intTypePromotion=1
ADSENSE

Lý thuyết lãnh đạo

Xem 1-20 trên 630 kết quả Lý thuyết lãnh đạo
 • Bài viết Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục làm việc của bác sĩ sau khi nghỉ hưu trong bệnh viện tại Thành Phố Hồ Chí Minh được thực hiện mục tiêu xác định các yếu tố cùng mức độ ảnh hưởng đến ý định tiếp tục làm việc của bác sĩ sau khi nghỉ hưu trong bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất một số hàm ý giúp cho các lãnh đạo bệnh viện có chương trình, chế độ chính sách phù hợp để khuyến khích các bác sĩ tiếp tục làm việc sau khi nghỉ hưu.

  pdf15p vihennessey 26-09-2022 5 1   Download

 • Giáo trình Quản trị học với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được những kiến thức căn bản về quản trị như: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra; hiểu về công việc của nhà quản trị; vận dụng được những lý thuyết cơ bản về quản trị áp dụng vào ngành học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf59p viastonmartin 15-08-2022 15 1   Download

 • Bài giảng "Tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo: Phong cách lãnh đạo" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên hiểu được thế nào là phong cách lãnh đạo; trình bày và giải thích được một số lý thuyết về các phong cách lãnh đạo tiêu biểu; đánh giá được ưu, nhược điểm của các phong cách lãnh đạo và chiến lược vận dụng trong thực tiễn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf94p chuakieudam 24-08-2022 16 2   Download

 • Giáo trình Quản trị học cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về Quản trị học; Sự phát triển các lý thuyết quản trị; Môi trường hoạt động của tổ chức; Ra quyết định trong quản trị; Chức năng hoạch định; Chức năng tổ chức; Chức năng lãnh đạo; Chức năng kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf180p canhdongco25 02-08-2022 12 1   Download

 • Bài viết Lý thuyết: Lãnh đạo, quản trị, quản lý và hành chính (Qua nghiên cứu các bài tạp chí về giáo dục năm 2020) trình bày việc lựa chọn khung lý thuyết hệ thống tổng quát để xem xét nhiệm vụ nghiên cứu khoa học giáo dục và khoa học quản lý được thể hiện như thế nào qua các bài tạp chí về giáo dục ở Việt Nam.

  pdf10p vimelindagates 18-07-2022 16 1   Download

 • Giáo trình "Tâm lý quản trị kinh doanh" được biên soạn nhằm góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra trong thực tiễn kinh doanh và đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung chương trình đào tạo các chuyên ngành quản trị kinh doanh. Giáo trình được chia thành 6 chương, phần 1 gồm 4 chương trình bày về: tổng quan tâm lý quản trị kinh doanh; đặc điểm và các quy luật tâm lý cá nhân; đặc điểm và các quy luật tâm lý tập thể lao động; tâm lý trong hoạt động lãnh đạo;...

  pdf88p ryomaechizen 01-07-2022 26 1   Download

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 6: Chức năng lãnh đạo. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và các nguyên tắc lãnh đạo; phong cách lãnh đạo; động cơ; lãnh đạo nhóm; giải quyết xung đột;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p hidetoshidekisugi 16-06-2022 17 4   Download

 • Phần 1 cuốn Giáo trình Tâm lí học quản lí giới thiệu tới người đọc các nội dung: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lí, lịch sử phát triển của tâm lý học quản lí, khái niệm quản lý và lãnh đạo, các học thuyết về sự lãnh đạo, quyền lực trong lãnh đạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf134p bakerboys06 08-06-2022 14 4   Download

 • Mục tiêu của bài viết là nghiên cứu sự tác động của lãnh đạo chuyển đổi đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại TP. Cần Thơ. Dữ liệu nghiên cứu được khảo sát từ 218 doanh nghiệp; Sử dụng các phương pháp phân tích như kiểm định Cronbach’s alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, nhân tố khẳng định CFA và mô hình cấu trúc tuyến tính SEM.

  pdf7p vipatriciawoertz 30-05-2022 17 1   Download

 • Nghiên cứu này tổng quan lý thuyết về kinh tế số, chuyển đổi số để từ đó xây dựng khái niệm hệ sinh thái số. Đồng thời, nghiên cứu trường hợp chuyển đổi số tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nghiên cứu này xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hệ sinh thái số, xếp hạng thứ bậc mức độ ảnh hưởng của các yếu tố trong giai đoạn chuyển đổi số, từ đó làm căn cứ để các nhà lãnh đạo của Tập đoàn xây dựng chiến lược chuyển đổi số đạt hiệu quả.

  pdf10p viellenkullman 16-05-2022 17 2   Download

 • Ebook Khai thác sức mạnh tiềm thức: phần 2 - huy động sự hợp tác và trợ giúp của người khác giúp chúng ta có kiến thức để trở thành người lãnh đạo, tạo lập một đội ngũ năng động, bày tỏ sự trân trọng một cách chân thành, giao tiếp hiệu quả, xử trí những người khó tính, quản lý thời gian, thuyết phục người khác ưng thuận ý tưởng của mình, thăng tiến nghề nghiệp. mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf95p lavender2022 26-04-2022 30 4   Download

 • Trên cơ sở một số nghiên cứu lý thuyết, chính sách thực tiễn trong lĩnh vực lãnh đạo và giáo dục, kết quả tham vấn chuyên gia và triển khai khảo sát các bên liên quan, tác giả đề xuất xây dựng khung năng lực hiệu trưởng cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế hiện nay.

  pdf23p vithales 20-04-2022 6 1   Download

 • Ebook Quản trị dựa vào tri thức phần 1 giới thiệu về vấn đề tại sao chúng ta cần một lý thuyết mới về doanh nghiệp dựa trên tri thức,đặc điểm của tri thức, lãnh đạo công ty sáng tạo tri thức, tầm nhìn và mục tiêu định hướng những giá trị cho lợi ích chung. Mời các bạn tham khảo!

  pdf156p redrose24 16-04-2022 19 1   Download

 • Giáo trình Thực tập hàn là mô đun 16 trong chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành. Nội dung giáo trình được tổ chức thành 10 bài và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Bài 1 nội quy xưởng hàn và kỹ thuật an toàn hàn điện hồ quang tay; bài 2 sử dụng thiết bị, dụng cụ hàn điện hồ quang tay; bài 3 những kiến thức cơ bản khi hàn điện hồ quang tay; bài 4 hàn góc ở vị trí bằng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf98p cucngoainhan8 15-03-2022 11 2   Download

 • Luận án trình bày cơ sở lý thuyết, mô hình, bối cảnh và phương pháp nghiên cứu; Nghiên cứu định tính- Hành vi của nhà lãnh đạo DNNVV Vùng Bắc Trung Bộ; Tác động của hành vi lãnh đạo tới sự hài lòng của nhân viên tại các DNNVV Vùng Bắc Trung Bộ Chương; Thảo luận kết quả nghiên cứu và khuyến nghị.

  pdf221p viclerkmaxwel 16-02-2022 27 4   Download

 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là một chủ đề mới trong những thập kỷ gần đây, nó được xem như là chiến lược kinh doanh bền vững và được khai thác từ kía cạnh kinh doanh có đạo đức. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được chú ý đến các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp. Sau đó, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được phát triển hướng đến nội bộ doanh nghiệp nhằm phát huy năng lực tiềm ẩn của nhân viên dựa trên khía cạnh đạo đức.

  pdf7p vialexanderfleming 09-02-2022 29 2   Download

 • Giáo trình Thực tập hàn là mô đun 16 trong chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành. Nội dung giáo trình được tổ chức thành 10 bài và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Bài 1 nội quy xưởng hàn và kỹ thuật an toàn hàn điện hồ quang tay; bài 2 sử dụng thiết bị, dụng cụ hàn điện hồ quang tay; bài 3 những kiến thức cơ bản khi hàn điện hồ quang tay; bài 4 hàn góc ở vị trí bằng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf98p cucngoainhan6 03-01-2022 16 1   Download

 • Trên cơ sở lý thuyết “vòng xoáy của sự im lặng” của Noelle-Neumann, bài viết nhận diện cơ chế hình thành “vòng xoáy của sự im lặng” trong việc đưa ra ý kiến ở người dân vùng dân tộc thiểu số Việt Nam hiện nay. Bài viết gợi mở một số kiến nghị để cởi bỏ “vòng xoáy của sự im lặng”, góp phần giảm thiểu nguy cơ hình thành các điểm nóng chính trị, xã hội vùng dân thiểu số ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf6p viericschmid 12-01-2022 20 0   Download

 • Chuẩn đánh giá hiệu trưởng gồm có 2 tiêu chí chính là tư tưởng trong lãnh đạo và quản lý nhà trường; quản trị hoạt động dạy học và giáo dục học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt24p 0374694164hien 11-01-2022 26 0   Download

 • Đề tài đưa hình ảnh, tư liệu minh họa vào bài dạy có khả năng áp dụng cho các giáo viên bộ môn GDQP-AN vào giảng dạy các bài lý thuyết trong chương trình GDQP-AN cấp THPT, khắc phục những hạn chế và tồn tại dẫn đến hiệu quả chưa cao trong công tác giảng dạy môn học GDQP-AN bài Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia. Đưa ra những phương pháp bổ trợ cho bài giảng. Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như chuyển tải về kiến thức, kỹ năng, thái độ cho học sinh.

  pdf15p tomjerry009 04-01-2022 17 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1310 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Lý thuyết lãnh đạo
p_strCode=lythuyetlanhdao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2