intTypePromotion=1

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++: Chương 8

Chia sẻ: đinh Thị Tú Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
46
lượt xem
3
download

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++: Chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++: Chương 8 Thừa kế. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Thừa kế đơn, thừa kế bội, liên kết tĩnh và liên kết động. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình hướng đối tượng và C++: Chương 8

N i dung<br /> • Th a k ñơn<br /> <br /> Chương 8<br /> <br /> • Th a k b i<br /> <br /> TH A K<br /> <br /> • Liên k t tĩnh và liên k t ñ ng<br /> <br /> 1<br /> <br /> Th a k ñơn<br /> <br /> Th a k ñơn<br /> • D ng th a k<br /> <br /> Khái ni m<br /> K th a t các l p ñã có t trư c.<br /> => Không ph i ñ nh nghĩa nhi u. Thi t k ñơn gi n hơn.<br /> Ích l i: có th t n d ng l i<br /> Các thu c tính chung<br /> Các hàm có thao tác tương t<br /> • Khai báo<br /> class<br /> <br /> L p cơ s<br /> <br /> …<br /> <br /> L P CON<br /> (l p d n xu t)<br /> <br /> };<br /> 3<br /> <br /> Th a k protected<br /> <br /> _<br /> <br /> _<br /> <br /> _<br /> <br /> public<br /> <br /> private<br /> <br /> protected<br /> <br /> protected<br /> <br /> <br /> <br /> Th a k private<br /> <br /> public<br /> <br /> L P CHA<br /> (L p cơ s )<br /> <br /> Th a k public<br /> <br /> private<br /> <br /> : {<br /> // khai báo l p con<br /> <br /> 2<br /> <br /> protected<br /> <br /> private<br /> <br /> protected<br /> <br /> class A {<br /> int x;<br /> void Fx();<br /> public:<br /> int y;<br /> void Fy();<br /> protected:<br /> int z;<br /> void Fz();<br /> };<br /> <br /> // Th a<br /> class B<br /> // A là<br /> class C<br /> // A là<br /> class D<br /> // A: l<br /> class E<br /> <br /> k<br /> :<br /> l<br /> :<br /> l<br /> :<br /> p<br /> :<br /> <br /> d ng private<br /> A<br /> {……. };<br /> p cơ s riêng c a C<br /> private A<br /> {……… };<br /> p cơ s chung c a D<br /> public A<br /> {……… };<br /> cơ s ñư c b o v<br /> protected A {………. };<br /> 4<br /> <br /> Th a k ñơn<br /> <br /> Th a k ñơn<br /> <br /> • Quy n truy xu t trong l p con<br /> <br /> class Diem {<br /> int x, y;<br /> public:<br /> void GanDiem(int h,int t)<br /> { x = h; y = t; }<br /> void HienDiem()<br /> {<br /> cout
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2