intTypePromotion=1

Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm và kiểm thử (Phần 2) - Nguyễn Văn Vy

Chia sẻ: Lê Đắc Nhường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
250
lượt xem
71
download

Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm và kiểm thử (Phần 2) - Nguyễn Văn Vy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm và kiểm thử (Phần 2) - Nguyễn Văn Vy giúp bạn nắm bắt khái niệm kiểm thử, các loại kiểm thử, thẩm định và xác minh. Cùng tham khảo nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đảm bảo chất lượng phần mềm và kiểm thử (Phần 2) - Nguyễn Văn Vy

 1. §¹i häc Quèc gia Hμ néi - §¹i häc c«ng nghÖ Bé m«n C«ng nghÖ phÇn mÒm BÀI GiẢNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM VÀ KiỂM THỦ NguyÔn V¨n Vy Email: vynv@vnu.edu.vn, mobile: 0912.505.291 Hà nội - 2005
 2. Phần II NguyÔn V¨n Vþ KIỂM THỬ PHẦN MỀM 2005 Bộ môn CNFM – Đại học Công nghệ 2
 3. Nội dung – Tài liệu NguyÔn V¨n Vþ Khái niệm kiểm thử Các loại kiểm thử Thẩm định và xác minh Roger S. Pressman. Software Engineering, a Practitioner’s Approach. 3th Edition, McGraw-Hill, 1992, Bản dich của Ngô Trung vIệt, Phần 4, tập 4 (Chương 17, 18, 23 –bản 2001) Ian Sommerville. Software Engineering, Sixth Edition, Addion Wesley, 2001, Phần 5 và 6. chương 20 E.M.Bennatan, Software Project Management : a practitioner’s approach, McGRAW-HILL Book Company, 2001 2005 Bộ môn CNFM – Đại học Công nghệ 3
 4. A.Khái niệm về kiểm thử phần mềm NguyÔn V¨n Vþ Kiểm thử FM là yếu tố quyết định của SQA và khâu điển hình của rà soát đặc tả thiết kế & lập mã. Lý do kiểm thử: Muốn nhìn thấy phần mềm như là một phần tử của hệ thống hoạt động Hạn chế chi phí phải trả cho các thất bại do lỗi gây ra sau này Để có kế hoạch tốt cho suốt quá trình phát triển. 2005 Bộ môn CNFM – Đại học Công nghệ 4
 5. a.Lý do cần kiểm thử phần mềm NguyÔn V¨n Vþ Tầm quan trọng. Kiểm thử chiếm: 40% tổng công sức phát triển ≥ 30% tổng thời gian phát triển Với các phần mềm có ảnh hưởng tới sinh mạng, chi phí có thể gấp từ 3 đến 5 lần tổng các chi phí khác cộng lại. 2005 Bộ môn CNFM – Đại học Công nghệ 5
 6. b.Quan niệm về kiểm thử phần mềm NguyÔn V¨n Vþ Mục tiêu trước mắt: cố gắng tạo ra các ca kiểm thử để chỉ ra lỗi của phần mềm (tức là “đánh đổ” phần mềm) được xây dựng Vì thể, trước mắt kiểm thử mang tính “phá hoại”, không phải là xây dựng dễ gây ra những vấn đề về tâm lý. Mục đích cuối cùng của kiểm thử vẫn là có một chương trình tốt, chi phí ít xây dựng 2005 Bộ môn CNFM – Đại học Công nghệ 6
 7. c.Mục tiêu kiểm thử phần mềm NguyÔn V¨n Vþ Mục tiêu của kiểm thử (Glen Myers): Là quá trình vận hành chương trình để tìm ra lỗi. Nên: Một ca kiểm thử tốt là ca kiểm thử có xác suất cao tìm ra một lỗi chưa được phát hiện. Một ca kiểm thử thắng lợi là ca kiểm thử làm lộ ra được ít nhất một lỗi còn chưa được phát hiện. Điều này có vẻ trái với suy nghĩ thông thường về xây dựng phần mềm. 2005 Bộ môn CNFM – Đại học Công nghệ 7
 8. c.Mục tiêu kiểm thử phần mềm NguyÔn V¨n Vþ Một ca kiểm thử thắng lợi làm lộ ra khiếm khuyết, đồng thời mang lại các lợi ích phụ: Thuyết minh rằng các chức năng phần mềm tương ứng với đặc tả, Yêu cầu thực thi là phù hợp, Cung cấp thêm các chỉ số độ tin cậy và chỉ số chất lượng phần mềm nói chung. Tuy nhiên, kiểm thử không thể khẳng định rằng phần mềm không có khiếm khuyết 2005 Bộ môn CNFM – Đại học Công nghệ 8
 9. c.Các loại hình và kỹ thuật kiểm thử NguyÔn V¨n Vþ Kiểm thử đơn vị Kiểm thử hộp trắng (white box) Kiểm thử hộp đen (black box) Kiểm thử tích hợp Kiểm thử hệ thống Kiểm thử phục hồi Kiểm thử áp lực Kiểm thử thi hành Kiểm thử an ninh Kiểm thử chấp nhận (alpha, beta) 2005 Bộ môn CNFM – Đại học Công nghệ 9
 10. d.Biểu đồ dòng thông tin kiểm thử NguyÔn V¨n Vþ Sơ đồ dòng thông tin trong tiến trình kiểm thử Phần mềm Cấu hình Gỡ lỗi Kiểm thử chỉnh sửa phần mềm Mô hình Độ tin cậy Cấu hình đô tin Đánh giá dự đoán kiểm thử cậ y 2005 Bộ môn CNFM – Đại học Công nghệ 10
 11. e. Khái niệm thiết kế ca kiểm thử NguyÔn V¨n Vþ Thiết kế ca kiểm thử nhằm: tìm ra nhiều sai nhất với nỗ lực & thời gian nhỏ nhất. Trong các thập kỷ 80-90 đã nghiên cứu nhiều loại phương pháp thiết kế ca kiểm thử. Các phương pháp tốt phải cho một cơ chế: bảo đảm tính đầy đủ (không sót phần nào) và cung cấp khả năng thật sự phát hiện được các sai trong phần mềm. 2005 Bộ môn CNFM – Đại học Công nghệ 11
 12. f.Phương pháp thiết kế ca kiểm thử NguyÔn V¨n Vþ Có thể kiểm thử theo một trong 2 kỹ thuật sau: Kiểm thử hộp đen Kiểm thử hộp trắng kiểm thử hộp đen Thực hiện các phép thử qua giao diện Để thuyết minh các chức năng phần mềm đủ & vận hành đúng Ít chú ý tới cấu trúc logic nội tại của nó 2005 Bộ môn CNFM – Đại học Công nghệ 12
 13. f.Phương pháp thiết kế ca kiểm thử(t) NguyÔn V¨n Vþ Kiểm thử hộp trắng Thực hiện trực tiếp trên mã nguồn Khám xét các chi tiết thủ tục; các con đường logic, các trạng thái của chương trình. Số con đương lôgíc là lớn. một chương trình nhỏ: với 100 dòng PASCAL với một vòng lặp thì số con đường có thể lên đến 1014. Giả sử 1 kiểm thử hết 1ms thì cần 3170 năm để kiểm thử tất cả các con đường cùng ràng buộc lôgic trên nó! 2005 Bộ môn CNFM – Đại học Công nghệ 13
 14. B. Kiểm thử hộp trắng NguyÔn V¨n Vþ Sử dụng cấu trúc điều khiển của thiết kế thủ tục để hình thành các ca kiểm thử Đảm bảo: • Mọi con đường độc lập trong một môđun cần được thực hiện ít nhất một lần. • Mọi ràng buộc logic được thực hiện cả hai phía đúng (true) & phía sai (false). 2005 Bộ môn CNFM – Đại học Công nghệ 14
 15. a. Khái niệm kiểm thử hộp trắng NguyÔn V¨n Vþ Đảm bảo (t): • Thực hiện tất cả các vòng lặp ở biên của nó & cả với các biên vận hành. • Thực hiện các cấu trúc dữ liệu nội tại để bảo đảm tính hiệu lực của nó 2005 Bộ môn CNFM – Đại học Công nghệ 15
 16. b. Lý do kiểm thử hộp trắng NguyÔn V¨n Vþ Vì sao cần tốn tiền cho kiểm thử hộp trắng? • Các sai logic & giả thiết không đúng đắn tỷ lệ nghịch với xác suất để một con đường logic được thi hành. • Thực tế: mọi con đường lôgic đều có thể được thi hành trên 1 cơ sở nhất định (ta cho rằng 1con đường logic nào đó là không thể được thi hành). • Có những sai chính tả có thể là ngẫu nhiên trên đường ta không kiểm tra. 2005 Bộ môn CNFM – Đại học Công nghệ 16
 17. c. Các con đường cơ bản-đồ thị dòng NguyÔn V¨n Vþ Đồ thị dòng là một kỹ thuật kiểm thử hộp trắng, được Tom McCabe đưa ra đầu tiên. Đồ thị dòng (của chương trình) gần giống đồ thị dòng điều khiển. Cấu trúc một đồ thị dòng gồm: • mỗi nút (hình tròn) biểu thị một số (hoặc 0) câu lệnh thủ tục, • mỗi cạnh nối hai nút biểu diễn dòng điều khiển, 2005 Bộ môn CNFM – Đại học Công nghệ 17
 18. c. Các con đường cơ bản-đồ thị dòng(t) NguyÔn V¨n Vþ Cấu trúc(t) : • Chia mặt phẳng thành nhiều miền. • Mội nút là vị từ nếu nó biểu thị sự phân nhánh hoặc hội nhập của các cung. 2005 Bộ môn CNFM – Đại học Công nghệ 18
 19. c. Ví dụ: khái niệm đồ thị dòng(t) NguyÔn V¨n Vþ Các loại cấu trúc cơ bản: case until while if 2005 Bộ môn CNFM – Đại học Công nghệ 19
 20. c. Ví dụ: khái niệm đồ thị dòng(t) NguyÔn V¨n Vþ xét biểu đồ một chương trình 0 1 2 3 6 4 8 7 5 9 10 11 2005 Bộ môn CNFM – Đại học Công nghệ 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2