Bài giảng Chương VI: Tâm lý học giáo dục - Nguyễn Xuân Long

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
197
lượt xem
44
download

Bài giảng Chương VI: Tâm lý học giáo dục - Nguyễn Xuân Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chương VI: Tâm lý học giáo dục trình bày 4 nội dung chính: đạo đức và hành vi đạo đức, cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức, nhân cách là chủ thể của hành vi đạo đức, vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh THPT. Mời bạn đọc tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương VI: Tâm lý học giáo dục - Nguyễn Xuân Long

 1. I Đạo đức và hành vi đạo đức II Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức III Nhân cách là chủ thể của hành vi đạo đức IV Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh THPT Chương VI. Tâm lý học giáo dục 1 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 2. I Đạo đức và hành vi đạo đức 1. Khái niệm đạo đức Là hệ thống những chuẩn mực biểu hiện thái độ đánh giá quan hệ giữa lợi ích của bản thân với lợi ích của người khác và của cả xã hội Chương VI. Tâm lý học giáo dục 2 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 3. 2. Hành vi đạo đức Là một hành động tự giác được thúc đẩy bởi một động cơ có ý nghĩa về mặt đạo đức 3. Tiêu chuẩn đánh giá hành vi đạo đức Tính tự giác của hành vi Tính có ích của hành vi Tính không vụ lợi của hành vi Chương VI. Tâm lý học giáo dục 3 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 4. II Cấu trúc của hành vi đạo đức Tri thức Niềm tin Động cơ Tình cảm Ý chí nghị lực Thói quen Chương VI. Tâm lý học giáo dục 4 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 5. 1 Tri thức đạo đức Là sự hiểu biết của con người về những chuẩn mực đạo đức quy định hành vi của họ trong mối quan hệ với người khác và với xã hội Chương VI. Tâm lý học giáo dục 5 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 6. 2 Niềm tin đạo đức Là sự tin tưởng vững chắc, sâu sắc của con người vào tính chính nghĩa và tính chân lý của các chuẩn mực đạo đức và thừa nhận tính tất yếu phải tôn trọng triệt để các chuẩn mực đó Chương VI. Tâm lý học giáo dục 6 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 7. 3 Động cơ đạo đức Là yếu tố tâm lý bên trong đã được con người ý thức nó trở thành động lực chính, thúc đẩy con người hành động trong mối quan hệ giữa người này và người khác và mối quan hệ xã hội Chương VI. Tâm lý học giáo dục 7 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 8. 4 Tình cảm đạo đức Là thái độ rung cảm đối với hành vi của người khác và của chính mình trong các mối quan hệ xã hội Chương VI. Tâm lý học giáo dục 8 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 9. 5 Ý chí và nghị lực • Ý chí đạo đức là ý chí của con người hướng vào việc tạo ra giá trị đạo đức • Nghị lực đạo đức là năng lực phục tùng ý thức đạo đức của con người tạo nên sức mạnh ý chí đạo đức Chương VI. Tâm lý học giáo dục 9 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 10. 6 Thói quen đạo đức Là những hành vi đạo đức ổn định của con người, nó trở thành nhu cầu đạo đức của cá nhân con người đó và nếu nhu cầu đó được thoả mãn thì con người cảm thấy dễ chịu và ngược lại Chương VI. Tâm lý học giáo dục 10 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 11. III Nhân cách là chủ thể của hành vi đạo đức Tính sẵn sàng hành động có đạo đức Ý chí bản ngã Nhu cầu tự Xu hướng đạo đức khẳng định Phẩm chất ý chí Lương tâm Phương thức hành vi Chương VI. Tâm lý học giáo dục 11 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN
 12. IV Vấn đề giáo dục đạo đức cho HS THPT 1. Tổ chức GD của nhà trường có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục đạo đức cho HS 2. Không khí đạo đức của tập thể là môi trường phát sinh, điều kiện tồn tại và củng cố những hành vi đạo đức 3. Nề nếp sinh hoạt và sự tổ chức GD gia đình có ý nghĩa đặc biệt trong việc GD đạo đức cho HS 4. Sự tu dưỡng là yếu tố quyết định trực tiếp trình độ đạo đức của mỗi HS Chương VI. Tâm lý học giáo dục 12 Nguyễn Xuân Long- ĐHNN- ĐHQGHN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản