:02 CH
 8. Bản chất công việc lãnh đạo trong tổ chức Tạo tầm nhìn Công việc lãnh đạo Gây Tạo ảnh cảm hưởng hứng 8 PGS.TS Nguyễn Trường Sơn 24/04/2013 4:02 CH
 9. Bài tập  Hãy suy nghĩ và viết ra tầm nhìn của tổ chức/doanh nghiệp của bạn.  Hãy suy nghĩ cách để truyền đạt tầm nhìn và tạo cảm hứng cho việc thực hiện.  Hãy suy nghĩ cách thu hút, động viên, tạo áp lực để gây ảnh hưởng nhằm thực hiện tầm nhìn.  Bạn có thể đối phó với những mâu thuẫn, xung đột nào, những khủng khoảng nào?... Cách thức giải quyết. 9 PGS.TS Nguyễn Trường Sơn 24/04/2013 4:02 CH
 10. Phân biệt Lãnh đạo và Người lãnh đạo  Lãnh đạo (Lead)  Người lãnh đạo (Leader)  House (2004): Nhà lãnh đạo là cá nhân có khả năng gây ảnh hưởng, kích thích và khuyến khích người khác đóng góp vào các hoạt động có hiệu quả và thành công của tổ chức họ trực thuộc.  Theo Maxwell : Nhà lãnh đạo là người có khả năng gây ảnh hưởng.  Khái quát: « Nhà lãnh đạo là người có khả năng tạo ra tầm nhìn cho một tổ chức hay một nhóm và biết sử dụng quyền lực của mình để gây ảnh hưởng cho những người đi theo thực hiện tầm nhìn đó ». 10 PGS.TS Nguyễn Trường Sơn 24/04/2013 4:02 CH
 11. Một số lầm tưởng trong cách hiểu về nhà lãnh đạo  Lầm tưởng 1: Lãnh đạo là một khả năng hiếm có và chỉ có ở một vài người.  Lầm tưởng thứ 2: Những người lãnh đạo phải hoàn hảo.  Lầm tưởng thứ 3: Một người có chức vụ và vị trí cao nhất là người lãnh đạo.  Lầm tưởng thứ 4: Lãnh đạo hiệu quả dựa trên việc kiểm soát, ép buộc  Lầm tưởng thứ 5: Những người lãnh đạo giỏi được học nhiều hơn những người khác. 11 PGS.TS Nguyễn Trường Sơn 24/04/2013 4:02 CH
 12. Phân biệt Nhà lãnh đạo và Nhà quản trị 12 PGS.TS Nguyễn Trường Sơn 24/04/2013 4:02 CH
 13. NHÀ QUẢN TRỊ NHÀ LÃNH ĐẠO Thực thi Đổi mới Duy trì Phát triển Kiểm soát Truyền cảm hứng Tầm nhìn ngắn hạn Tầm nhìn dài hạn Hỏi như thế nào và khi nào Hỏi như thế nào và tại sao Chấp nhận nguyên trạng Thách thức 13 PGS.TS Nguyễn Trường Sơn 24/04/2013 4:02 CH
 14. LĨNH VỰC NHÀ QUẢN TRỊ NHÀ LÃNH ĐẠO Định hướng Hoạch định, lập ngân sách Tạo viễn cảnh, chiến lược Quan tâm đến những vấn đề Quan tâm đến tầm nhận thức và căn bản tương lai dài hạn Sắp xếp con Tổ chức, phân công, điều Tạo lập văn hóa và các giá trị chia sẻ người khiển, tạo lập các ranh giới Giúp đớ người khác phát triển, Giảm các ranh giới Quan hệ Tập trung vào mục tiêu, nhiệm Tập trung vào con người- truyền vụ. cảm hứng và động viên người phục Dựa vào quyền lực vị thế tùng Dựa vào quyền lực cá nhân Hành động như ông chủ Hành động như người hướng dẫn, động viên và phục vụ Phẩm chất cá Giữ khoảng cách về cảm xúc Liên kết xúc cảm (trái tim) Suy nghĩ nhân Suy nghĩ chuyên môn, cởi mở (Quan tâm) Nói, Lắng nghe Tuân thủ Không theo khuôn phép Tổ chức Hiểu rõ bản thân 14 PGS.TS Nguyễn Trường Sơn 24/04/2013 4:02 CH
 15. TIÊU CHÍ LÃNH ĐẠO QUẢN TRỊ Bản chất Thay đổi Ổn định Tập trung Lãnh đạo con người Quản lý công việc Có Người đi theo Cấp dưới/Nhân viên Tìm kiếm Tầm nhìn Mục tiêu Mức độ cụ thể Định hướng Lên kế hoạch cụ thể Quyền lực Uy tín cá nhân Quyền lực chuẩn tắc Tác động đến Trái tim Trí óc Năng lượng Đam mê Điều khiển Mức độ năng động Chủ động đi trước Bị động, phòng vệ Thuyết phục “Bán” ý tưởng “Bảo” người khác làm theo Phong cách Chuyển đổi tâm lý con người Áp đặt tâm lý con người Trao đổi Niềm hăng say làm việc Tiền – Công việc Rủi ro Chấp nhận – tìm kiếm rủi ro Tối thiểu hóa rủi ro Nguyên tắc Phá bỏ nguyên tắc Lập ra nguyên tắc Xung đột Sử dụng xung đột Tránh xung đột Định hướng Đường mới Đường đã có 15 Đổ PGS.TS lỗi Nguyễn Trường Sơn Nhận lỗi về mình Đổ lỗi cho người khác 24/04/2013 4:02 CH
 16. Sự chồng chéo giữa lãnh đạo và quản trị Sự lãnh đạo Việc quản trị 16 PGS.TS Nguyễn Trường Sơn 24/04/2013 4:02 CH
 17. Sự thay đổi về mô hình người lãnh đạo  Đặt vấn đề:  Bối cảnh thế giới và trong nước có những thay đổi vô cùng to lớn và toàn diện. Điều này làm cho mô hình người lãnh đạo truyền thống không còn phù hợp nữa. Để đảm bảo sự thành công của tổ chức, theo bạn người lãnh đạo cần phải thay đổi như thế nào?  Yêu cầu:  Người học phải chuẩn bị nội dung để thuyết trình.  Thuyết trình: Dùng Slide, thời gian trình bày tối đa 15 phút.  Tổ chức: đơn vị nhóm. 17 PGS.TS Nguyễn Trường Sơn 24/04/2013 4:02 CH
 18. MÔ HÌNH NGƯỜI LÃNH ĐẠO MỚI  Bối cảnh: Sự thay đổi diễn ra mạnh mẽ, trên diện rộng, tốc độ nhanh… dẫn đến sự thay đổi về mô hình người lãnh đạo. MÔ HÌNH CŨ MÔ HÌNH MỚI Ổn định Thay đổi và quản trị khủng khoảng Kiểm soát Trao quyền Cạnh tranh Cộng tác Đồng nhất Đa dạng Trung tâm Hướng đích cao hơn Anh hùng Khiêm tốn 18 PGS.TS Nguyễn Trường Sơn 24/04/2013 4:02 CH
 19. Từ ổn định đến thay đổi và quản trị khủng khoảng Duy trì sự ổn định trong một thế giới thay đổi nhanh chóng chắc chắn Sự ổn định của dẫn đến thất bại! tổ chức là điều quan trọng dẫn đến thành công! Môi trường thay đổi Môi trường ít thay đổi 19 PGS.TS Nguyễn Trường Sơn 24/04/2013 4:02 CH
 20. Từ kiểm soát đến trao quyền TRAO QUYỀN KIỂM SOÁT Kiểm soát? Trao quyền? Tại sao lại phải thay đổi? 20 PGS.TS Nguyễn Trường Sơn 24/04/2013 4:02 CH

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản