intTypePromotion=1

Bài giảng Chuyên đề C#: Chương 5a - ADO.NET

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:68

0
49
lượt xem
6
download

Bài giảng Chuyên đề C#: Chương 5a - ADO.NET

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chuyên đề C#: Chương 5a - ADO.NET trình bày tổng quan về ADO.NET, NET Data Provider, kết nối trực tiếp CSDL, đối tượng Connection, đối tượng Command, kết nối Offline CSDL, dữ liệu offline và một số nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chuyên đề C#: Chương 5a - ADO.NET

Chương 5<br /> <br /> ADO.NET<br /> <br /> Tổng quan ADO.NET<br /> <br /> Stored<br /> into<br /> Database (Oracle, SQL Server)<br /> <br /> ADO.NET<br /> Client<br /> <br /> Data access technology<br /> 2<br /> <br /> Tổng quan ADO.NET<br /> <br /> <br /> Lịch sử phát triển công nghệ kết nối cơ sở dữ liệu<br /> • ODBC  DAO  RDO  OLE DB  ADO  ADO.NET<br /> <br /> <br /> <br /> So sánh ADO v.s ADO.NET<br /> ADO<br /> <br /> Online<br /> Một bảng<br /> Binary<br /> <br /> ADO.NET<br /> <br /> Online và Offline<br /> Nhiều bảng<br /> XML<br /> <br /> 3<br /> <br /> Tổng quan ADO.NET<br /> <br /> <br /> Tổng quan các lớp<br /> • Library<br /> – System.Data.dll<br /> – System.Data.OracleClient.dll<br /> <br /> • Namespace<br /> – System.Data<br /> – System.Data.SqlTypes<br /> <br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> <br /> System.Data.Odbc<br /> System.Data.OleDb<br /> System.Data.SqlClient<br /> System.Data.OracleClient<br /> System.Data.SqlServerCe<br /> <br /> – System.Data.Common<br /> 4<br /> <br /> Tổng quan ADO.NET<br /> <br />  Mô hình đối tượng ADO.NET<br /> • Có 2 cách làm việc với ADO.NET<br /> – Tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu:<br /> managed provider classes<br /> – Làm việc theo cách disconnected:<br /> data set classes<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2