intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Cơ sở kỹ thuật mạng truyền thông

Chia sẻ: K Loi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:252

0
149
lượt xem
32
download

Bài giảng Cơ sở kỹ thuật mạng truyền thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài giảng "Cơ sở kỹ thuật mạng truyền thông" của Nguyễn Tiến Ban giới thiệu chung về mạng truyền thông, lớp vật lí và liên kết dữ liệu, lớp mạng, lớp giao vận và các lớp trên, kỹ thuật và thiết bị mạng IP.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở kỹ thuật mạng truyền thông

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG<br /> <br /> --------------------<br /> <br /> KHOA VIỄN THÔNG 1<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> <br /> PT<br /> <br /> IT<br /> <br /> CƠ SỞ KỸ THUẬT<br /> MẠNG TRUYỀN THÔNG<br /> <br /> NGUYỄN TIẾN BAN<br /> <br /> Hà Nội 2013<br /> <br /> Mục lục<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC ................................................................................................................... 1<br /> DANH MỤC HÌNH VẼ ............................................................................................... 6<br /> DANH MỤC BẢNG.................................................................................................. 12<br /> LỜI NÓI ĐẦU ........................................................................................................... 13<br /> CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG ....................................................................... 14<br /> 1.1<br /> <br /> Các loại mạng truyền thông ......................................................................... 14<br /> <br /> 1.1.1 Mạng cục bộ ............................................................................................ 14<br /> 1.1.2 Mạng đô thị ............................................................................................. 16<br /> 1.1.3 Mạng diện rộng ....................................................................................... 17<br /> <br /> IT<br /> <br /> 1.1.4 Mạng không dây ...................................................................................... 19<br /> 1.1.5 Kết nối liên mạng .................................................................................... 22<br /> 1.2<br /> <br /> Nguyên lí hoạt động chung của mạng truyền thông ..................................... 23<br /> <br /> 1.2.1 Sự phân lớp giao thức .............................................................................. 23<br /> <br /> PT<br /> <br /> 1.2.2 Thiết kế chức năng cho các lớp ................................................................ 23<br /> 1.2.3 Dịch vụ hướng kết nối và phi kết nối ....................................................... 24<br /> 1.2.4 Sự tương tác giữa dịch vụ và giao thức .................................................... 25<br /> <br /> 1.3<br /> <br /> Các mô hình phân lớp mạng ........................................................................ 28<br /> <br /> 1.3.1 Mô hình OSI ............................................................................................ 28<br /> 1.3.2 Mô hình TCP/IP ...................................................................................... 33<br /> 1.3.3 So sánh OSI và TCP/IP ............................................................................ 36<br /> <br /> 1.4<br /> <br /> Mạng Internet .............................................................................................. 37<br /> <br /> 1.4.1 Sự ra đời và phát triển .............................................................................. 37<br /> 1.4.2 Các thành phần của mạng ........................................................................ 38<br /> 1.5<br /> <br /> Xu hướng hội tụ của các mạng viễn thông ................................................... 39<br /> <br /> 1.5.1 Sự hội tụ giữa các mạng cục bộ và diện rộng ........................................... 40<br /> 1.5.2 Sự hội tụ giữa các mạng thoại và số liệu .................................................. 40<br /> 1.5.3 Sự hội tụ giữa các mạng cố định và di động ............................................. 40<br /> <br /> 1<br /> <br /> Mục lục<br /> 1.6<br /> <br /> Tổng kết ...................................................................................................... 41<br /> <br /> 1.7<br /> <br /> Câu hỏi ôn tập ............................................................................................. 42<br /> <br /> CHƯƠNG 2. LỚP VẬT LÍ VÀ LIÊN KẾT DỮ LIỆU............................................. 43<br /> 2.1<br /> <br /> Lớp Vật lí .................................................................................................... 43<br /> <br /> 2.1.1 Truyền tín hiệu ở lớp Vật lí ...................................................................... 43<br /> 2.1.2 Đồng bộ và định thời ............................................................................... 50<br /> 2.1.3 Các giao thức và đặc tả lớp Vật lí............................................................. 53<br /> 2.2<br /> <br /> Lớp Liên kết dữ liệu .................................................................................... 56<br /> <br /> 2.2.1 Các chức năng của lớp liên kết dữ liệu ..................................................... 56<br /> 2.2.2 Định khung .............................................................................................. 58<br /> 2.2.3 Kiểm soát lỗi ........................................................................................... 61<br /> <br /> IT<br /> <br /> 2.2.4 Điều khiển luồng ..................................................................................... 62<br /> 2.2.5 Điều khiển truy nhập đường truyền .......................................................... 63<br /> 2.2.6 Các chuẩn lớp liên kết dữ liệu .................................................................. 67<br /> 2.3<br /> <br /> Công nghệ Ethernet ..................................................................................... 69<br /> <br /> PT<br /> <br /> 2.3.1 Giới thiệu ................................................................................................ 69<br /> 2.3.2 Quan hệ giữa mô hình phân lớp Ethernet và mô hình tham chiếu OSI ...... 70<br /> 2.3.3 Cấu trúc khung Ethernet .......................................................................... 71<br /> 2.3.4 Quá trình truyền và nhận khung ............................................................... 72<br /> 2.3.5 Các chuẩn Ethernet .................................................................................. 73<br /> 2.4<br /> <br /> Công nghệ truy nhập không dây .................................................................. 75<br /> <br /> 2.4.1 Các phương thức truy nhập không dây ..................................................... 75<br /> 2.4.2 Mạng vô tuyến tế bào............................................................................... 76<br /> 2.4.3 Mạng vô tuyến vệ tinh ............................................................................. 77<br /> 2.4.4 Xu hướng phát triển các mạng vô tuyến ................................................... 79<br /> 2.5<br /> <br /> Một số công nghệ lớp liên kết dữ liệu khác .................................................. 80<br /> <br /> 2.5.1 Giới thiệu ................................................................................................ 80<br /> 2.5.2 Giao thức PPP ......................................................................................... 80<br /> 2.5.3 ATM........................................................................................................ 81<br /> <br /> 2<br /> <br /> Mục lục<br /> 2.5.4 MPLS ...................................................................................................... 85<br /> 2.6<br /> <br /> Tổng kết ...................................................................................................... 88<br /> <br /> 2.7<br /> <br /> Câu hỏi ôn tập ............................................................................................. 89<br /> <br /> CHƯƠNG 3. LỚP MẠNG ...................................................................................... 91<br /> 3.1<br /> <br /> Chức năng và hoạt động của lớp Mạng ........................................................ 91<br /> <br /> 3.1.1 Kĩ thuật lưu và chuyển gói ....................................................................... 91<br /> 3.1.2 Thực thi dịch vụ hướng kết nối và phi kết nối .......................................... 91<br /> 3.2<br /> <br /> Định tuyến .................................................................................................. 92<br /> <br /> 3.2.1 Nguyên lí chung của định tuyến ............................................................... 92<br /> 3.2.2 Phân loại kĩ thuật định tuyến .................................................................... 96<br /> 3.2.3 Định tuyến tĩnh và định tuyến động ......................................................... 98<br /> <br /> IT<br /> <br /> 3.2.4 Định tuyến vectơ khoảng cách ............................................................... 101<br /> 3.2.5 Định tuyến trạng thái liên kết ................................................................. 107<br /> 3.2.6 Định tuyến lai ghép................................................................................ 112<br /> Điều khiển tắc nghẽn ................................................................................. 113<br /> <br /> 3.4<br /> <br /> Các giao thức lớp mạng trong Internet ....................................................... 113<br /> <br /> PT<br /> <br /> 3.3<br /> <br /> 3.4.1 Giao thức IP .......................................................................................... 113<br /> 3.4.2 Giao thức ICMP .................................................................................... 132<br /> 3.4.3 Giao thức ARP và RARP ....................................................................... 134<br /> 3.4.4 Giao thức định tuyến RIP....................................................................... 137<br /> 3.4.5 Giao thức định tuyến OSPF ................................................................... 150<br /> 3.4.6 Giao thức định tuyến BGP ..................................................................... 164<br /> <br /> 3.5<br /> <br /> Tổng kết .................................................................................................... 178<br /> <br /> 3.6<br /> <br /> Câu hỏi ôn tập ........................................................................................... 179<br /> <br /> CHƯƠNG 4. LỚP GIAO VẬN ............................................................................. 180<br /> 4.1<br /> <br /> Các dịch vụ giao vận ................................................................................. 180<br /> <br /> 4.2<br /> <br /> Chức năng lớp giao vận ............................................................................. 184<br /> <br /> 4.2.1 Đánh địa chỉ .......................................................................................... 185<br /> 4.2.2 Thiết lập kết nối ..................................................................................... 187<br /> <br /> 3<br /> <br /> Mục lục<br /> 4.2.3 Giải phóng kết nối ................................................................................. 188<br /> 4.2.4 Điều khiển luồng và bộ đệm .................................................................. 192<br /> 4.2.5 Khôi phục kết nối .................................................................................. 195<br /> 4.3<br /> <br /> Giao thức TCP .......................................................................................... 195<br /> <br /> 4.3.1 Truyền thông tiến trình-tới-tiến trình...................................................... 196<br /> 4.3.2 Phân đoạn TCP ...................................................................................... 198<br /> 4.3.3 Điều khiển luồng (flow control) ............................................................. 200<br /> 4.3.4 Điều khiển lỗi ........................................................................................ 202<br /> 4.3.5 Các bộ định thời của TCP ...................................................................... 203<br /> 4.3.6 Thiết lập và giải phóng kết nối ............................................................... 204<br /> 4.4<br /> <br /> Giao thức UDP .......................................................................................... 206<br /> <br /> IT<br /> <br /> 4.4.1 Cổng UDP ............................................................................................. 206<br /> 4.4.2 Định dạng UDP datagram ...................................................................... 207<br /> 4.4.3 Dịch vụ phi kết nối của UDP ................................................................. 208<br /> Tổng kết .................................................................................................... 208<br /> <br /> 4.6<br /> <br /> Câu hỏi ôn tập ........................................................................................... 208<br /> <br /> PT<br /> <br /> 4.5<br /> <br /> CHƯƠNG 5. CÁC LỚP TRÊN ............................................................................. 210<br /> 5.1<br /> <br /> Lớp Phiên .................................................................................................. 210<br /> <br /> 5.1.1 Các dịch vụ ............................................................................................ 210<br /> 5.1.2 Giao thức ............................................................................................... 216<br /> 5.1.3 Các chuẩn .............................................................................................. 219<br /> 5.2<br /> <br /> Lớp trình diễn............................................................................................ 219<br /> <br /> 5.2.1 Các dịch vụ ............................................................................................ 219<br /> 5.2.2 Ký hiệu cú pháp trừu tượng ASN.1 ........................................................ 222<br /> 5.2.3 Giao thức ............................................................................................... 224<br /> 5.2.4 Các chuẩn .............................................................................................. 225<br /> 5.3<br /> <br /> Lớp ứng dụng ............................................................................................ 225<br /> <br /> 5.3.1 Giới thiệu .............................................................................................. 225<br /> 5.3.2 Kiến trúc Client/Server .......................................................................... 225<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản