intTypePromotion=1

Bài giảng Lập trình Net với C# - Chương 1: Tổng quan về Net và C#

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
127
lượt xem
7
download

Bài giảng Lập trình Net với C# - Chương 1: Tổng quan về Net và C#

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình Net với C# - Chương 1: Tổng quan về Net và C# giúp các bạn hiểu được .Net là gì, C# là gì? Sự khác nhau giữa ngôn ngữ VB và C#, nhắc lại về lập trình hướng đối tượng (OOP), thiết kế ứng dung nhiều tầng (N-Tier), demo: Tạo ứng dụng WinForms.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình Net với C# - Chương 1: Tổng quan về Net và C#

7/5/16 <br /> <br /> TỔNG QUAN VỀ .NET VÀ C#<br /> PHAN TRỌNG TIẾN<br /> <br /> BM Công nghệ phần mềm<br /> Khoa Công nghệ thông tin, VNUA<br /> Email: phantien84@gmail.com<br /> Website: http://timoday.edu.vn<br /> <br /> 7/5/16<br /> <br /> Tổng quan về .Net và C#<br /> <br /> 1<br /> <br /> Giới thiệu<br /> q  .Net là gì?<br /> q  C# là gì?<br /> q  Sự khác nhau giữa ngôn ngữ VB và C#<br /> q  Nhắc lại về lập trình hướng đối tượng (OOP)<br /> q  Thiết kế ứng dung nhiều tầng (N-Tier)<br /> q  Demo: Tạo ứng dụng WinForms<br /> <br /> 7/5/16<br /> <br /> Tổng quan về .Net và C#<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1 <br /> <br /> 7/5/16 <br /> <br /> .Net là gì?<br /> q  .Net là một nền tảng, chiến lược các dịch vụ Web của Micosoft<br /> <br /> nhằm kết nối thông tin, con người, hệ thống và các thiết bị<br /> thông qua phần mềm<br /> <br /> 7/5/16<br /> <br /> Tổng quan về .Net và C#<br /> <br /> 3<br /> <br /> .Net là gì?<br /> q  Nền tảng phát triển ứng dụng từ Micrsoft<br /> q Runtime (Virtual machine)<br /> q Tools<br /> q Ngôn ngữ phát triển, IDE,...<br /> q  Tạo ra các phần mềm bảo mật và mạnh<br /> q Web và Windows<br /> q  Hỗ trợ đầy đủ lập trình hướng đối tượng<br /> <br /> 7/5/16<br /> <br /> Tổng quan về .Net và C#<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2 <br /> <br /> 7/5/16 <br /> <br /> Biên dịch C#<br /> <br /> 7/5/16<br /> <br /> Tổng quan về .Net và C#<br /> <br /> 5<br /> <br /> Tổng quan về .Net và C#<br /> <br /> 6<br /> <br /> .Net là gì?<br /> q  Ngôn ngữ độc lập<br /> q VB<br /> q C#<br /> q F#<br /> q C++<br /> q IronPython<br /> q Bất kỳ ngôn ngữ nào mà<br /> được hỗ trọ bởi tần<br /> Common Language<br /> Runtime (CLR)<br /> Specification<br /> <br /> 7/5/16<br /> <br /> 3 <br /> <br /> 7/5/16 <br /> <br /> Lịch sử phát triển<br /> q  2002 - .Net 1.0 / Visual Studio.Net<br /> q  2003 - .Net 1.1 / Visual Studio 2003<br /> q  2005 - .Net 2.0 / Visual Studio 2005<br /> q  2007 - .Net 3.5 / Visual Studio 2008<br /> q  2008 - .Net 3.5sp1 (added EDMX)<br /> q  2002 - .Net 4.0 / VS.Net 2010<br /> q  Các phiên bản khác<br /> <br /> http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio<br /> <br /> 7/5/16<br /> <br /> Tổng quan về .Net và C#<br /> <br /> 7<br /> <br /> .Net Framework là gì?<br /> q  Cung cấp người dùng hơn 4500 thư viện (class) như:<br /> q Thư viện kết nối và truy cập CSDL (ADO.Net)<br /> q Giao diện người dùng (WinForms, WPF)<br /> q Các ứng dụng Web (ASP.NET, Silverlight)<br /> q Network Communication (WCF)<br /> q Workflow (WF)<br /> <br /> 7/5/16<br /> <br /> Tổng quan về .Net và C#<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4 <br /> <br /> 7/5/16 <br /> <br /> .NET Framework<br /> q  Cải tiến các chức năng<br /> <br /> đã xây dựng trước đây<br /> (Evolution)<br /> q  Toàn bộ các thư<br /> viện .NET FX 3.5<br /> q https://msdn.microsoft.com/en-us/library/<br /> <br /> bb332048(v=vs.90).aspx<br /> <br /> q  Chỉ cập nhật các kiểu dữ liệu mới<br /> <br /> trong .NET 4<br /> q https://msdn.microsoft.com/en-us/library/<br /> <br /> vstudio/ms171868(v=vs.100).asp<br /> <br /> 7/5/16<br /> <br /> Tổng quan về .Net và C#<br /> <br /> 9<br /> <br /> Common Language Runtime (CLR)<br /> q  Cho phép các ngôn ngữ độc lập<br /> q  Quản lý bộ nhớ (cấp phát và giải phóng bộ nhớ)<br /> q  Tự động thu thập rác với việc loại bỏ con trỏ<br /> q  Không bị mất bộ nhớ<br /> q  Điều khiển xử lý ngoại lệ (Exception Handing)<br /> q  Bảo mật<br /> q  Chuyển đổi các byte code IL thành code runtime<br /> <br /> 7/5/16<br /> <br /> Tổng quan về .Net và C#<br /> <br /> 10<br /> <br /> 5 <br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2