Bài giảng - Chương III: ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG 2 VÀ CHU TRÌNH CARNOT

Chia sẻ: Ha Tuananh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:12

0
298
lượt xem
56
download

Bài giảng - Chương III: ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG 2 VÀ CHU TRÌNH CARNOT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG 2 VÀ CHU TRÌNH CARNOT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng - Chương III: ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG 2 VÀ CHU TRÌNH CARNOT

 1. Chương III ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG 2 VÀ CHU TRÌNH CARNOT III.1. Ý nghĩa và nội dung III.2. Chu trình nhiệt động III.3. Chu trình Carnot
 2. III.1. ý NGHĨA VÀ NỘI DUNG ĐỊNH LUẬT NHIỆT ĐỘNG 2 III.1.1. Ý nghĩa III.1.2. Nội dung - Cách 1: - Cách 2:
 3. III.2. CHU TRÌNH NHIỆT ĐỘNG III.2.1. Khái niệm III.2. 2. Phân loại a. Chu trình thuận chiều - Khái niệm: a p 1 2 b v1 v2 v
 4. - Kết quả: q1=l + q2 l q1 − q 2 q2 ηt = = = 1− q1 q1 q1 q1>0 - tổng nhiệt lượng cấp cho môi chất q2 0 – tổng công sinh ra của chu trình
 5. b. Chu trình ngược chiều - Khái niệm: p a 1 2 b v1 v2 v - Kết quả: q 2 + l = q1
 6. q q ε= 2 = 2 l q −q 1 2 q q ϕ= 1 = 1 φ =ε +1 l q −q 1 2 q10 - tổng nhiệt lượng nhận từ nguồn có nhiệt độ thấp l < 0 - tổng công cấp cho chu trình
 7. III.3. CHU TRÌNH CARNOT III.3.1. Chu trình Carnot thuận chiều a. Giới thiệu chu trình 1-2: Nén đoạn nhiệt 2-3: Giãn nở đẳng nhiệt 3-4: Giãn nở đoạn nhiệt 4-1: Nén đẳng nhiệt
 8. b. Đồ thị p-v và T-s của chu trình p 2 T 3 TI 2 3 1 TII 1 4 4 v s1=s2 s3=s4 s
 9. c. Hiệu suất nhiệt của chu trình q2 ηC = 1− q1 q1- lượng nhiệt nhận vào từ nguồn có nhiệt độ cao; q1 = q23 = TI(s3 – s2) q2- lượng nhiệt thải ra nguồn có nhiệt độ thấp; q2= q41 = TII(s1 – s4). q2 TII ηC =1 − =1 − q1 TI
 10. III.3.2. Chu trình Carnot ngược chiều a. Giới thiệu chu trình 1-2: Nén đoạn nhiệt 2-3: Nén đẳng nhiệt 3-4: Giãn nở đoạn nhiệt 4-1: Giãn nở đẳng nhiệt
 11. b. Đồ thị p-v và T-s của chu trình p T 3 2 3 TI 2 4 TII 1 1 4 s1=s2 s v s3=s4
 12. c. Hệ số làm lạnh của chu trình q2 q2 ε = C = l q1 − 2 q q2- lượng nhiệt nhận vào từ nguồn có nhiệt độ thấp; q2 = q41 = TII(s1 – s4) q1- lượng nhiệt thải ra nguồn có nhiệt độ cao; q1= q23 = TI(s3 – s2). q2 q2 TII εC = = = l q1 − q 2 TI − TII

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản