intTypePromotion=3

Bài giảng Định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam - TS. Lê Phát

Chia sẻ: Fgnfffh Fgnfffh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:90

0
86
lượt xem
17
download

Bài giảng Định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam - TS. Lê Phát

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam nhằm cung cấp kiến thức cơ bản về chiến lược phát triển bền vững và chiến lược PTBV của Việt Nam, từ đó người học ý thức được trách nhiệm của bản thân góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam - TS. Lê Phát

 1. Bài 1: ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM 11 July 2014 1
 2. A. Mục đích, yêu cầu. 1. Mục đích. Cung cấp kiến thức cơ bản về chiến lược phát triển bền vững và chiến lược PTBV của Việt Nam. Từ đó người học ý thức được trách nhiệm của bản thân góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước 11 July 2014 2
 3. 2. Yêu cầu. - Nhận thức được các nội dung cơ bản của bài. - Chuẩn bị đầy đủ tài liệu bắt buộc và một số tài liệu tham khảo. - Vận dụng nhửừng tri thức sau khi học vào quá trỡnh sản xuất kinh doanh và quản lý kinh tế-xã hội ở đơn vị, địa phương. 11 July 2014 3
 4. B. Phương pháp. Ph¬ng ph¸p thuyÕt trình (chñ yÕu), kÕt hîp víi ph¬ng ph¸p nªu vÊn ®Ò, hái ®¸p. 11 July 2014 4
 5. C. TÀI LIỆU THAM KHẢO. 1. Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình: TC LL CT – HC. Một số nội dung cơ bản trong quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế, văn hóa, đối ngoại. Nxb chính trị - hành chính, HN – 2009. 2. Học viên có thể tham khảo thêm các tài liệu khác: Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần XI, VK ĐH Tỉnh Đảng bộ AG lần IX. 11 July 2014 5
 6. D. Kết cấu nội dung: I. NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. II/ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA VIỆT NAM 11 July 2014 6
 7. I. NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: 1. Khái niệm phát triển bền vững: a. Lịch sử hình thành khái niệm PTBV 11 July 2014 7
 8. Vào thập niên 70 của thế kỷ XX, loài người đã phải đối mặt với 3 thách thức lớn mang tính toàn cầu, đó là: + Sự cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên; + Sự ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu trái đất; + Sự gia tăng dân số, đói nghèo cùng các tệ nạn xã hội. 11 July 2014 8
 9. Trước những thách thức trên, năm 1980, Hiệp hội quốc tế về bảo vệ thiên nhiên đã đưa ra chiến lược bảo toàn thế giới, với mục tiêu tổng thể là “đạt được sự phát triển bền vững bằng cách bảo vệ tài nguyên sống”. 11 July 2014 9
 10. Năm 1987, Liên hiệp quốc đưa ra khái niệm PTBV: “Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm thoả mãn nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng thoả mãn nhu cầu của các thế hệ mai sau”. 11 July 2014 10
 11. Tháng 6 năm 1992, Hội nghị thượng đỉnh trái đất về môi trường và phát triển tổ chức ở Rio de Janeiro (Braxin) đưa ra bản Tuyên ngôn về môi trường và phát triển đã khẳng định: “PTBV là nhằm thỏa mãn nhu cầu hiện tại của con người, nhưng không gây tổn hại đến sự thỏa mãn nhu cầu của thế hệ tương lai”. 11 July 2014 11
 12. Năm 2002, tại Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển bền vững tổ chức ở Johannesburg (Cộng hoà Nam Phi) đã hoàn chỉnh khái niệm “PTBV”: Phát triển bền vững là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý, hài hoà giữa 3 mặt của sự phát triển, đó là phát triển bền vững về kinh tế, phát triển bền vững về xã hội và phát triển bền vững về môi trường. 11 July 2014 12
 13. b. Nội dung khái niệm phát triển bền vững: - Phát triển bền vững về kinh tế: PTBV về kinh tế là quá trình phát triển đạt được sự tăng trưởng kinh tế cao, ổn định trên cơ sở chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ và dựa vào năng lực nội sinh là chủ yếu, tránh được sự suy thoái, đình trệ trong tương lai và không để lại gánh nợ nần cho các thế hệ mai sau. 11 July 2014 13
 14. Để đạt mục tiêu PTBV về kinh tế cần: + Tăng trưởng kinh tế dựa trên cơ sở chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ, theo hướng CNH, HĐH. + Tăng trưởng kinh tế dựa vào gia tăng năng lực nội sinh là chủ yếu và phải gia tăng năng lực nội sinh. 11 July 2014 14
 15. - Phát triển bền vững về xã hội: PTBV về xã hội là quá trình phát triển đạt được kết quả ngày càng cao trong việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo cho mọi người đều có cơ hội học hành và có việc làm, giảm tình trạng đói nghèo, nâng cao trình độ dân trí, tạo sự đồng thuận và an sinh xã hội. 11 July 2014 15
 16. Để đạt mục tiêu PTBV về xã hội cần: + Gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết việc làm cho người lao động. + Tăng trưởng KT phải đi đôi với xoá đói, giảm nghèo. + TTKT phải bảo đảm ổn định xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư. 11 July 2014 16
 17. - Phát triển bền vững về môi trường: PTBV về môi trường là quá trình phát triển đạt được tăng trưởng kinh tế cao, ổn định, gắn với khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, không làm suy thoái, hủy hoại môi trường mà còn nuôi dưỡng, cải thiện chất lượng môi trường. 11 July 2014 17
 18. Để đạt mục tiêu trên cần: + TTKT phải dựa trên cơ sở khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. + TTKT không làm ô nhiễm, suy thoái, hủy hoại môi trường. 11 July 2014 18
 19. Tuvalu: Quốc đảo nhỏ bé vùng Thái Bình Dương được tạo thành từ 9 đảo san hô vòng. Gần đây quốc gia này đã bị nước biển nhấn chìm 1 mét đất xung quanh chu vi của đảo lớn nhất và có nguy cơ bị mất thêm đất do nước biển dâng cao, đe dọa đến cuộc sống của 12.000 cư dân - Ảnh: Reuters 11 July 2014 19
 20. Maldives: Quốc đảo vùng Ấn Độ Dương cũng đang chịu mối đe dọa của mực nước biển dâng cao. Nội các Maldives mới đây có cuộc họp đặc biệt dưới đáy biển nhằm nâng cao nhận thức về mối đe dọa do biến đổi khí hậu. Theo tính toán của các nhà nghiên cứu, với mức độ nước biển dâng hiện nay thì đến năm 2100, toàn bộ Maldives sẽ bị nhấn chìm - Ảnh: Reuters 11 July 2014 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản