Bài giảng Chuyên đề C#: Chương 1 - Giới thiệu Microsoft.NET Platform

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

0
20
lượt xem
3
download

Bài giảng Chuyên đề C#: Chương 1 - Giới thiệu Microsoft.NET Platform

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chuyên đề C#: Chương 1 - Giới thiệu Microsoft.NET Platform giới thiệu .NET Platform, .NET Framework, thuận lợi của .NET Framework, thành phần của .NET Framework, ngôn ngữ lập trình trên .NET, ứng dụng có thể viết với .NET; quá trình tạo, biên dịch và chạy chương trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chuyên đề C#: Chương 1 - Giới thiệu Microsoft.NET Platform

Chương 1<br /> <br /> Giới thiệu Microsoft<br /> .NET Platform<br /> <br /> Nội dung<br /> <br />  Giới thiệu .NET Platform<br />  Giới thiệu .NET Framework<br />  Những thuận lợi của .NET Framework<br />  Các thành phần của .NET Framework<br /> <br />  Các loại ngôn ngữ lập trình trên .NET<br />  Các loại ứng dụng có thể viết với .NET<br />  Quá trình tạo, biên dịch và chạy chương trình<br /> 2<br /> <br /> Microsoft .NET Platform<br /> <br /> .NET Platform<br /> <br />  .NET Platform<br /> • .NET Platform là một tập các công cụ và công<br /> nghệ giúp xây dựng dễ dàng các ứng dụng<br /> Internet.<br /> <br />  Mục đích của .NET Platform<br /> • Đơn giản hóa việc phát triển các ứng dụng<br /> trong môi trường phân bố của Internet<br /> <br /> 4<br /> <br /> .NET Platform<br /> <br />  Các thành phần của .NET Platform<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> .NET Framework<br /> .NET My Services<br /> .NET Enterprise Servers<br /> Visual Studio .NET<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản