intTypePromotion=1

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 Phần 1 - Hệ đếm

Chia sẻ: Nga Nga | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

0
133
lượt xem
29
download

Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 Phần 1 - Hệ đếm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn nắm bắt những kiến thức về hệ thập phân (Decimal System); hệ nhị phân (Binary System); hệ thập lục phân (Hexadecimal System); hệ đếm cơ số bất kỳ thông qua bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 Phần 1 - Hệ đếm sau đây. Bài giảng giúp các bạn bổ sung thêm kiến thức về hệ đếm nói chung và kiến trúc máy tính nói riêng.

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 2 Phần 1 - Hệ đếm

 1. Chương 02 Phần 1 HỆ ĐẾM
 2. Nội dung I. Hệ thập phân (Decimal System) II. Hệ nhị phân (Binary System) III. Hệ thập lục phân (Hexadecimal System) IV. Hệ đếm cơ số bất kỳ Trường Cao Đẳng Nghề Sài Gòn Bộ môn: Kiến Trúc Máy Tính
 3. I. Hệ thập phân 1. Quy tắc đếm 2. Dạng tổng quát 3. Ví dụ Trường Cao Đẳng Nghề Sài Gòn Bộ môn: Kiến Trúc Máy Tính
 4. 1. Quy tắc đếm Trường Cao Đẳng Nghề Sài Gòn Bộ môn: Kiến Trúc Máy Tính
 5. 2. Dạng tổng quát Giá trị của một số A được hiểu: A = anan-1…a0.a-1…a-m = an*10n + an-1*10n-1 + … + a0*100 + a-1*10-1 + … + a-m*10-m n i A ai *10 i m Trường Cao Đẳng Nghề Sài Gòn Bộ môn: Kiến Trúc Máy Tính
 6. 3. Ví dụ 2009 = 2*103 + 0*102 + 0*101 + 9*100 1998 = 1*103 + 9*102 + 9*101 + 8*100 472.38 = 4*102 + 7*101 + 2*100 + 3*10-1 + 8*10-2 Trường Cao Đẳng Nghề Sài Gòn Bộ môn: Kiến Trúc Máy Tính
 7. II. Hệ nhị phân 1. Quy tắc đếm 2. Chuyển từ hệ nhị phân qua hệ thập phân 3. Chuyển từ hệ thập phân qua hệ nhị phân 4. Số bù hai (số âm) 5. Các phép toán Trường Cao Đẳng Nghề Sài Gòn Bộ môn: Kiến Trúc Máy Tính
 8. 1. Quy tắc đếm Trường Cao Đẳng Nghề Sài Gòn Bộ môn: Kiến Trúc Máy Tính
 9. 2. Chuyển từ hệ nhị phân qua hệ thập phân Giá trị của một số A được hiểu: A = anan-1…a0.a-1…a-m = an*2n + an-1*2n-1 + … + a0*20 + a-1*2-1 + … + a-m*2-m n i A ai .2 i m Trường Cao Đẳng Nghề Sài Gòn Bộ môn: Kiến Trúc Máy Tính
 10. 10(2) = 1*21 +0*20 = 2(10) 1001(2) = 1*23 + 0*22 +0*21 + 1*20 = 9(10) 1101001(2) = 26 + 25 + 23 + 20 6 5 4 3 2 1 0 = 64 + 32 + 8 + 1 = 105(10) 1101001 .1011(2) 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 = 26 + 25 + 23 + 20 + 2-1 + 2-3 + 2-4 = 64 + 32 + 8 + 1 + 0.5 + 0.125 + 0.0625 Trường Cao Đẳng Nghề Sài Gòn Bộ môn: Kiến Trúc Máy Tính
 11. 3. Chuyển từ hệ thập phân sang hệ nhị phân a. Phương pháp 1: Chia dần cho 2 rồi lấy phần dư b. Phương pháp 2: Phân tích thành tổng của các số 2 Trường Cao Đẳng Nghề Sài Gòn Bộ môn: Kiến Trúc Máy Tính
 12. a. PP1: Chia dần cho 2 rồi lấy phần dư D = số cần chuyển Chia D (chia nguyên) liên tục cho 2 cho tới khi kết quả phép chia =0 Lấy phần dư các lần chia viết theo thứ tự ngược lại Trường Cao Đẳng Nghề Sài Gòn Bộ môn: Kiến Trúc Máy Tính
 13. Ví dụ: chuyển đổi Kết quả: 105(10) 105(10) = 1101001(2) „ 105 : 2 = 52 dư 1 „ 52 : 2 = 26 dư 0 „ 26 : 2 = 13 dư 0 41(10) = (101001)2 „ 13 : 2 = 6 dư 1 (23)10 = (10111)2 „ 6 : 2 = 3 dư 0 „ 3 : 2 = 1 dư 1 „ 1 : 2 = 0 dư 1 Trường Cao Đẳng Nghề Sài Gòn Bộ môn: Kiến Trúc Máy Tính
 14. b. PP2: Phân tích thành tổng của các số 2 Ví dụ 1: chuyển đổi 105(10) 105 = 64 + 32 + 8 +1 = 26 + 25 + 23 + 20 27 26 25 24 23 22 21 20 128 64 32 16 8 4 2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 Kết quả: 105(10) = 0110 1001(2) Trường Cao Đẳng Nghề Sài Gòn Bộ môn: Kiến Trúc Máy Tính
 15. 4. Số bù hai (số âm) Số bù một Đảo tất cả các bit của một số nhị phân ta được số bù một của nó. Lấy số bù một cộng 1 ta được số bù hai của số nhị phân ban đầu. Ví dụ: Giả sử có B = 1001 Bù một của B = 0110 Bù hai của B = 0111 Trường Cao Đẳng Nghề Sài Gòn Bộ môn: Kiến Trúc Máy Tính
 16. 5. Các phép toán a. Phép cộng 2 số nhị phân b. Phép trừ 2 số nhị phân c. Phép nhân 2 số nhị phân d. Phép chia 2 số nhị phân Trường Cao Đẳng Nghề Sài Gòn Bộ môn: Kiến Trúc Máy Tính
 17. a. Phép cộng 2 số nhị phân Cộng có nhớ các cặp Ví dụ số cùng vị trí từ phải 1010 + 1111 = 11001 sang trái Bảng cộng Trường Cao Đẳng Nghề Sài Gòn Bộ môn: Kiến Trúc Máy Tính
 18. b. Phép trừ 2 số nhị phân A – B = A + Bù hai của B Ví dụ: 1010 – 0101 Bù một của 0101 = 1010 Bù hai của 0101 = 1010 + 1 = 1011 1010 – 0101 = 1010 + 1011 = 0101 Trường Cao Đẳng Nghề Sài Gòn Bộ môn: Kiến Trúc Máy Tính
 19. c. Phép nhân 2 số nhị phân Nhân từ trái phải qua Ví dụ trái theo cách thông 1011 x 101 = 110111 thường Bảng nhân Trường Cao Đẳng Nghề Sài Gòn Bộ môn: Kiến Trúc Máy Tính
 20. d. Phép chia 2 số nhị phân Thực hiện phép chia giống như trong hệ thập phân Ví dụ: 11101/101=101, dư 100 Trường Cao Đẳng Nghề Sài Gòn Bộ môn: Kiến Trúc Máy Tính
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2