intTypePromotion=1

Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 9 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

Chia sẻ: Trần Ngọc Lâm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:22

0
126
lượt xem
25
download

Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 9 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kinh tế vi mô bài 9: Thị trường độc quyền hoàn toàn trình bày khái quát về sự cân bằng ngắn hạn của doanh nghiệp, quyết định trong điều kiện thua lỗ, cân bằng dài hạn, can thiệp vào thị trường của chính phủ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kinh tế vi mô: Bài 9 - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

 1. PGS,TS Đoàn Thị Mỹ Hạnh hanhkth@yahoo.com.vn
 2. Bài 9
 3. Chỉ có 1 hãng Hãng ≅ Ngành EXY ≈ 0 Đường cầu Đường cầu về sản thị trường ≅ phẩm của hãng
 4. Khi tăng sản lượng hãng độc quyền buộc phải giảm giá bán P0 P1 D Q0 Q1
 5. SUY RA ĐƯỜNG DOANH THU BIÊN TỪ ĐƯỜNG CẦU P = aQ + b a < 0 ; b >0 ⇒ TR = aQ2 + bQ ⇒ MR = 2aQ + b MRq < Pq D MR
 6. ĐƯỜNG TỔNG DOANH THU & DOANH THU BIÊN TR TR SL SL MR
 7. CÂN BẰNG NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP Tại Q : MR = MC TR Tại Q* : MR = 0 TC TC A B TR Q Q* SL
 8. CÂN BẰNG NGẮN HẠN CỦA DOANH NGHIỆP MC P N AC M C D Q MR
 9. QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐIỀU KIỆN THUA LỖ MC AC C N AVC P0 M AVC D Q0 SL MR
 10. Định giá tối đa hoá sản lượng P = AC Định giá đạt tỷ suất lợi nhuận mong muốn P = AC (1+ t) Định giá tối đa hoá doanh thu MR = 0
 11. CÂN BẰNG DÀI HẠN Quy mô tối ưu N LMC P SMC LAC SAC C M D Q MR
 12. CÂN BẰNG DÀI HẠN Quy mô sản xuất nhỏ hơn quy mô tối ưu LMC P N SMC LAC SAC M C Q MR
 13. CÂN BẰNG DÀI HẠN Quy mô sản xuất lớn hơn quy mô tối ưu N LMC P LAC SAC C M D Q MR
 14. Giá bán cao hơn chi phí trung bình NHẬN XÉT VỀ THỊ TRƯỜNG Hiệu quả tùy vào quy ĐỘC mô của thị trường QUYỀN HOÀN TOÀN Cần có hoạt động yểm trợ bán
 15. CAN THIỆP VÀO THỊ TRƯỜNG CỦA CHÍNH PHỦ Quy định giá tối đa P A Po D B Q Qo MR
 16. A MC P P1 AC P o B Q1 MR
 17. Thị trường bị thiếu hụt khi giá tối đa được quy định quá thấp MC AC Po P1 • D Q1 Q2 MR
 18. Thuế theo sản lượng được điều chỉnh tăng? giá tăng, sản lượng giảm P2 – P1 = ? MC1 P1 AC1 P2 MC AC D Q2 Q1 MR
 19. Thuế không theo sản lượng được điều chỉnh tăng, giá và sản lượng không đổi MC AC1 N AC P C1 M1 C M D Q MR
 20. Một hãng độc quyền hoàn toàn có hàm cầu về sản phẩm là : P = -Q + 186. Định phí của hãng là 2400. Biến phí trung bình là: Q/10 + 10 Giá và sản lượng tối đa hoá lợi nhuận? Q = 80 ; P = 106 MR = − 2Q + 186 1 1 TVC = Q + 10Q MC = Q + 10 10 5
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2