intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Giới thiệu về thống kê DEPOCEN

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:55

41
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Giới thiệu về thống kê DEPOCEN cung cấp cho người học những nội dung kiến thức về cách thu thập số liệu, biểu diễn số liệu bằng bảng và biểu đồ, các phương pháp thống kê, phân loại thống kê, phương pháp lấy mẫu, tổ chức số liệu. Hy vọng bài giảng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giới thiệu về thống kê DEPOCEN

 1. Giới thiệu về thống kê DEPOCEN    Chương 1   Giới thiệu chung và cách thu thập số  liệu
 2. • Các phương pháp thống kê là gì? • Tại sao chúng ta lại cần các  phương pháp thống kê?
 3. Các phương pháp thống kê được mô tả như việc  định nghĩa các phương pháp sử dụng trong việc  thu thập số liệu, biểu diễn, phân tích và làm sáng  tỏ dữ liệu (Weinberg and Schumaker 1962)
 4.  Để hiểu việc biểu diễn các tính chất và mô tả  các thông tin như thế nào?  Để biết việc vẽ minh họa về một tổng thể lớn  mà chỉ dựa trên thông tin thu được từ các mẫu  ra sao?  Để biết các dự báo thu được chắc chắn đến  mức độ nào?  Để biết bằng cách nào cải tiến quy trình
 5.  Một công ty có kế hoạch giới thiệu một sản phẩm  mới.  Lợi tức của một sản phẩm trong công ty giảm  xuống nghiêm trọng trong sáu tháng gần đây.  Công ty muốn thay đổi mẫu mã của sản phẩm đã  có. Giám đốc Marketing muốn kiểm tra xem mẫu  mã mới ảnh hưởng đến thái độ của khách hàng  với sản phẩm mới như thế nào?
 6.  Cổ điển và Bayesian  Cổ điển: Fisher and Pearson Bayesian: Thomas Bayes  Tham số và phi tham số (nửa tham số)  Nguyên nhân (causal) và tương quan
 7. Bước 1: Xác định bài toán  Bước 2: Thiết lập các đối tượng nghiên cứu. Bước 3: Xác định dạng dữ liệu cần thu thập. Bước 4: Xác định nguồn lấy thông tin. Bước 5: Xác định cỡ mẫu và cách lấy mẫu. Bước 6: Xác định phương pháp thu thập số liệu. Bước 7: Tiến hành thu thập số liệu. Bước 8: Mô tả số liệu. Bước 9: Phân tích số liệu.  Bước 10: Chuẩn bị và diễn giải báo cáo kết quả.
 8. Phân loại Thống kê •Thống kê mô  tả: • Lấy số liệu từ mẫu. • Mô tả số liệu. •Thống kê suy luận: •Phân tích số liệu. •Đưa ra kết luận.
 9. Thống kê mô tả •Thu thập số liệu (khảo sát) •Biểu diễn số liệu (bảng, đồ thị) •Đặc trưng của số liệu: mức ý nghĩa x i n Một đặc trưng:  tổng thể: là một tham số  Mẫu: là một thống kê
 10. Các bước xác định bài toán: (1) Các vấn đề liên quan. (2) Thông tin về công ty như:sản phẩm, dịch vụ, thị  trường, khách hàng…. (3) Những thay đổi gần đây có thể làm ảnh hưởng đến  công ty. (4) Các hoạt động có thể làm giảm nhẹ bài toán.
 11.  Để thu được thông tin cơ bản, xác định giới hạn,  làm rõ bài toán và giả thuyết, xác định nguyên  nhân và tạo các câu “nếu … thì…”.  Các loại kế hoạch nghiên cứu: ­ Thăm dò ­ Mô tả ­ Nguyên nhân
 12.  Thiết kế cấu trúc số liệu thu thập được dựa  trên các đối tượng nghiên cứu.
 13. Bước 4: Các số liệu gốc Chính Phụ Thu thập số liệu Số liệu phức tạp Bản in hoặc điện  tử Quan sát Khảo sát Thí nghiệm
 14.  Tổng thể: là tất cả các đối tượng được quan  sát.  Mẫu: là một phần của tổng thể được chọn để  phân tích.
 15. Các phương pháp lấy mẫu Mẫu Mẫu không có xác  Mẫu có xác suất suất Mẫu ngẫu  nhiên đơn  Mẫu phân  giản tầng Mẫu  Mẫu hệ  chùm thống
 16. Mẫu có xác suất Các đối tượng mẫu được chọn dựa trên những khả năng đã biết. Mẫu có xác suất Mẫu ngẫu  nhiên đơn  Mẫu hệ  Mẫu phân  Mẫu chùm giản thống tầng
 17. Mẫu ngẫu nhiên đơn giản • Mọi đối tượng có khả năng được chọn như  nhau. • Việc chọn có thể hoàn lại hoặc không hoàn  lại. • Một trong các cách là sử dụng bảng số liệu  ngẫu nhiên thu thập được từ mẫu.
 18. Mẫu hệ thống N = 64 n = 8 Nhóm 1 k = 8
 19. Mẫu phân tầng • Tổng thể được chia thành 2 hoặc nhiều nhóm tùy theo một  vài đặc trưng thông dụng. • Mẫu ngẫu nhiên đơn giản được chọn từ các nhóm vừa  phân chia. • Hai hoặc nhiều mẫu được kết nối với nhau.
 20. Mẫu chùm •  tổng thể được chia thành một vài “chùm”, mỗi     chùm biểu diễn lại tổng thể. • Mẫu ngẫu nhiên đơn giản được chọn từ các chùm. • Các mẫu đơn giản được kết nối làm một. tổng thể  chia làm 4  “chùm”.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2