intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 1: Phương pháp lập trình hướng đối tượng

Chia sẻ: Dsgvfdcx Dsgvfdcx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

114
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung cơ bản của chương 1 Phương pháp lập trình hướng đối tượng nằm trong bài giảng lập trình hướng đối tượng nhằm trình bày về lịch sử các phương pháp lập trình, lịch sử ra đời của lập trình hướng đối tượng và đặc điểm chính của OOP. Bài giảng thiết thực dành cho sinh viên đang học nhập môn lập trình hướng đối tượng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 1: Phương pháp lập trình hướng đối tượng

  1. LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG
  2. Chương 1: Phương Pháp Lập Trình Hướng Đối Tượng
  3. Lịch sử các phương pháp lập trình  Lập trình tuyến tính (Linear Programming)  Lập trình cấu trúc (Structured Programming)  Lập trình hàm (Function Programming)  Lập trình Logic (Logic Programming)  Lập trình Hướng đối tượng (Object Oriented Programming)
  4. Lập trình Hướng đối tượng (Object oriented programming-OOP)
  5. Lịch sử ra đời  Ra đời năm 1960  Các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng – Smalltalk – Java – C++ – .NET –…
  6. OOP  Lấy đối tượng (object) làm nền tảng cho ý tưởng lập trình  Mỗi đối tượng bao gồm – Các thuộc tính (property/attribute/field) – Các phương thức (method/function) Thuộc tính+Phương thức = Đối tượng
  7. Đối tượng  Thuộc tính(property): mô tả đối tượng, thể hiện đặc trưng của đối tượng  Phương thức(method): là hành vi của chính đối tượng  Sự kiện (biến cố, event): là phương thức của đối tượng bị tác động bởi đối tượng khác (click, double_click)
  8. Đặc điểm của OOP – 3 đặc điểm chính  Tính đóng gói (encapsulation)  Tính kế thừa (inheritance)  Tính đa hình (polymorphism)
  9. Ví dụ  Đối tượng sinh viên bao gồm: – tập thuộc tính (mã sinh viên, họ, tên, …) – Tập phương thức (nhập mới thông tin sv, sửa, xoá, xuất(xem) thông tin sv…)  Đối tượng thí sinh bao gồm – Thuộc tính: sbd, họ, tên, điểm môn 1, điểm môn 2, điểm môn 3 – Phương thức: nhập, xuất, tính tổng điểm, xem kết quả,..
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2