intTypePromotion=1

Bài giảng Đạo đức trong hoạt động kinh doanh - Bài 2: Trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:90

0
56
lượt xem
8
download

Bài giảng Đạo đức trong hoạt động kinh doanh - Bài 2: Trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đạo đức trong hoạt động kinh doanh - Bài 2: Trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh

 1. MÔN: ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BÀI 2  TRÁCH NHIỆM XàHỘI  VÀ ĐẠO  ĐỨC KINH DOANH TS. BÙI QUANG XUÂN HOC VIỆN  CT­HC QUỐC  GIA
 2. MÔ TẢ MÔN HỌC 1. Học phần này cung cấp kiến thức về  đạo  đức  kinh  doanh  (các  chuẩn  mực  đạo  đức  kinh  doanh,  xây  dựng  đạo  đức  kinh  doanh).  Văn  hóa  doanh  nghiệp  (Biểu  hiện  và  các  dạng  văn  hoá  doanh  nghiệp,  nhân  tố  tạo  lập  văn  hoá  doanh  nghiệp,  xây  dựng  văn  hoá doanh nghiệp và văn hoá trong các  hoạt động kinh doanh).. 2. Điều  kiện  tiên  quyết:  kinh  tế  vi  mô,  kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành 
 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo  trình  Đạo  đức  trong  hoạt  động  kinh  doanh  –  PGS.TS.  Nguyễn  Mạnh  Quân. Nhà xuất bản ĐH Quốc Dân 2. Giáo trình Văn hóa Kinh doanh. PGS.TS.  Dương  Thị  Liễu  ­  Nhà  xuất  bản  ĐH  Quốc Dân 3. Giáo  trình  Văn  hóa  doanh  nghiệp.  TS.  Đỗ Thị Hòa ­ Nhà xuất bản TÀI CHÍNH 4. Đạo  đức  kinh  doanh  và  văn  hóa  doanh  nghiệp.  Nhà  xuất  bản  Lao  động  –xã  hội,­2004. TS.Nguyễn Mạnh Quân. 5. Đạo  đức  kinh  doanh  –  Nhà  xuất  bản  thống kê­2002. LG. Phạm Quốc Toản 
 4. 1. Brian  hock  and  Lynn  Roden  TÀI LIỆU  (Hock  International):CMA  USA  Part  2  Vol  2  Hock  Sep  THAM KHẢO 2014 2. Online  talkshow­Chia  sẻ  về  đạo đức kinh doanh 3. Đạo  đức  đối  với  đối  tác  và  đối thủ 4. Harvard Business School Press  ­  Blue  Ocean  Strategy  (2005).pdf 5. Rủi ro đạo đức  6. Kinh tế học hành vi 7. Thông tin phi đối xứng
 5. Tìm  hiểu  xong  chương  này,  MỤC TIÊU BÀI   người học có thể: HỌC 1.Hiểu  bối  cảnh  và  các  định  nghĩa TNXH 2.Mức  độ  quan  tâm  đến  TNXH hiện nay của các DN 3.Mô  hình  phát  triển  bền  vững 5
 6. MỤC TIÊU BÀI  HỌC  Kỹ năng:  giao tiếp và  ứng xử, xây dựng văn  hóa  doanh  nghiiệp  và  đạo  đức  trong  kinh  doanh.  Thái  độ,  chuyên  cần:  Chủ  động,  tích  cực  trong việc học tập, nghiên cứu  môn học; Có  đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức  tổ  chức  kỷ  luật,  sức  khỏe  giúp  cho  người  học  sau  khi  tốt  nghiệp  có  khả  năng  tìm  kiếm việc làm tại các doanh nghiệp 
 7. Để học được môn  CÁC KIẾN  THỨC CẦN CÓ học  này,  sinh  viên  phải  học  xong  các  môn học:  Quản  trị  học,  Nghệ  thuật  lãnh  đạo,  Nghệ  thuật  bán hang…
 8. HƯỚNG DẪN HỌC 1. Đọc tài liệu tham khảo. 2. Thảo  luận  với  giáo  viên  và  các  sinh  viên  khác  về  những  vấn  đề  chưa  hiểu rõ. 3. Trả lời các câu hỏi của bài học. 4. Đọc  và  tìm  hiểu  thêm  các  vấn  đề  giới  thiệu  chung  về  Đạo  đức  trong  hoạt động kinh doanh
 9. CẤU TRÚC NỘI DUNG 1.1 Một số vấn đề chung về đạo đức kinh doanh 1.2 Xây dựng đạo đức kinh doanh Xây dựng và truyền đạt,  1.3 phổ biến hiệu quả các tiêu chuẩn đạo đức 1.4 Thiết lập hệ thống điều hành nội bộ 1.5 Các quy tắc đạo đức kinh doanh trên toàn cầu 10
 10. BÀI 2:  TRÁCH NHIỆM XàHỘI &  ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TS. BÙI QUANG XUÂN
 11. MỤC TIÊU  Hiêu  ̉ được  tầ m  quan  trong  ̣ cua  ̉ đao  ̣ đứ c  kinh  doanh  đố i  vớ i  hoat đông cua doanh nghiêp,  ̣ ̣ ̉ ̣  Nhân  ̣ thứ c  được  vai  trò ,  tầ m  quan  trong  ̣ cua  ̉ đạo  đức  trong  doanh  nghiêp,  ̣ biế t  cá ch  xây  dựng Đạo đức doanh nghiêp. ̣  Nhân  ̣ thứ c  rõ   mố i  quan  hê ̣ giữ a  đao ̣ đứ c  kinh  doanh  và   trá ch nhiêm xa ̣ ̃  hôi. ̣
 12. MỤC TIÊU Có   được  nhữ ng  kỹ   năng  cầ n  thiế t  đê ̉ tự  phân  tí ch  đá nh  giá ,  xây  dựng  đao  ̣ đứ c  trong  doanh nghiêp. ̣ Á p  dung  ̣ nhữ ng  kiế n  thứ c  về   đao ̣ đứ c  kinh  doanh  trong  quá   trì nh 
 13. 1.1 ĐẠO ĐỨC Đạo đức là những quy tắc, chuẩn mực hành vi ứng xử trong công việc , trong đời sống được nhiều người trong XH thừa nhận và tuân thủ Đạo đức xã hội Đạo đức nghề nghiệp Đạo đức kinh doanh được ghi chép thành văn * dạng lưu truyền từ đời này sang đời khác Nền tảng đạo đức xã hội thể hiện thông qua cách quan niệm về đúng-sai, thiện – ác, sự công bằng, chuẩn mực và quy tắc ứng xử . Nó chi phối mạnh đến hành vi của con người trong xã hội
 14. ĐẠO ĐỨC KINH DOANH  Gieo gió gặt bảo”  Gieo hành vi gặt thói quen,  Gieo thói  quen gặt tư  cách,  Gieo tư cách gặt số phận                                (Ngạn ngữ Ấn Độ)
 15. ĐẠO ĐỨC KINH DOANH Các Mác: “Lợi ích hiểu một cách  đúng  đắn    là  cơ  sở  của  tòan  bộ  đạo  đức” Myway:  “Đạo  đức  kinh  doanh  là  phải  tôn    trọng  lợi  ích  của  người  khác kể cả đối thủ  cạnh tranh”
 16. ĐẠO ĐỨC KINH DOANH Đạo  đức  kinh  doanh  bao  gồm  những  nguyên  tắc    và  chuẩn  mực  có  tác  dụng  hướng  dẫn  hành  vi    trong  mối  quan  hệ  kinh  doanh,  chúng  được    những  người  quan  tâm  đến  sử  dụng  để  phán  xét    hành  động  cụ  thể  là  đúng  hay  sai  hợp đạo đức  hay phi đạo đức.
 17. XÂY DỰNG BỘ QUY TẮC ĐẠO  ĐỨC KINH DOANH  Tiến trình xây dựng bộ qui tắc đạo đức kinh doanh trong DN như thế nào? Nên tập trung vào những vấn đề gì?
 18. Khách hàng Lãnh đạo Bộ qui tắc   Cộng   Người   ĐĐKD đồng XH lao động Chính   Đối thủ   phủ cạnh tranh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản