intTypePromotion=1

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 1 - Trần Minh Thái (2017)

Chia sẻ: Bautroibinhyen27 Bautroibinhyen27 | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:55

0
46
lượt xem
5
download

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 1 - Trần Minh Thái (2017)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java) - Chương 1: Tổng quan về lập trình hướng đối tượng cung cấp cho người học các kiến thức về lịch sử các phương pháp lập trình; phương pháp lập trình hướng cấu trúc, thủ tục; các đặc trưng cơ bản của lập trình hướng đối tượng; một số ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình hướng đối tượng (dùng Java): Chương 1 - Trần Minh Thái (2017)

 1. LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG (Object Oriented Programming) Chương 1. Tổng quan về Lập trình hướng đối tượng TRẦN MINH THÁI Email: minhthai@huflit.edu.vn Website: www.minhthai.edu.vn  Cập nhật: 11 tháng 02 năm 2017
 2. Tài liệu tham khảo #2 1. Trần Minh Thái, Bài giảng & Bài tập Lập trình hướng đối tượng trên Website: www.minhthai.edu.vn 2. Liang, Y. Daniel, “Introduction to Java programming”, 6th edition, Pearson Prentice Hall, 2007 3. Richard L. Halterman, “Object Oriented Programming in Java”, 2008 4. Bruce Eckel, “Thinking in Java”, 4th edition, 2006 5. J. Barker, “Beginning Java Objects – From concept to code”, 2nd edition, 2005 6. C.S.Horsmann, G. Cornell, “Core Java 2”, 2002
 3. Nội dung học phần #3 • Chương 1. Tổng quan về lập trình hướng đối tượng • Chương 2. Ngôn ngữ lập trình Java • Chương 3. Lập trình Hướng đối tượng với Java • Chương 4. Vào ra trong Java • Chương 5. Lập trình giao diện với Java • Chương 6. Lập trình đa luồng
 4. Đánh giá môn học #4 Thực hiện đồ án và vấn đáp (1 – 2 sinh viên/ đồ án) • Quyển báo cáo (file word): 3đ • Chương trình: 4đ • Vấn đáp: 3đ Điểm trừ: Vắng 01 buổi trừ 0.5đ Điểm cộng (Tối đa 2đ): Thảo luận, bài tập tại lớp (+0.25đ/lần) Thời gian nộp và vấn đáp: Sau khi kết thúc môn học 2 tuần
 5. Đăng ký nhóm và đề tài #5 • Thời gian: Chậm nhất ngày 24/02/2017 • Cách thức đăng ký: Điền thông tin theo mẫu trên web www.minhthai.edu.vn • Các đề tài: • Ứng dụng • Game • Các tiện ích
 6. Cấu trúc quyển báo cáo #6 Thứ tự nội dung (trình bày ở các trang khác nhau) 1. Trang bìa 2. Trang bìa lót 3. Phần mục lục 4. Danh mục các từ viết tắt 5. Danh mục các bảng biểu 6. Danh mục các hình vẽ 7. Nội dung của các chương 8. Kết luận 9. Tài liệu tham khảo
 7. Định dạng báo cáo #7 • Dùng công cụ soạn thảo MS Word • Khổ giấy: A4 • Canh lề: Trái: 3 cm; Trên, dưới, phải: 2 cm • Độ giãn dòng: 1.5 • Font chữ: Times New Roman • Kích thước font chữ: Tên chương: 15 (in đậm, canh center), tiêu đề: 13 (in đậm, canh left), nội dung: 13 (in thường, canh justify) • Đánh số nội dung: Sử dụng số tự nhiên (tối đa 3 cấp). Ví dụ: Chương 1, mục 1: 1.1, cấp 2 của 1.1 là 1.1.1, cấp 3 là 1.1.1.1 Lưu ý: Các mục lục, danh mục các bảng, danh mục các hình, đánh tài liệu tham khảo phải dùng tool tự động của MS Word
 8. Nội dung các chương #8 Tối thiểu phải gồm các chương sau 1. Mở đầu 2. Phân tích 3. Thiết kế 4. Thử nghiệm kết quả
 9. Chương 1. Tổng quan về OOP #9 Nội dung 1. Vì sao học lập trình hướng đối tượng? 2. Lịch sử các phương pháp lập trình 3. Phương pháp lập trình hướng cấu trúc, thủ tục 4. Các đặc trưng cơ bản của lập trình hướng đối tượng 5. Một số ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng
 10. Vì sao học lập trình hướng đối tượng? #10 • Object Oriented Programming (OOP) là phương pháp lập trình quan trọng • Tất cả ngôn ngữ hiện đại đều object oriented hay hỗ trợ object và class • Các framework, library, API hiện đại đều object oriented • .NET Framework Class Library (C#), Java API classes (Java), • Laravel (PHP), Rails (Ruby), • STL (C++), Django (Python), Android, … • Bất kỳ ai bắt đầu công việc phát triển phần mềm nên làm quen với OOP và OO modeling
 11. CÁC PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH
 12. Phương pháp lập trình (PPLT) #12 • Các hướng dẫn, các bước để viết một chương trình trên máy tính • Có cách “nhìn” về việc xây dựng các chương trình máy tính • Các phương pháp lập trình: • Tuyến tính (Imperative) • Có cấu trúc (Structured) • Thủ tục (Procedural) • Hướng đối tượng (Object oriented) • Chức năng (Functional) • Khai báo (Declarative) • …
 13. Lịch sử của PPLT #13 • Xây dựng phần mềm bao gồm rất nhiều công đoạn: phân tích & thiết kế, cài đặt, kiểm tra/thử nghiệm và bảo trì • Cài đặt (programming/coding) chỉ là 1 phần trong quá trình trên
 14. Lịch sử của PPLT #14 • C++/C#/Java/v.v… là NNLT để viết chương trình • PPLT là hệ thống hướng dẫn các giai đoạn cần thiết, cấu trúc của một chương trình • PPLT là các cách tiếp cận giúp cho quá trình cài đặt hiệu quả hơn
 15. Các yêu cầu chính của phần mềm #15 • Tính tái sử dụng (reusability) • Tính mở rộng (extensibility) • Tính mềm dẻo (flexibility) • Tính an toàn (security)
 16. Các phương pháp lập trình chính #16 Thời gian đầu 1960 – 1970 1980
 17. Lập trình tuyến tính #17 Chương  trình  là  ̣ ̃y các lênh môt da ̣ Lập trình là viết các  lệnh trong dãy lệnh • Không mang tính thiết kế • Tiêu biểu là ngôn ngữ Basic, Fortran
 18. Lập trình tuyến tính: Đặc điểm #18 • Chương trình đơn giản, số dòng lệnh ít • Thực hiện trình tự từ đầu đến cuối • Không có cấu trúc • Dùng các lệnh “goto/ gosub” để nhảy đến một vị trí nào đó trong chương trình • Có những đoạn lệnh được viết lặp đi lặp lại nhiều lần
 19. Lập trình có cấu trúc #19 • Là dạng mở rộng của lập trình tuyến tính • Chương trình có tổ chức, cấu trúc lệnh logic hơn • Đặc điểm: • Các cấu trúc lệnh: lệnh điều kiện, lệnh lặp • Trừu tượng hóa (abstraction) theo chức năng: Làm được gì, không quan tâm chi tiết bên trong • Loại bỏ/ hạn chế lệnh goto
 20. Lập trình có cấu trúc #20 • Khuyết điểm: • Khó phân công cho nhiều người cùng viết • Dữ liệu được “thả tự do” • Có những đoạn lệnh được viết lặp đi lặp lại nhiều lần
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2