intTypePromotion=1

Bài giảng Hệ điều hành UNIX-Linux: Giới thiệu môn học - Nguyễn Trí Thành

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
86
lượt xem
12
download

Bài giảng Hệ điều hành UNIX-Linux: Giới thiệu môn học - Nguyễn Trí Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hệ điều hành UNIX-Linux giúp người học hiểu thêm về nguyên lý hoạt động của hệ điều hành, biết cách làm việc và khai thác tính năng của Linux, bước đầu làm chủ được ngôn ngữ lập trình shell trên Linux, biết cách thức vận dụng vào ứng dụng riêng. Mời các bạn cùng tham khảo bộ bài giảng để có thêm tư liệu phục vụ học tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ điều hành UNIX-Linux: Giới thiệu môn học - Nguyễn Trí Thành

  1. Hệ ñiều hành UNIX-Linux Tổng số thời gian: 2 ñơn vị học trình = 30 tiết Lý thuyết: 15 tiết trên lớp ~ 5 buổi, Thực hành: 12 tiết chuẩn = 24 tiết trên máy ~ 8 buổi Tự học: 3 tiết ~ cả học kỳ 1
  2. Mục tiêu môn học Cung cấp kiến thức về - nguyên lý hoạt ñộng Linux - cách thức hoạt ñộng một số thành phần chức năng chính - kỹ năng làm việc và khai thác Linux Giúp sinh viên - hiểu thêm về nguyên lý hoạt ñộng của hệ ñiều hành - biết cách làm việc và khai thác tính năng của Linux - bước ñầu làm chủ ñược ngôn ngữ lập trình shell trên Linux - biết cách thức vận dụng vào ứng dụng riêng 2
  3. Kế hoạch thực hiện môn học Giảng lý thuyết - Trình bày bài giảng bằng máy chiếu - GV: Nguyễn Trí Thành Hướng dẫn thực hành ??? ðánh giá kết quả - ðiều kiện ñược dự thi: + Nghỉ học < 2 buổi + Thực hành ñạt yêu cầu - Hình thức thi: + giữa kỳ: thi viết (30%) + thi viết dạng trắc nghiệm + lập trình shell (70%) 3
  4. Nội dung lý thuyết 1. Giới thiệu chung về UNIX-Linux: Hệ ñiều hành, ñặc trưng UNIX-Linux, Lệnh, Trợ giúp 2. Làm việc với Linux: Khởi ñộng, Sơ bộ tài khoản người dùng, Ra khỏi 3. Hệ thống file và thao tác: Cấu trúc hệ thống file, Siêu khối, File và Inode, Mode truy nhập, Tổ chức phân cấp, Thư mục ñiển hình, Lệnh thao tác file 4. Tiến trình và quản trị tiến trình: Khái niệm, Trạng thái, Khối ñiều khiển tiến trình, Lệnh thao tác tiến trình 5. Quản trị tài khoản: Tài khoản người dùng và nhóm người dùng, CSDL quản lý tài khoản, Lệnh thao tác tài khoản 4
  5. Nội dung lý thuyết (tiếp) 6. Truyền thông: Các lệnh truyền thông 7. Lập trình shell và làm việc với trình biên dịch: Cơ chế ống dẫn, Chương trình shell, Các biến - Biểu thức - Lệnh, 8. Và các nội dung ñược giới thiệu trong thực hành: - Trình soạn thảo - Tool hỗ trợ mc - Khởi tạo hệ ñiều hành - Màn hình ñồ họa (GNOME, KDE) 5
  6. Thực hành Lớp nộp danh sách lớp và ñăng ký tài khoản ñể thực hành Nguyễn Văn Long longnv 120387 ðịa chỉ máy chuu ñăng nhập tưv nhav: 203.113.130.218 Tổng số 8 buổi với nội dung như sau: - Làm quen với Linux 1 buổi, - Thao tác file và quản lý tài khoản: 1 buổi, - Làm việc với Midnight Commnad: 1 buổi, - Soạn thảo văn bản trong Unix-Linux: 1 buổi, - Truyền thông trong Unix-Linux 1 buổi, - Lập trình shell: 2 buổi, ðánh giá ñạt yêu cầu phần thực hành: 1 buổi, 6
  7. Giáo trình Hê ñiều hành Unix-Linux Hà Quang Thụy, Nguyễn Trí Thành, 2008 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2