intTypePromotion=1

Bài giảng GDCD 12 bài 7: Công dân với các quyền dân chủ

Chia sẻ: Tran Thi Minh Kieu | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:45

0
1.191
lượt xem
152
download

Bài giảng GDCD 12 bài 7: Công dân với các quyền dân chủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm nâng cao chất lượng tài liệu chúng tôi đã sưu tầm những bài giảng về môn Giáo dục công dân lớp 12 bài 7: Công dân với các quyền dân chủ. Qua đó chúng ta thấy được mục tiêu của những giáo án môn Giáo dục công dân lớp 12 nói chung và bài học: Công dân với các quyền dân chủ nói riêng các em biết ý nghĩa, nội dung và cách thức thực hiện một số quyền dân chủ của công dân như: quyền bầu cử, ứng cử, quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, quyền khiếu nại, tố cáo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng GDCD 12 bài 7: Công dân với các quyền dân chủ

 1. Bài 7
 2. Nội dung chính 1. Quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân. 2. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. 3. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân. 2
 3. Các em hãy đọc tình huống • Xã X có hai thôn là thôn A và thôn B. Theo kế hoạch của xã, hai thôn phải tiến hành xây dựng đường đi của thôn trong thời gian 5 năm bằng kinh phí do xã cấp 20% và dân đóng góp là 80%. Trưởng thôn A đã triệu tập cuộc họp toàn bộ các đại diện của các gia đình trong thôn để bàn bạc và quyết định việc thực hiện kế hoạch trên. Quyết định về việc đó đã được thông qua trên cơ sở quá bán tối đa (2/3 có mặt đồng ý). Trưởng thôn B chỉ triệu tập các trưởng xóm để bàn bạc và quyết định việc thực hiện kế hoạch của xã. Quyết định về việc đó đã được thông qua trên cơ sở nhất trí hoàn toàn (tất cả các trưởng xóm đều đồng ý). 3
 4. Dân chủ có nghĩa là nhân dân được tham gia bàn bạc và quyết định các công việc chung. Trực tiếp Dân chủ Gián tiếp 4
 5. Hình Trực tiếp Gián tiếp thức dân chủ Nội Hình thức dân chủ với Hình thức dân chủ thông dung những quy chế, thiết qua qui chế thiết chế để chế để nhân dân thảo nhân dân bầu ra những luận, biểu quyết người..... Đại diện …………………………. tham gia trực tiếp mình quyết định các công vào công việc của cộng việc chung của đất đồng, nhà nước. nước. 5
 6. 1.quyeàn baàu cöû vaø quyeàn öùng cöû vaøo caùc cô quan ñaïi bieåu cuûa nhaân daân • Quyền bầu cử và ứng cử là…………………………của công dân quyền dân chủ cơ bản trong lĩnh vực chính trị, thông qua đó nhân dân thực thi……………………….. ủ gián tiếp hình thức dân ch ở từng địa phương trong phạm vi cả nước. 6
 7. 7
 8. Nội dung quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân. Người có quyền bầu cử ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân. • Công dân đủ….. trở lên đều có quyền……….và đủ ….tuổi trở lên đều có quyền ……….vào quốc hội và hội đồng nhân dân. 8
 9. Tình huống Công dân A năm nay 21 tuổi.Ngày 25/03/2007 A cùng với một số bạn bè đánh M bị thương tích nặng đến 80%.A bị tòa án phạt về tội cố ý gây thương tích. Trong kì bầu cử vào tháng 05/2007 A có được quyền đi bầu cử không? Tại sao? 9
 10. ờđa ị Ngư i n t b g ư c ứ ử ầ ể ớ g , b n y u q ế y u q o e h t ự ệ ủ ả ị đn l u i ó ò t a c á b h Trường Hợp Không ạ ấ ờ Ngư i ù t ì n à p h c Được Thực Hiện Quyền ạ ị ờ Ngư i a g m t b Bầu cử ấ ờ Ngư i n t m ự ăn s â d i v n à h c l g 10
 11. Người thuộc diện không được quyền bầu cử Trường Người đang bị khởi tố về hình sự hợp không Người đang phải chấp hành bản án, Được quyết định hình sự của tòa án quyền ứng Người chấp hành xong bản án quyết định cử hình sự của tòa án nhưng chưa được xóa án Người bị xử lí về hành chính về giáo dục tại Phường, xã,thị trấn, sở GD, cơ sở chữa bệnh HoBùi đang bị u ản chế hành chính 11 ặc Thị Liệ qu
 12. Tại sao luật lại hạn chế các đối tượng trên? Vì bảo đảm cho việc bầu cử và ứng cử đạt được mục đích đặt ra là chọn người có tài có đức thay mặt nhân dân quản lý công việc chung của đất nước. 12
 13. Công dân thực hiện quyền bầu cử và ứng cử bằng cách: Phương án lựa chọn đúng sai Trực tiếp bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân địa phương  Nhờ người thân trong gia đình bỏ phiếu bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân địa  phương. Tự tham gia ứng cử đại biểu quốc hội hoặc đại biểu hội đồng nhân dân địa phương khi đủ tuổi quy định  Nhờ những người trong tổ bầu cử bỏ phiếu hộ  13
 14. Bình đẳng Phổ thông Cách thức thực hiện quyền bầu cử Trực tiếp Bỏ phiếu kín. 14
 15. Phổ thông: Mọi công dân từ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử trừ các trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm. 15
 16. Bình đẳng: Mỗi cử tri có một lá phiếu và các lá phiếu có giá trị ngang nhau 16
 17. Trực tiếp và Bỏ phiếu kín : Cử tri phải tự mình đi bầu Bác Hồ Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng 17
 18. Mình muốn Quyền ứng cử của công dân được thực hiện theo ứng cử thì hai con đường: tự ứng thực hiện cử và được giới thiệu bằng cách ứng cử. nào? 18
 19. Cách thức nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua các đại biểu và cơ quan quyền lực nhà nước- cơ quan đại biểu của nhân dân.  Thứ nhất các đại biểu nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với các cử tri.  Thứ hai, các đại biểu nhân dân chịu trách nhiệm trước nhân dân và chịu sự giám sát của cử tri. 19
 20. CTQH Nguyễn Phú Trọng Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tiếp xúc cử tri Hà Nội tiếp xúc cử tri 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2