intTypePromotion=1

Bài giảng - Chương IV: Thị trường tài chính

Chia sẻ: Tran Cong Phuc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

1
287
lượt xem
68
download

Bài giảng - Chương IV: Thị trường tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

“Thị trường tài chính là nơi diễn ra hoạt động giao dịch và mua bán quyền sử dụng những khoản vốn thông qua các phương thức giao dịch và những công cụ tài chính nhất định”. Đối tượng được mua bán trên thị trường tài chính là các khoản vốn. Để mua bán các khoản vốn này, người ta sử dụng các công cụ giao dịch nhất định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng - Chương IV: Thị trường tài chính

 1. Chương IV Thị trường tài chính
 2. Giới thiệu chương Tài liệu tham khảo detail Cấu trúc chương Tổng quan về thị trường tài chính Phân loại thị trường tài chính Các chủ thể tham gia thị trường tài chính Các công cụ trên thị trường tài chính
 3. I. Tổng quan về thị trường tài chính 1. Sự hình thành của thị trường tài chính a. Sự cần thiết khách quan của thị trường tài chính detail b. Định nghĩa thị trường tài chínhdetail 2. Vai trò của thị trường tài chính a. Là kênh dẫn vốn có hiệu quả b. Tạo môi trường sinh lợi cho các chủ thể kinh tế c. Góp phần ổn định ưu thông tiền tệ
 4. II. Phân loại thị trường tài chính 1. Căn cứ thời hạn luân chuyển của dòng vốn detail 2. Căn cứ nguồn gốc chứng khoán detail 3. Căn cứ phương thức tổ chức và giao dịch detail
 5. III. Chủ thể tham gia thị trường tài chính 1. Chủ thể tham gia thị trường tiền tệ detail 2. Chủ thể tham gia thị trường vốn detail
 6. IV. Các công cụ trên thị trường tài chính 1. Các công cụ của thị trường tiền tệ detail 2. Các công cụ của thị trường vốn detail
 7. Hết chương IV
 8. Thuật ngữ cần chú ý Thị trường tiền tệ Chứng từ phái sinh Thị trường vốn Bảo chứng phiếu Nhà đầu cơ Chứng quyền Nhà đầu tư Hợp đồng quyền chọn Tín phiếu Hợp đồng kỳ hạn Thương phiếu Hợp đồng tương lai NCD Hợp đồng hoán đổi Chứng khoán Thị trường tập trung Cổ phiếu Thị trường OTC Trái phiếu
 9. Tài liệu tham khảo Nghị định 144-2003 về chứng khoán và thị trường chứng khoán của chính phủ.
 10. Graph: Thị trường tài chính Kênh gián tiếp Trung gian tài chính Vốn Vốn Vốn Người cho vay Vốn Thị trường tài chính Vốn Người đi vay Kênh trực tiếp
 11. Định nghĩa thị trường tài chính “Thị trường tài chính là nơi diễn ra hoạt động giao dịch và mua bán quyền sử dụng những khoản vốn thông qua các phương thức giao dịch và những công cụ tài chính nhất định” Đối tượng được mua bán trên thị trường tài chính là các khoản vốn Để mua bán các khoản vốn này, người ta sử dụng các công cụ giao dịch nhất định
 12. Thị trường tiền tệ và thị trường vốn Thị trường tiền tệ là thị trường diễn ra các giao dịch về vốn ngắn hạn Thị trường vốn là nơi mua bán những khoản vốn dài hạn- chủ yếu là các chứng khoán Ngoài ra, trên thị trường vốn còn có sự tồn tại của những công cụ chứng khoán phái sinh
 13. Thị trường cấp 1 và thị trường cấp 2 Thị trường sơ cấp (cấp 1) là nơi diễn ra hoạt động phát hành lần đầu các chứng khoán. Thị trường thứ cấp (cấp 2) diễn ra các hoạt động mua bán chứng khoán đã được phát hành. Trong khi thị trường cấp 1 tạo ra vốn mới cho nền kinh tế thì thị trường cấp 2 tạo ra tính linh hoạt cho số vốn hiện hữu của nền kinh tế.
 14. Thị trường tập trung và thị trường OTC Thị trường tập trung là thị trường có địa điểm giao dịch hiện hữu, đó là các sở giao dịch Thị trường OTC là thị trường không có địa điểm giao dịch cụ thể. Bất kỳ ai cũng có thể tham gia giao dịch tại thị trường OTC Cả thị trường tập trung và thị trường OTC đều là những thị trường cấp 2
 15. Các trung gian tài chính làm gì? Tiết kiệm cho nền kinh tế các chi phí giao dịch và chi phí thông tin Gồm có: Các NHTM Các hiệp hội S&L Các Ngân hàng tiết kiệm tương hỗ Các quỹ tín dụng Các thể chế nhận tiết kiệm theo hợp đồng* Các trung gian đầu tư*
 16. Chủ thể trên thị trường tiền tệ Có hai loại thị trường tiền tệ, từ đó cũng có những chủ thể tham gia khác nhau Thị trường tiền tệ liên ngân hàng: Đối tượng tham gia là các NHTM và các trung gian tài chính Thị trường tiền tệ mở: Đối tượng tham gia không chỉ giới hạn ở các trung gian tài chính.
 17. Chủ thể trên thị trường vốn Người phát hành chứng khoán Các nhà đầu tư Những người đầu cơ Các tổ chức trung gian và điều tiết
 18. Công cụ trên thị trường tiền tệ Tín phiếu kho bạc NCDs Thương phiếu Chấp phiếu ngân hàng Hợp đồng mua lại – R.P. FedFund* Euro Dollars*
 19. Các công cụ trên thị trường vốn Cổ phiếu Vay thế chấp Trái phiếu công ty Trái phiếu chính phủ Các công cụ phái sinh
 20. Các công cụ chứng khoán phái sinh Bảo chứng phiếu Chứng quyền Hợp đồng quyền chọn Hợp đồng kỳ hạn Hợp đồng tương lai Hợp đồng hoán đổi
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2