intTypePromotion=1

Bài giảng Địa lý 7 bài 4: Thực hành Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

Chia sẻ: Nguyễn Thiên Bình | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

0
196
lượt xem
15
download

Bài giảng Địa lý 7 bài 4: Thực hành Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ sưu tập bao gồm các bài giảng Thực hành Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi được thiết kế chi tiết và đẹp mắt dành cho thầy cô giáo và học sinh tham khảo. Với các bài giảng, giáo viên giúp học sinh củng cố khái niệm mật độ dân số và sự phân bố dân số không đều trên thế giới. Các khái niệm đô thị, siêu đô thị và sự phân bố các siêu đô thị ở Châu Á. Củng cố và nâng cao kĩ năng nhận biết một số cách thể hiện mật độ dân số, phân bố dân số và các đô thị trên lược đồ dân số. Đọc và khai thác các thông tin trên lược đồ dân số.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Địa lý 7 bài 4: Thực hành Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

 1. BÀI GIẢNG ĐỊA LÝ 7
 2. 1- Nêu sự khac nhau cơ ban giữa quân cư đô thị và ́ ̉ ̀ quân cư nông thôn ? ̀
 3. 2- Xac đinh trên lược đồ cac siêu đô thị trên 8tr dân ở cac nước ́ ̣ ́ ́ ́ ̉ đang phat triên ? Nêu những hâu quả cua quá trinh phat triên đô thị theo hướng ̣ ̉ ̀ ́ ̉ tự phat ? ́
 4. 1-PHÂN TICH LƯỢC ĐỒ DÂN SỐ TINH THAI BINH ́ ̉ ́ ̀ Quan sat lược đồ ́ ́ cho biêt: Nơi có mât độ ̣ dân số cao nhât ,́ mât độ là bao nhiêu ? ̣ Nơi có mât độ̣ dân số thâp nhât , ́ ́ mât độ là bao nhiêu? ̣
 5. Nơi có MĐDS cao nhât : ́ Thị xã Thai binh ́ ̀ MĐDS : > 3000 ng/km2 Nơi có MĐDS thâp nhât: ́ ́ ̣ ̀ Huyên Tiên haỉ MĐDS :
 6. ́ ́ ̉ 2- PHÂN TICH THAP TUÔI : ́ ( nhom 8 em ) Quan sat thap tuôi cua Thanh phố Hồ Chí Minh qua cac cuôc tông điêu tra ́ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ dân số năm 1989 và năm 1999 , cho biêt sau 10 năm: ́ -Hinh dang thap tuôi có gì thay đôi ? ̀ ́ ́ ̉ ̉ -Nhom tuôi nao tăng tỉ lê? Nhom tuôi nao giam tỉ lệ ? ́ ̉ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ ̉
 7. a. Hình dáng tháp tuổi năm 1989 ->1999 có gì thay đổi? Năm 1989: Đáy rộng,thân hẹp: Tháp tuổi có cơ cấu dân số trẻ Năm 1990: Đáy thu hẹp,thân mở rộng: Tháp tuổi có cơ cấu ds già.
 8. Qua H4.1: Tính, ghi các số liệu vào bảng. Nhận xét. Số người trong các độ tuổi 04 519 20 29 Tháp Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ tuổi 5 5 6 6
 9. 3-PHÂN TICH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ DÂN CƯ CHÂU Á (Nhom 4 em) ́ ́ •Đoc tên lược đồ ̣ •Đoc bang chú giai ̣ ̉ ̉ Tim trên lược đồ ̀ phân bố dân cư Bắc Á châu Á cac khu ́ vực tâp trung đông ̣ Tây Nam Trung Á dân? Đông Á Cac đô thị lớn cua ́ ̉ Á Nam Á châu Á thường Đôn phân bố ở đâu ? g Nam Á
 10. Cac khu vực tâp trung đông dân cua châu Á ́ ̣ ̉ Cac siêu đô thị cua ́ ̉ châu Á thường phân bố ở : Bắ c Á •Ven biên ̉ •Doc cac con ̣ ́ sông lớn Tây Nam Á Trung Á Đông Á Nam Á Đôn g Nam Á
 11. Hinh anh môt số thanh phố lớn cua Châu Á ̀ ̉ ̣ ̀ ̉
 12. Tim hiêu môi trường đới nong . ̀ ̉ ́ Giới han và đăc điêm khí hâu MTXĐ âm ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ Đoc trước cac hinh 5.1 ; 5,2 ;5,3 ̣ ́ ̀
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2