intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 0 - Hoàng Thị Điệp

Chia sẻ: Pojdb Pojdb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

52
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình nâng cao cung cấp những bài học về: Căn bản về C++, luồng điều khiển, căn bản về hàm, tham số của hàm và nạp chồng hàm, mảng, struct và class, hàm kiến tạo và các công cụ khác, nạp chồng toán tử, từ khóa friend và tham chiếu,... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình nâng cao: Bài 0 - Hoàng Thị Điệp

  1. Bài 0: Giới thiệu Giảng viên: Hoàng Thị Điệp Khoa Công nghệ Thông tin – ĐH Công Nghệ
  2. Thông tin môn học • Tên môn học: Lập trình nâng cao (INT2202) • Môn học tiên quyết: Tin học cơ sở 4 (INT1006) • Giảng viên: – Hoàng Thị Điệp (Bộ môn KHMT, 306-E3; diepht@vnu.edu.vn) • Website: http://uet.vnu.edu.vn/~diepht/s12_int2202/ • Diễn đàn: http://groups.google.com/group/int2202ap DTH INT2202 2
  3. Thông tin môn học • Thời khóa biểu: – Lý thuyết: Sáng Thứ 4, tiết 4-5 tại 304-G2 – Thực hành: • Nhóm 1: Sáng Thứ 2, tiết 2-5 tại PM 2.2-E4 • Nhóm 2: Chiều Thứ 5, tiết 6-9 tại PM 206-E4 • Nhóm 3: Chiều Thứ 3, tiết 6-9 tại PM 202-G2 DTH INT2202 3
  4. Học liệu • [Bắt buộc] Walter Savitch. Absolute C++, second edition. Addison Wesley. 2002. • [Tham khảo] Phạm Hồng Thái. Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình C++”. DTH INT2202 4
  5. Lịch trình 1. Căn bản về C++ 9. Xâu 2. Luồng điều khiển 10. Con trỏ và Mảng động 3. Căn bản về hàm 11. Biên dịch riêng rẽ và Không 4. Tham số của hàm và Nạp gian tên chồng hàm 12. Đọc/ghi trên luồng và tệp 5. Mảng 13. Đệ quy 6. struct và class 14. Thừa kế 7. Hàm kiến tạo và các công cụ 15. Xử lý ngoại lệ khác 16. Khuôn mẫu và Thư viện 8. Nạp chồng toán tử, Từ khóa khuôn mẫu chuẩn friend và Tham chiếu DTH INT2202 5
  6. Quy cách nộp bài thực hành • Nộp bài qua tài khoản bitbucket bằng cách cấp quyền đọc cho tài khoản diepint2202 • Quy định: – username trùng tên tài khoản vnu – repository cho bài thực hành 02 thì đặt tên là ap02 • Xem Hướng dẫn sử dụng bitbucket: http://uet.vnu.edu.vn/~hieulq/ctdlgt/baitap/Bitbucket_mini _guide.pdf DTH INT2202 6
  7. Cách đánh giá kết quả • TK = 0 nếu CC < 20 • TK = 0.2 x TH + 0.2 x GK + 0.6 x (CK + ST) nếu CC >= 20 DTH INT2202 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2