intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Chuyên đề 5: Phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí XDCT

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:71

153
lượt xem
39
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chuyên đề 5: Phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí XDCT gồm có hai phần. Trong đó, phần 1 trình bày về phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình; phần 2 là về kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chuyên đề 5: Phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí XDCT

 1.  Chuyên đề 5: Phương pháp đo bóc khối lượng và kiểm soát chi phí XDCT
 2. Phần I: Phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình
 3. Phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình I­ Khỏi niệm về đo búc khối lượng xõy dựng  và vai trũ của việc đo búc khối lượng trong  việc định giỏ xõy dựng II­ Phương phỏp đo búc khối lượng      xõy dựng cụng trỡnh
 4. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ VIỆC ĐO BÓC TIÊN  LƯỢNG TRONG VIỆC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG 1­ KHÁI NIỆM:   ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG CÔNG  TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH LÀ CÔNG  VIỆC BAO GỒM:  ­XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY  DỰNG CỤ THỂ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO  PHƯƠNG THỨC ĐO, ĐẾM, TÍNH TOÁN, KIỂM  TRA TRÊN CƠ SỞ KÍCH THƯỚC, SỐ LƯỢNG  QUY ĐỊNH TRONG BẢN VẼ THIẾT KẾ (THIẾT  KẾ CƠ SỞ, THIẾT KẾ KỸ THUẬT, THIẾT KẾ  BẢN VẼ THI CÔNG);   ­ TỪ YÊU CẦU TRIỂN KHAI CỦA DỰ ÁN VÀ THI  CÔNG XÂY DỰNG, CÁC CHỈ DẪN CÓ LIÊN  QUAN ;
 5. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ VIỆC ĐO BÓC TIÊN  LƯỢNG TRONG VIỆC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG 2­ VAI TRÒ     MỤC A) KHOẢN 1 ĐIỀU 5 VỀ LẬP TỔNG MỨC ĐẦU  TƯ  TẠI NGHỊ ĐỊNH 99/2007/NĐ­CP VỀ QUẢN LÝ CHI  PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐàQUY  ĐỊNH “ CHI PHÍ XÂY DỰNG ĐƯỢC TÍNH THEO  KHỐI LƯỢNG CHỦ YẾU TỪ THIẾT KẾ CƠ SỞ...CHI  PHÍ THIẾT BỊ TÍNH THEO SỐ LƯỢNG, CHỦNG  LOẠI THIẾT BỊ PHÙ HỢP VỚI THIẾT KẾ CÔNG  NGHỆ...”.       KHOẢN 2 ĐIỀU 8 VỀ NỘI DUNG DỰ TOÁN XÂY  DỰNG CÔNG TRÌNH CŨNG ĐàNÊU “DỰ TOÁN  CÔNG TRÌNH ĐƯỢC LẬP CĂN CỨ TRÊN CƠ SỞ  KHỐI LƯỢNG CÁC CÔNG VIỆC XÁC ĐỊNH THEO  THIẾT KẾ KỸ THUẬT HOẶC THIẾT KẾ BẢN VẼ THI  CÔNG...”. 
 6. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ VIỆC ĐO BÓC TIÊN  LƯỢNG TRONG VIỆC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG 2­ VAI TRÒ (TIẾP) 2.1 ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG  THEO BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ ĐỂ  XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY  DỰNG CÔNG TRÌNH.
 7. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ VIỆC ĐO BÓC TIÊN  LƯỢNG TRONG VIỆC ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG 2­ VAI TRÒ (TIẾP) 2.2 ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG THEO BẢN VẼ  THIẾT KẾ KỸ THUẬT, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI  CÔNG :  +XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN; +LẬP BẢNG KHỐI LƯỢNG TRONG HỒ SƠ MỜI  THẦU; +XÁC ĐỊNH GIÁ GÓI THẦU (CHỦ ĐẦU TƯ), GIÁ DỰ  THẦU (NHÀ THẦU); +XÁC ĐỊNH GIÁ HỢP ĐỒNG TRONG TRƯỜNG HỢP  CHỈ ĐỊNH THẦU; +XÁC ĐỊNH GIÁ THANH TOÁN TRONG TRƯỜNG  HỢP CHỈ ĐỊNH THẦU VÀ ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC 
 8. II- Phương pháp đo bóc khối lượng xây dựng công trình • Nguyên tắc đo bóc khối lượng xây dựng công trình • Trình tự triển khai công tác đo bóc khối lượng xây dựng công trình • Một số quy định cụ thể khi đo bóc khối lượng xây dựng công trình
 9. NGUYÊN TẮC ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG XÂY  DỰNG CÔNG TRÌNH 1. Khối lượng xây dựng công trình phải  được đo, đếm, tính toán theo trình tự:    ­ Phù  hợp với  quy trình công nghệ, trình tự  thi công xây dựng công trình.     ­Thể hiện được tính chất, kết cấu công  trình, vật liệu chủ yếu sử dụng.      ­ Phương pháp thi công thích hợp đảm bảo  đủ điều kiện các định chi phí xây dựng.   
 10. NGUYÊN TẮC ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG  XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (TIẾP) 2.  Phân loại:      ­ Bộ phận công trình:        + phần ngầm (cốt 00 trở xuống),         + phần nổi (cốt 00 trở lên),         + phần hoàn thiện và phần xây dựng khác)       ­ Hạng mục công trình.        Khối lượng xây dựng đo bóc của bộ phận công  trình hoặc hạng mục công trình được phân thành  công tác xây dựng và công các lắp đặt
 11. NGUYÊN TẮC ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG XÂY  DỰNG CÔNG TRÌNH (TIẾP) 3. Thuyết minh, ghi chú và chỉ dẫn:  ­ Cần nêu rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu và đúng quy  phạm.  ­ Phù hợp với hồ sơ thiết kế công trình xây dựng.  ­ Diễn giải:   + Diễn giải cụ thể như độ cong vòm, tính chất của  các chất liệu (gỗ, bê tông, kim loại...)   + Điều kiện thi công (trên cao, độ sâu, trên cạn, dưới  nước...) 
 12. NGUYÊN TẮC ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG  XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (TIẾP) 4. Kích thước đo bóc:   ­Ghi theo thứ tự chiều dài, chiều rộng, chiều cao  (hoặc chiều sâu);    ­Khi không theo thứ tự này phải diễn giải cụ thể. 5. Ký hiệu dùng trong Bảng tính toán:  ­ Phù hợp với ký hiệu đã thể hiện trong bản vẽ thiết  kế.  ­ Các khối lượng lấy theo thống kê của thiết kế thì  phải ghi rõ lấy theo số liệu thống kê của thiết kế và  chỉ rõ số hiệu của bản vẽ thiết kế có thống kê đó.
 13. NGUYÊN TẮC ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG XÂY  DỰNG CÔNG TRÌNH (TIẾP) 6. Đơn vị tính:   ­ Theo thể tích là m3;    ­ Theo diện tích là m2;   ­ Theo chiều dài là m;    ­ Theo số lượng là cái, bộ, đơn vị ...   ­ Theo trọng lượng là tấn, kg...  ­ Đơn vị tính khác : Inch, Foot, Square foot… ) =>  thuyết minh bổ sung và quy đổi về đơn vị tính thông  dụng.
 14. NGUYÊN TẮC ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG XÂY  DỰNG CÔNG TRÌNH (TIẾP) 7. Mã hiệu công tác    ­Phù hợp với hệ mã hiệu thống nhất trong hệ  thống định mức dự toán xây dựng công trình  hiện hành.   ­ Phù hợp với theo quy ước lựa chọn công tác  (nếu có)
 15. TRÌNH TỰ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐO BÓC  KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG  CÔNG TRÌNH  Bước1:    ­Nghiên  cứu,  kiểm  tra  nắm  vững  các  thông  tin  trong  bản  vẽ  thiết  kế  và  tài  liệu chỉ dẫn kèm theo.   ­ Trường hợp cần thiết yêu cầu nhà thiết  kế giải thích rõ các vấn  đề có liên quan  đến  đo  bóc  khối  lượng  xây  dựng  công  trình.
 16. TRÌNH TỰ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐO BÓC  KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG  CÔNG  TRÌNH(TIẾP) Bước 2:    Lập Bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình,  hạng mục công trình (Phụ lục 1).   ­ Bảng tính toán này phải phù hợp với bản vẽ thiết  kế, trình tự thi công xây dựng công trình, thể hiện  được đầy đủ khối lượng xây dựng công trình và chỉ  rõ được vị trí các bộ phận công trình, công tác xây  dựng thuộc công trình.     ­ Bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình, hạng  mục công trình cần lập theo trình tự từ ngoài vào  trong, từ dưới lên trên theo trình tự thi công ( Phần  ngầm, phần nổi, phần hoàn thiện, lắp đặt). 
 17. BƯỚC 2 Phô lôc 1. B¶ n g  t Ýn h  t o ¸ n , ®o  b ã c  k h è i  l ­ î n g  c « n g  t r ×n h , h ¹ n g  m ô c  c « n g  t r ×n h . Ký   Sè   bé   KÝc h  t h ­ í c   Kh è i  §¬n  Kh è i  h i Öu   M∙  h i Öu   Da n h  m ô c   c « n g  t ¸ c  ®o   ph Ën   l ­ î ng   STT  v Þ  Cao  l ­ î ng   Gh i c h ó   B¶ n   C« n g  t ¸ c   bã c   g iè n g   Dµi  Réng  m é t  bé   vÏ  t Ýn h   nh a u  (s©u)  ph Ën   t o µ n  bé   (A) (B) (C) (D) (E) (1) (2) (3) (4) (5)=2*3*4 (6)=1*5 (F) I PhÇn ngÇm C«ng t¸c ® µo mãng cét M3 b»ng thñ c«ng, ® Êt cÊp 2. ................................... II PhÇn næi C«ng t¸c x© y t­ êng th¼ ng M3 dµy
 18. TRÌNH TỰ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐO BÓC  KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG  CÔNG  TRÌNH(TIẾP) Bước  3:  Thực  hiện  đo  bóc  khối  lượng  xây  dựng  công  trình  theo  Bảng  tính  toán,  đo  bóc  khối lượng  công trình, hạng mục công trình.  Bước 4: Tổng hợp các khối lượng xây dựng  đã  đo bóc vào Bảng khối lượng xây dựng công  trình  (Phụ  lục  2)  sau  khi  khối  lượng  đo  bóc  đã được xử lý theo nguyên tắc làm tròn các trị  số .
 19. BƯỚC 4                   Phô lôc 2 : B¶ n g  k h è i  l ­ î n g  x ©y  d ù n g  c « n g  t r ×n h M∙  h i Öu   § ¬ n  v Þ  Kh è i   STT  C« n g   Kh è i  l ­ î n g  c « n g  t ¸ c  x ©y  d ù n g   Gh i c h ó   t Ýn h   l ­ î ng   t¸ c  (A)  (B)  (C)  (D)  (1)  (E)  I PhÇn ngÇm II PhÇn næi ................................. III PhÇn ho µn t hiÖn IV PhÇn x ©y dùng k h¸ c R¶i th¶m mÆ t® ­ êng bª t«ng nhùa h¹t M2 mÞn, chiÒu dµy mÆ t® ­ êng ®· lÌ n Ðp 5cm ...................................... C¸ c c«ng tr×nh phô trî    Nhµ b¶o vÖ M2 sµn T­ êng rµo M2t­ êng V­ ên hoa, c© y c¶nh M2 ................................ Ghi chó:   -Danh môc c«ng t¸c x© y dùng ë cét (C) cã thÓgi÷nguyªn nh­ kÕt cÊu ë b¶ng theo Phô lôc 1 hoÆ c cã thÓs¾ p xÕp l¹i tï y theo môc ®Ých sö dông . -Khèi l­ î ng ghi ë cét (1) lµ khèi l­ î ng ®· ® o bãc thÓhiÖn ë cét (6) B¶ng Phô lôc 1 vµ ®· ®­ î c xö lÝlµm trßn c¸c trÞsè. - Cét (E) dµnh cho c¸c ghi chó ® Æ c biÖt cÇn thuyÕt minh lµm râ h¬n vÒc¸c ® Æc® iÓm cÇn l­ u ý khi ¸p gi¸, x¸c ®Þnh chi phÝ.
 20. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ HƯỚNG DẪN  ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG    Theo  yêu  cầu,  chỉ  dẫn  từ  thiết  kế    =>  bộ  phận  công  trình  có  thể  chia  nhóm  loại  công tác xây dựng và lắp đặt được đo bóc như sau: 1. Công tác đào, đắp 2. Công tác xây 3. Công tác bê tông 4. Công tác ván khuôn 5. Công tác cốt thép 6. Công tác cọc 7. Công tác khoan 8. Công tác làm đường 9. Công tác kết cấu thép 10. Công tác hoàn thiện 11. Công tác lắp đăth hệ thống kỹ thuật công trình 12. Công tác lắp đặt hệ thống thiết bị công trình.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2